Tag: uitsluiting

Uitsluiting, uitsluiten, uitgesloten zijn, uitgesloten worden, excommunicatie en meer van dit soort woorden zijn onlosmakelijk verbonden met Jehova Getuigen. De baas van de Jehovah’s Getuigen is het wachttorengenootschap in Amerika en dat instituut, gevormd door een aantal mannen, bepaalt de groteske regels en wetten rondom dit thema. De Jehovah Getuigen wordt opgedragen niet om te gaan met uitgesloten ex-leden van de organisatie van Jehova Getuigen. Niet eten met hen en zelfs mag men de uitgeslotenen niet groeten. Dit geldt ook voor familieleden en vrienden.

Uitsluiting is vorm van mishandeling

Uitsluiting uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen is een vorm van mishandeling, zowel van degene die uitgesloten is of wordt, maar ook van de familieleden en vrienden. Er wordt ontzettend veel leed berokkend aan mensen en dat alleen maar om macht te kunnen uitoefenen op volgelingen. Uitsluiten van Jehovah’s Getuigen is een belangrijk middel voor het wachttorengenootschap om te blijven bestaan. Oppositie en andere gedachten worden op deze manier de kop ingedrukt.

De collectieve uitsluiting die het wachttorengenootschap oplegt aan haar volgelingen is absoluut niet Bijbels. Het is een eigengemaakte wet, waarbij de Jehova Getuigen, zoals gewoonlijk, zoeken naar teksten die hun beweringen moeten ondersteunen. Dat doen zij evenwel zonder kennis van zaken en geheel onterecht. Hun “bewijzen” zijn fout! Onderzoek alstublieft goed hoe het zit met het uitsluiten van Jehova Getuigen door het wachttorengenootschap.

uitsluiting van Jehova Getuigen

Noomi Pilot als 18-jarige uitgesloten door Jehovah’s Getuigen

Noomi Pilot als 18-jarige uitgesloten door Jehovah’s Getuigen. In de Noorse krant “Vårtland” verscheen op 13 januari 2024 een interview met de 27-jarige Noomi Pilot. Zij is een ex-Jehovah Getuige (JG), die door het wachttorengenootschap op 18-jarige leeftijd werd uitgesloten (geëxcommuniceerd) uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Zij woonde als verstotene binnen het gezin waarin zij geboren en opgegroeid is. “Ik werd als een vreemde behandeld,” zegt Noomi. Misschien is het goed om deze uitspraak goed te overdenken vóórdat er ook maar enigszins overwogen wordt lid te worden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (het wachttorengenootschap). Dit is namelijk de

Uitsluiting van Jehova Getuigen door wachttorengenootschap

Uitsluiting van Jehova Getuigen door wachttorengenootschap (WTG). Daarmee is direct het probleem benoemd, want waar iemand eventueel uitsluiten in de Bijbel puur een individuele beslissing is, is dat bij de Jehovah’s Getuigen tot een collectief opgelegde wet geworden. Het wachttorengenootschap is verantwoordelijk voor de ridicule wetgeving omtrent uitsluiting van Jehova Getuigen (excommunicatie) uit hun organisatie. De inquisitie van het wachttorengenootschap Als je het niet zelf hebt meegemaakt, dan is het misschien moeilijk voor te stellen hoeveel impact de uitsluiting uit de organisatie van Jehova Getuigen voor alle betrokkenen heeft. In de loop der tijd hebben heel veel mensen er mee te maken

Jehovah’s Getuigen verliezen registratie voor subsidie in Noorwegen

Jehovah’s Getuigen verliezen registratie voor subsidie in Noorwegen. En dat is goed nieuws! Dan gaat er in ieder geval geen Noors overheidsgeld meer naar deze zelfbenoemde “exclusieve aardse woordvoerder van Jehovah God”. De organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG), ook bekend als het wachttorengenootschap (WTG) is stevig aangepakt door de Noorse overheid. Die heeft zich níet met een kluitje in het “godsdienstvrijheids-riet” laten sturen, zoals helaas bij zoveel andere overheden wel het geval is. Verwijzing naar mensenrechten, rechten van het kind en vrijheid van meningsuiting In de door de Staat Noorwegen gepubliceerde verklaring omtrent het intrekken van de oude registratie t.b.v.

Documentaire over kinderdoop Jehova Getuigen

Documentaire over kinderdoop Jehova Getuigen. Inge de Jager van Omroep Gelderland (“In het vizier van de Jager”) besteedde op 15 september 2022 aandacht aan de doop van minderjarigen bij Jehovah’s Getuigen. Zij maakte een tv-programma van 30 minuten. De vooraankondiging van het programma begon met: “Er moet een einde komen aan de doop van minderjarigen bij de Jehova’s getuigen. Daarvoor pleit een Gelderse stichting van ex-Jehova’s getuigen in een brief aan de Tweede Kamer en het ministerie van Rechtsbescherming. De stichting wijst op de grote gevolgen van de doop: sociale uitsluiting als je de groep na de doop verlaat.” Stichting

Jehovah’s Getuigen en het niet mogen groeten

Jehovah’s Getuigen en het niet mogen groeten. De Jehovah’s Getuigen (JG) krijgen van het wachttorengenootschap (WTG), dat zichzelf in de praktijk tot “heer” van de leden heeft benoemd, heel duidelijk het bevel (minder is het niet…) om uit de organisatie gesloten personen (ge-excommuniceerden) niet te groeten. Zelfs een eenvoudig “goedendag”, of een hand opsteken in het voorbijgaan, is verboden en ook strafbaar volgens het eigen “verenigingsrecht” van deze organisatie. Men wil alle contact vermijden met degenen die men verwijderd heeft uit “het systeem”.  Artikel Wachttoren 1981 In het artikel op de JG-website “Hoe wij uitsluiting uit de gemeenschap dienen te

Mattheüs 18 niet begrepen door wachttorengenootschap

Wachttorengenootschap begrijpt Mattheus 18 niet. Het is echt stuitend om te zien hoe weinig kennis het wachttorengenootschap (WTG) heeft van de Schrift. Telkens weer wordt hun uitleg een beschamende vertoning van onkunde en het verdraaien van Gods Woord. Het houdt niet op! Geoffrey W. Jackson voor Royal Commission Australië Tijdens de verhoren van de Australische Royal Commission IRSCA wordt Geoffrey W. Jackson ondervraagd inzake het beleid van het WTG t.a.v. seksueel misbruik van kinderen binnen de organisatie. Hem wordt specifiek gevraagd waar in de Bijbel de “twee-getuigen-regel” vermeld staat. Op die regel wijst het WTG namelijk bij het “behandelen” van

Brief Jehova Getuigen Tweede Kamer

Brief Jehova Getuigen Tweede Kamer. Geschreven op 1 september 2020 en geplaatst in de landelijke dagbladen “de Telegraaf” en “NRC”. Kosten: zeker € 60.000,00. Betaald uit de “vrijwillige” bijdragen van Jehovah’s Getuigen in Nederland. De brief is er ook als PDF. Bovenaan de brief staat als afzender: “Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen in Nederland”. Daar gaat het al direct fout, wat mij betreft. De Here Jezus Christus heeft niets van doen met deze organisatie. Het woord “Christelijk” is totaal ten onrechte gebruikt. Stil zitten als je geschoren wordt… Dat Jehovah’s Getuigen momenteel flink “geschoren” worden via internet, media en nog

Einde staatserkenning Jehovah’s Getuigen Duitsland?

Komt er een einde aan staatserkenning Jehovah’s Getuigen in Duitsland? Dat is de vraag die opdoemt nadat op 8 juli 2020 de Rechtbank van Zürich een uitspraak uit de zomer van 2019 definitief heeft gemaakt. Zie Neue Zürcher Zeitung. Dit artikel heeft als titel en begint met: Jehovah’s Getuigen pesten, zoals bevestigd door een rechtbank in Zürich – en brengen de gemeenschap in Duitsland in verlegenheid Critici kunnen ongestraft blijven door te zeggen dat het verbannen van uitgeslotenen onder Jehovah’s Getuigen de mensenrechten en de grondwet schendt. Dit roept vragen op over de erkenning van de kerk door de staat.

Wachttorengenootschap beloond voor liegen

Wachttorengenootschap beloond voor liegen. Op platform Reddit werd onlangs de onderstaande video (4.36 min.) geplaatst. Het laat ontluisterend zien dat het wachttorengenootschap (WTG), de baas van de Jehovah’s Getuigen, het kennelijk geen probleem vindt om te liegen. Als ze het nodig vinden om hun eigen belangen te beschermen huren ze gewoon een advocaat in, die het leugenwerk voor het WTG verzorgt. Wachttorengenootschap beloond voor liegen Liegen kan absoluut lonend zijn. Is het Wachttorengenootschap beloond voor liegen? Zeker weten. In ieder geval in Canada. Het Hooggerechtshof van Canada (Supreme Court of Canada) besloot in mei 2018 dat de uitsluiting – en

Olin Moyle 3 brieven van ex Jehovah Getuige

Olin Moyle, ex Jehovah Getuige, drie brieven. In de afgelopen honderd jaar zijn er ontelbaar veel ex Jehovah’s Getuigen (JG) gekomen. Het moet bij elkaar opgeteld een grote groep zijn, maar logischerwijs zijn daarover geen getallen beschikbaar. Allemaal hebben ze een – vaak triest – verhaal te vertellen over hun leven en ervaringen in en met de organisatie onder leiding van het wachttorengenootschap (WTG). En vaak ook over hun uittreden uit deze sekte. Slechts een klein aantal is opgeschreven in boeken, kranten, magazines en op websites. Onder meer bedoeld om te waarschuwen voor de destructie die iemand ten deel kan

Ex Jehovah Getuige Gerard Noevers

Ex Jehovah Getuige Gerard Noevers. De bekende Praagse schrijver Franz Kafka doordrenkt zijn boeken met een voornamelijk een nachtmerrieachtige sfeer. Het individu wordt volledig ondergeschikt gemaakt aan wat blijkt een niet te stoppen systeem te zijn. Bureaucratie en een onpersoonlijke maatschappij krijgen steeds meer greep op het individu en houden dat ook. Omdat het op vele terreinen zo herkenbaar is, hebben we er de woorden “kafkaësk” of “kafkaiaans” aan overgehouden. Een over-geperfectioneerde samenleving Volgens Van Dale “zijn kafkaiaanse toestanden op raadselachtige wijze beangstigend, bedreigend (vooral door een over-geperfectioneerde samenleving, die zich aan de controle van het individu onttrekt, of waarover

1 Korinthe 5 en uitsluiting bij Jehovah’s Getuigen

1 Korinthe 5 en uitsluiting bij Jehovah’s Getuigen. De organisatie van Jehovah’s Getuigen meent dat zij door God is aangesteld om de Gemeente Gods rein te houden. Uiteraard is dit niet zo, want God werkt in deze tijd helemaal niet met een organisatie, laat staan met de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG). Die leert namelijk eenvoudig aantoonbaar andere dingen dan de Schrift, het Woord Gods (de Bijbel) leert. Toch zijn er velen die denken dat de woorden van het wachttorengenootschap, de leiding van de Jehovah’s Getuigen, de Woorden Gods zijn. Ze aanvaarden die leringen, die bol staan van doe-dit, doe-dat,

Jehova Getuigen Duitsland aangeklaagd

Jehova Getuigen Duitsland aangeklaagd. Er is aangifte gedaan. In de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, met als hoofdstad Stuttgart, ontvangt de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) staatsteun. Uit de algemene belastingopbrengsten vloeit per jaar een flink bedrag van naar het wachttorengenootschap (WTG). Alsof het om algemeen nut voor de inwoners van die deelstaat zou gaan… Om dit voor elkaar te krijgen, moest de organisatie van Jehovah’s Getuigen in Duitsland, vanuit het bijkantoor in Selters, een zogeheten erkenningsproces doorlopen. Officieel door deelstaat Baden-Württemberg erkend als een “staatskerk” Er werd door de staat onderzoek gedaan om vast te stellen of de organisatie in aanmerking zou

Ex Jehovah Getuige Moshe Sassoon vertelt

Ex Jehovah Getuige Moshe Sassoon vertelt. Hij belde mij en vertelde zijn aangrijpende verhaal, vanuit zijn hart. Ik luisterde naar zijn “geknakte” stem, waarin het verdriet over wat hij mee moet maken m.b.t. Jehovah’s Getuigen (JG), te horen was. Dat hij leidt aan depressiviteit, zoals hij liet weten, is heel goed te begrijpen. Een zwakke gezondheid, wachtend op twee zware operaties en dan ook nog gemeden worden door zijn twee broers, die als Jehovah’s Getuige hem niet eens willen groeten omdat hij in 1986 uitgesloten is. Familie die hij ruim meer dan normaal gesteund heeft. Waar hij altijd goed voor

Terugtrekken uit de organisatie

Terugtrekken uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG). In het artikel “Misleiding Jehova Getuigen over uit organisatie stappen” op deze website ben ik al eens ingegaan op het feit dat iemand die om welke reden dan ook geen lid meer wil zijn van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) niet zomaar zonder consequenties uit kan stappen. Dat staat de leiding, het wachttorengenootschap (WTG), niet toe. “Bezint eer gij begint”, heb ik daarbij gezet. Weet vooraf wat de consequenties zijn, mocht je later tot een ander zicht komen. Zeg niet bij voorbaat dat dit niet gaat gebeuren. Inmiddels zijn er heel

Ex Jehovah Getuige Ingrid Keessen

Ex Jehovah Getuige Ingrid Keessen: ‘Ik dacht: Als ik dit goed doe en dat allemaal laat, dan kom ik in het paradijs. Dat is altijd mijn grote einddoel geweest. Na in de afgelopen twee jaar intensieve therapie te hebben gevolgd, kan ik nu volmondig beamen dat ik gehersenspoeld ben door Jehovah’s Getuigen. En dat ik als kind trauma’s heb opgelopen, omdat ik veel te jong veel te volwassen vergaderingen moest bijwonen, die ik allemaal letterlijk en serieus nam.’ Alle dingen werken mede ten goede Dit is Ex Jehovah Getuige Ingrid Keessen. Ze lacht op de foto en zegt: ‘Tegenwoordig kan ik

Ex Jehovah Getuige Paula vertelt

Ex Jehovah Getuige Paula schreef ons, 25 jaar nadat zij op 18-jarige leeftijd uitgesloten werd, o.a.: Mijn naam is Paula Keessen en ik ben al een tijdje bezig om mijn autobiografie te schrijven over hoe het is om als JG op te groeien, maar voor mij belangrijker nog, hoe het was toen ik uitgesloten werd. Het feit dat ik mijn hele sociale leven wegviel op de leeftijd van 18 jaar, dat zelfs mijn ouders, broer en zussen niet meer met mij wilde spreken, heeft achteraf gezien grote emotionele schade aangericht. Ik wil dat er veel meer aandacht komt hiervoor. Ik

Jehovah’s Getuigen willen het Evangelie niet horen

Jehovah’s Getuigen willen het Evangelie niet horen. Zij zijn graag zelf aan het woord. Zij vinden zich belangrijk, wat zich bijvoorbeeld uit in uitspraken als “wij hebben de waarheid” of “wij zijn in de waarheid”. Daarmee geven zij ook aan dat iedereen die daar niet bij hoort minder is. In ieder geval niet terzake doende en vaak ook behorend tot het kamp van de “tegenstander”. Dat stemt overeen met hun officiële boodschap, die luidt: Alleen goedgekeurde leden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) zullen door Armageddon heen komen om het aardse paradijs in te gaan. Jehovah’s Getuigen verkondigen een

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 21

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 21 NOSop3: organisatie Jehovah’s Getuigen is niet altijd praatgraag Hilde Bouwman en Maxime de Vries constateerden wat ex-Jehovah’s Getuigen al ruim ervaren hebben: de organisatie van Jehovah’s Getuigen is helemaal niet zo “open” als men wil doen voorkomen. Als het niet past in de eigen “marketingstrategie” werkt men niet mee aan het journalistiek principe van hoor en wederhoor en het belichten van meerdere kanten van een onderwerp waarover verslag wordt gedaan. NOSop3-documentaire Over de drempel Het artikel, met daarin de korte NOSop3-documentaire: “Over de drempel”, begint met: De deur van de Jehovah’s Getuigen staat dit weekend

Ex Jehova-getuige Frits vertelt

  Ex Jehova-getuige Frits vertelt op deze pagina het slot van zijn periode bij de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Helaas ging het weer geheel volgens de verwachtingen en zoals zovelen het meegemaakt hebben. In het afgelopen jaar heeft Frits van Pelt een aantal malen op onze website gereageerd. Dat was tijdens zijn proces van bevrijding van het juk dat het wachttorengenootschap hem in de praktijk bleek opgelegd te hebben. Zoals hij zelf in zijn laatste brief aan de Jehovah’s Getuigen ouderlingen in Heerhugowaard schreef, bleek het in de praktijk heel anders te zijn dan in de theorie, op basis waarvan

Liegt deze Jehova Getuige advocaat?

Liegt deze Jehova Getuige advocaat? De onderstaande video (van JWvictims.org) toont een passage van een advocaat in dienst van het wachttorengenootschap (WTG). Hij staat voor een rechtbank in de Verenigde Staten. Behandeld wordt een zaak van een inmiddels ex Jehovah’s Getuige. Die bepleit dat hij zakelijk en persoonlijk (vader in gezin met kinderen) in de samenleving benadeeld wordt door de uitsluiting uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG). Dat hiervan een rechtszaak gemaakt is, heb ik nog niet eerder gehoord, maar vreemd vind ik het niet, als je de rigide en verwoestende regels omtrent uitsluiting (excommunicatie) vanuit het wachttorengenootschap kent.

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 8

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 8 Korte video ex Jehova Getuige Eunice Ubels Video in “Vrouw” (De Telegraaf): Eunice Ubels (52) is vanaf haar veertigste geen Jehovah Getuige meer. Sinds twaalf jaar heeft ze geen enkel contact meer met haar familie, die alle banden verbrak. Jehovah’s Getuigen Nieuws – 8

Congres van Jehova Getuigen over loyaal zijn

Dit jaar is het thema van het traditionele driedaagse nationaal congres van Jehovah’s Getuigen (JG), dat op meerdere plaatsen wordt gehouden: “Blijf loyaal aan Jehovah“. Dat lijkt op een aanmoediging, maar het is een bevel. Het lijkt erop dat het gaat om loyaal zijn aan God, die volgens het wachttorengenootschap (WTG) alleen maar de naam Jehovah heeft, maar het betekent in de praktijk niets anders dan loyaal zijn aan de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Ik moet daarom waarschuwen voor deze vorm van een bepaalde boodschap verpakken in een andere boodschap. De organisatie van Jehovah’s Getuigen misbruikt de Naam van God om hun

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 6

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 6 2016 Congressen Jehovah’s Getuigen Op internet is veel te doen over de congressen van Jehovah’s Getuigen in 2016. Vooral omdat de regels rondom het mijden van uitgesloten, zichzelf terug getrokken en – nu ook – inactieve Jehova Getuigen die verkeerde dingen doen, aangescherpt worden. Op de website van jwsurvey.org staat daarover nu dit artikel. Daaruit blijkt dat een inactieve Jehova Getuigen, die onopvallend gestopt is, en die “ernstige zonden” begaat of heeft begaan, dient te worden gemeden (ook niet groeten) door andere Jehova Getuigen. Dit kan zonder comité-zaak. Voor de duidelijkheid is er een “lijstje”, zodat een ieder weet wat voor

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 5

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 5 Grootmoeder (93) pleit bij JG-kleindochter haar niet te mijden Het collectief opgelegd mijden van ex Jehova Getuigen (JG) die uitgesloten zijn of zich teruggetrokken hebben is één van meest bizarre uitvloeiselen van wat het wachttorengenootschap allemaal leert. Hartverscheurend taferelen, die nergens voor nodig zijn, levert dat op. Bijvoorbeeld in deze korte video (3.04 minuten) waarin een 93-jarige grootmoeder, die 50 jaar JG is geweest, haar op 2 km afstand wonende kleindochter wil ontmoeten voordat ze niet meer kan zien. Zo triest…! Jehovah’s Getuigen Nieuws – 5

Translate »