Documentaire over kinderdoop Jehova Getuigen

Documentaire over kinderdoop Jehova Getuigen. Inge de Jager van Omroep Gelderland (“In het vizier van de Jager”) besteedde op 15 september 2022 aandacht aan de doop van minderjarigen bij Jehovah’s Getuigen. Zij maakte een tv-programma van 30 minuten.

De vooraankondiging van het programma begon met: “Er moet een einde komen aan de doop van minderjarigen bij de Jehova’s getuigen. Daarvoor pleit een Gelderse stichting van ex-Jehova’s getuigen in een brief aan de Tweede Kamer en het ministerie van Rechtsbescherming. De stichting wijst op de grote gevolgen van de doop: sociale uitsluiting als je de groep na de doop verlaat.”

Stichting Against Watchtower Shunning

De bedoelde stichting Against Watchtower Shunning is een initiatief van ex-Jehovah Getuige Henri Dahlem uit Aalten. Hij strijdt tegen de sociale uitsluiting die volgt wanneer een Jehovah Getuige de organisatie de rug toekeert. Zijn strijd blijkt hard nodig, zo blijkt uit zijn ervaringen. Hij vertelt daarover in de reportage en laat weten dat hij via de juridische weg de onmenselijkheden van shunning bestrijdt.

Dat is geen eenvoudige opgave, zoals ook blijkt uit een vergelijkbaar proces in België, gestart door Patrick Haeck. Na aanvankelijk in het gelijk gesteld te zijn, werd dat in de beroepsprocedure ongedaan gemaakt. Dat was een domper, weet ook Henri Dahlem, maar hij ziet zeker mogelijkheden voor een uitspraak die het leed van uitsluiting en shunning moet gaan voorkomen.

Onterecht beroep op vrijheid van godsdienst

De scheiding tussen kerk en staat, het beroep op de godsdienstvrijheid wordt in België en Nederland aangevoerd door de overheid om niet in te grijpen. Daarover zeg ik in aankondiging van het programma op de website van Omroep Gelderland:

Onterecht! Er is hier iets anders aan de hand. Dit is een vorm van willens en wetens mensen de ellende injagen. Het uitsluiten van een gedoopt lid heeft zoveel verdriet en zelfs zelfmoorden tot gevolg. Dat kun je niet wegstoppen onder de noemer godsdienstvrijheid.” Gevolgd door: “De overheid moet de urgentie gaan inzien. Ze hebben één taak: burgers beschermen. Op dit moment laten ze mensen aan hun lot over.”

Dat is tot op heden zo. De documentaire van Inge de Jager doet een poging om daar verandering in aan te brengen. Wie weet gaat het een keer lukken. In ieder geval reden genoeg voor de Wachttorenkijker om mee te werken aan dit tv-programma. Bekijk de uitzending en deel die waar dat zinvol is. Het is ons doel dat mensen op tijd gewaarschuwd worden vóórdat ze zich onderwerpen aan deze verderfelijke organisatie. Het is ook ons doel om de Jehovah’s Getuigen die gevangen zitten in deze sekte te bevrijden, hoewel wij realiseren dat dit – zoals gezegd in de documentaire – niet “zonder kosten” kan.


[advanced_iframe src=”https://omroepgelderland.bbvms.com/p/default/c/4878948.html” width=”100%” height=”300″]


De reacties van het wachttorengenootschap

De reacties van het wachttorengenootschap (WTG) – vanuit Emmen – zijn weer uiterst voorspelbaar. Uiteraard worden de deelnemers aan de documentaire weggezet als “ontevreden ex-leden”. Alsof we niet te tevreden zijn over een product dat we gekocht hebben en daarover klagen en zeuren… Dat doet geheel onrecht aan de zwaarte van de zaak. Hier zijn mensenlevens bij betrokken. Ik zeg niet voor niets op de Omroep Gelderland-webpagina: “Het uitsluiten van een gedoopt lid heeft zoveel verdriet en zelfs zelfmoorden tot gevolg.” Het bijkantoor in Emmen leidt de aandacht af van waar het echt om gaat:

De langdurige en zeer intensieve programmering (indoctrinatie) van kinderen en jongeren, waardoor ze de “doop door onderdompeling” – en daarmee het lidmaatschap van de organisatie van Jehovah’s Getuigen – zélf zouden willen. 

Wie zó langdurig en intensief gehersenspoeld is door deze organisatie, zal inderdaad uit “vrije wil” om de doop en het lidmaatschap vragen. Daarom is de reactie van het WTG: “De doop is een persoonlijke keuze van ieder individu die niet onder dwang gebeurt.” En zo heeft men de aandacht afgeleid van het echte probleem. Maar laat u niet misleiden door deze “juridisch verantwoorde zinsconstructie”. Aan het dopen van kinderen en jongeren is in feite niks vrijwilligs. Het ziet er wellicht zo uit voor de buitenstaander, maar als je beter kijkt – en het persoonlijk hebt meegemaakt – dan weet je wel beter.

Geen kinderdoop, volgens Jehova’s Getuigen in Nederland

Op de webpagina van Omroep Gelderland over de kwestie kinderdoop Jehova Getuigen staat:
“In een reactie schrijft een woordvoerder van de Jehovah’s getuigen in Nederland: “Jehovah’s getuigen hebben geen kinderdoop en kinderen die in gezinnen van Jehovah’s getuigen opgroeien worden niet per definitie gedoopt.”
“Hoewel Jehovah’s getuigen het heel jammer vinden als hun kind hun geloof niet deelt, blijven ze nog steeds van hem of haar houden. Ze zullen de band met hun kind niet verbreken alleen omdat het kind geen getuige van Jehovah wil worden.”
Ook wijst de organisatie erop dat de mening van ‘ontevreden ex-leden niet als representatief of als waar’ moet worden aangenomen.”

Het dopen van kinderen wordt zomaar ontkend! Uiteraard is dat onzin, want de voorbeelden van kinderdoop bij Jehovah’s Getuigen zijn meer dan talrijk. Ook in de tv-uitzending wordt beeld getoond van de doop van een jongere.

Wat men waarschijnlijk bedoelt, is de “kinderdoop als instituut”. Wederom een juridische spitsvondigheid van het bijkantoor in Emmen, dat geleid wordt door…, inderdaad een … jurist! Het moeten dopen van kinderen staat inderdaad niet beschreven in de “statuten”. Het is geen vaststaand onderdeel van de opgeschreven regels van het wachttorengenootschap. En daar verschuilt men zich dus achter.

Kinderdoop Jehova Getuigen is wél de praktijk

Maar “Emmen” weet heel goed, net als alle andere (ex) Jehova Getuigen, dat kinderdoop, jongerendoop, wél degelijk de praktijk is in deze organisatie, waar gelukkig de Ware God niks mee te maken heeft.

“Emmen” weet ook heel goed dat deze verklaring van hen: “Ze zullen de band met hun kind niet verbreken alleen omdat het kind geen getuige van Jehovah wil worden,” eveneens een grove maskering is van de ellende die qua “banden” in gezinnen, families en onder vrienden wordt aangericht in de praktijk. Het leven als lid van de organisatie staat voortdurend onder invloed van de zware indoctrinatie van het wachtttorengenootschap. Eén van de uitvloeiselen daarvan is dat er vele “banden” verbroken of in ieder geval flink beschadigd worden.

De mening over kinderdoop Jehova Getuigen wel of niet als waar aannemen?

Tot slot nog iets over de opmerking van de organisatie van Jehovah’s Getuigen richting degenen die meegewerkt hebben aan het tv-programma van Inge de Jager: “dat de mening van ‘ontevreden ex-leden niet als representatief of als waar’ moet worden aangenomen.” Dat is een keuze die een ieder zelf moet maken. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op.


Documentaire over kinderdoop Jehova Getuigen

kinderdoop Jehova Getuigen

Geef een reactie

Translate »