Tag: wachttorengenootschap

Jehovah’s Getuigen verliezen registratie voor subsidie in Noorwegen

Jehovah’s Getuigen verliezen registratie voor subsidie in Noorwegen. En dat is goed nieuws! Dan gaat er in ieder geval geen Noors overheidsgeld meer naar deze zelfbenoemde “exclusieve aardse woordvoerder van Jehovah God”. De organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG), ook bekend als het wachttorengenootschap (WTG) is stevig aangepakt door de Noorse overheid. Die heeft zich níet met een kluitje in het “godsdienstvrijheids-riet” laten sturen, zoals helaas bij zoveel andere overheden wel het geval is. Verwijzing naar mensenrechten, rechten van het kind en vrijheid van meningsuiting In de door de Staat Noorwegen gepubliceerde verklaring omtrent het intrekken van de oude registratie t.b.v.

Dagtekst voor Jehovah’s Getuigen is leugen!

Dagtekst voor Jehovah’s Getuigen is leugen! Op de website van de Jehovah’s Getuigen (JG) is elke dag een zogeheten dagtekst te vinden. Een bijbeltekst uit de eigen Nieuwe Wereldvertaling (NWT) wordt dan ingezet om de leden van het wachttorengenootschap (WTG) iets te laten geloven, te laten doen of juist niet te laten doen. Meestal is het een combinatie van deze drie verregaande manipulaties. Dagtekst van 5 oktober 2022 Het is niet onze bedoeling om de leugens in de dagtekst voor Jehovah’s Getuigen herhaaldelijk te bespreken. Daarvoor zijn het er simpelweg te veel. Maar de dagtekst van 4 oktober 2022 konden

Documentaire over Jehova Getuigen – 1986

Documentaire over Jehova Getuigen. Wie meer wil weten over de geschiedenis van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG), de oplichting, valse profetieën, uitsluiting, het meten met twee maten (zoals in Malawi en Mexico), de bloedkwestie en nog veel meer, kan deze uitstekende en waarheidsgetrouwe documentaire (Engelstalig) bekijken. De documentaire is bijna 35 jaar oud, maar nog steeds actueel. Ook toen was het einde (Armageddon) en daarna het paradijs “zeer nabij”. Ook toen al werd het schaamteloos liegen van de organisatie aan de kaak gesteld. Uiteraard komt de praktijk van shunning aan de orde in deze documentaire van Jeremiah Films. Het

Wachttorengenootschap beloond voor liegen

Wachttorengenootschap beloond voor liegen. Op platform Reddit werd onlangs de onderstaande video (4.36 min.) geplaatst. Het laat ontluisterend zien dat het wachttorengenootschap (WTG), de baas van de Jehovah’s Getuigen, het kennelijk geen probleem vindt om te liegen. Als ze het nodig vinden om hun eigen belangen te beschermen huren ze gewoon een advocaat in, die het leugenwerk voor het WTG verzorgt. Wachttorengenootschap beloond voor liegen Liegen kan absoluut lonend zijn. Is het Wachttorengenootschap beloond voor liegen? Zeker weten. In ieder geval in Canada. Het Hooggerechtshof van Canada (Supreme Court of Canada) besloot in mei 2018 dat de uitsluiting – en

Pas op voor de organisatie van Jehova Getuigen!

Pas op voor de organisatie van Jehova Getuigen! Een waarschuwing voor wie overweegt zich aan te sluiten bij deze organisatie (wachttorengenootschap). Voor degene die sympathie koestert voor de individuele Jehova Getuige en ook voor degenen die lid zijn van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG). De laatsten zijn al slachtoffer van de organisatie, maar beseffen dit wellicht nog niet of nog niet volledig. Pas op voor de leiding – het besturend lichaam – van de organisatie van Jehovah’s Getuigen! Pas op voor hersenspoeling en indoctrinatie vanuit het hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Het is een sekte. Weet wat Getuige van

Er is geen zichtbare theocratische organisatie!

Er is geen zichtbare theocratische organisatie! De paus, als hoofd van de Roomse kerk, claimt “de plaatsbeheerder van Christus op aarde” te zijn. Het wachttorengenootschap (WTG) werpt zich als organisatie op tot “exclusief kanaal door Jehovah God aangesteld om voedsel terechter tijd uit te delen”. Men noemt dat “Jehovah’s zichtbare theocratische organisatie”. Die zou er eerder ook geweest zijn, tot “na de dood van de apostelen en hun medewerkers”, aldus dit artikel op de website van de Jehovah’s Getuigen (JG). Er wordt daarin gezegd: Zoals was voorzegd, kwamen er na de dood van de apostelen en hun medewerkers wolfachtige personen, die

Was er een organisatie in de eerste eeuw?

Was er een organisatie in de eerste eeuw? Iets als “Gods organisatie” of wat daar op leek? Nee, dat was er niet. Er was totaal geen “Gods organisatie”, gelijkend op wat nu de organisatie van Jehovah’s Getuigen is. Er was ook geen “besturend lichaam” in de eerste eeuw, naar model van het besturend lichaam van de Jehovah’s Getuigen in deze dagen. Het wachttorengenootschap wil dat wel graag en probeert de geschiedenis naar haar hand te zetten. Dat is bewuste geschiedvervalsing. Wellicht is het ook zwaar onvoldoende kennis omtrent het eerste eeuwse Christendom. Er wordt bijvoorbeeld gezegd: De christelijke apostel Johannes

Mogen Jehovah’s Getuigen alles lezen?

Mogen Jehovah’s Getuigen alles lezen? Wat mij betreft is het antwoord: nee, dat mogen ze niet. Uiteraard zijn de Jehovah’s Getuigen (JG) het zelf niet eens met deze conclusie. Ze zullen aanvoeren dat het hen niet verboden wordt om andere lectuur te lezen. En ja…, als je het zo stelt, dan hebben ze daar gelijk in. Maar hoe zit het nou? Mogen Jehovah’s Getuigen alles lezen? Wel of niet? Het is maar hoe je het formuleert. Ik heb het over de praktijk en de Jehovah Getuige heeft het over de theorie. “Verboden” is het officieel namelijk niet om alles te

Jehova Getuigen Duitsland aangeklaagd

Jehova Getuigen Duitsland aangeklaagd. Er is aangifte gedaan. In de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, met als hoofdstad Stuttgart, ontvangt de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) staatsteun. Uit de algemene belastingopbrengsten vloeit per jaar een flink bedrag van naar het wachttorengenootschap (WTG). Alsof het om algemeen nut voor de inwoners van die deelstaat zou gaan… Om dit voor elkaar te krijgen, moest de organisatie van Jehovah’s Getuigen in Duitsland, vanuit het bijkantoor in Selters, een zogeheten erkenningsproces doorlopen. Officieel door deelstaat Baden-Württemberg erkend als een “staatskerk” Er werd door de staat onderzoek gedaan om vast te stellen of de organisatie in aanmerking zou

Congres Jehovah’s Getuigen 2019

Congres Jehovah’s Getuigen 2019, Jaarbeurshallen Utrecht, 2-4 augustus 2019. Titel: Liefde faalt nooit! Na enkele jaren congressen gehouden te hebben in de uitermate saaie congreshal in Swifterbant, houden de Jehovah’s Getuigen (JG) hun congres in 2019 in de vertrouwde Jaarbeurshallen in Utrecht. Het is een zogenaamd “internationaal congres”, met afgevaardigden uit diverse landen. Dat kost wat, maar zo kan men laten zien hoe wereldwijd de “broederschap” onder leiding van het wachttorengenootschap (WTG) is. Jehovah, de Ware God, zou hier dan voor gezorgd hebben. Men wil doen laten geloven dat God in deze tijd over een eigen organisatie beschikt. En dat

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 25

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 25 Organisatie Jehovah’s Getuigen in Zweden voortaan naar filmkeuring? De organisatie van Jehovah’s Getuigen in Zweden had de afgelopen zomer toestemming moeten vragen aan de Staats Mediaraad van Zweden om hun films te vertonen tijdens hun congressen. Vooral omdat deze zwaar manipulatieve films aan jonge kinderen worden vertoond. Daar houden ze in Zweden niet zo van, en terecht! De “Grote Verdrukking- en Armageddon-video’s” van het wachttorengenootschap hebben vaak al een zichtbare negatieve invloed op volwassenen, laat staan op jonge kinderen. Aangeklaagd en veroordeeld In Zweden werd een man, die de organisatie van Jehovah’s Getuigen vertegenwoordigt, aangeklaagd

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 24

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 24 Jehovah Getuige in Rusland veroordeeld tot zes jaar gevangenis Rusland heeft de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) tot een verboden organisatie verklaard. Als gevolg daarvan werd in Orjol (Zuidwest Rusland) kort geleden een Jehovah Getuige tot zes jaar gevangenis veroordeeld. In 2017 werd hij tijdens een vergadering opgepakt. Zie het bericht op NOS.nl. Ruim 20 leden zullen later nog voor de rechter moeten verschijnen en voor ongeveer 100 JG dreigt ook een aanklacht en gang naar de rechtbank. Een verbod op de organisatie en gevangenschap of onderdrukking van Jehovah’s Getuigen is niet de weg die

Jezus is God in The Finished Mystery

Jezus is God in The Finished Mystery. Normaal gesproken zouden we niet zo snel aandacht schenken aan het meer dan 100 jaar oude boek “The Finished Mystery”. Het is grotendeels geschreven door (en onder redactie van) Charles Taze Russel en in 1918, na het overlijden van Russel in 1916, is het laatste deel afgemaakt door J.F. Rutherford, de echte oprichter van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Er staat zoveel vreemds in, dat er gewoonweg niet aan te beginnen is. Nodig is het ook niet, want een ieder ziet zelf wel dat dit boek, dat vooral van leer trekt tegen de religies

Dagtekst Jehova Getuigen is mind-control

Dagtekst Jehova Getuigen is mind-control. Pure indoctrinatie. Elke dag krijgen de Jehovah’s Getuigen (JG) vanuit het wachttorengenootschap (WTG) een dagtekst om te bekijken. De actuele versie van de dagtekst is te vinden op de website van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Jehova Getuige moet gehoorzamen en doen Iedere Jehova Getuige móet luisteren naar de organisatie, naar wat genoemd wordt de “getrouwe slaaf”, en die zonder morren gehoorzamen. In alle omstandigheden. Het wachttorengenootschap probeert dit te bereiken via mind-control. Door steeds maar weer te laten weten dat het God is die het wachttorengenootschap aangesteld heeft en dat men dus wel het

Jehovah’s Getuigen onderworpen aan de overheid?

Jehovah’s Getuigen onderworpen aan de overheid? Stelt de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG), aangevoerd door het wachttorengenootschap (WTG), zich onder de overheden? In de meeste gevallen wel, maar er zijn ook terreinen waar het WTG de aansporingen in de Bijbel om de autoriteiten te erkennen en aan hen onderworpen te zijn, niet echt serieus nemen. Ik noem bijvoorbeeld: Het uitvoeren van wetten omtrent strafbare feiten. Op dit moment actueel i.v.m. seksueel misbruik van kinderen en volwassenen door Jehova Getuigen. Het niet in militaire dienst gaan. Het betalen van belastingen door de organisatie. Houden Jehovah’s Getuigen zich keurig aan de wetten

Johannes 3 vers 16 bij Jehovah’s Getuigen

Johannes 3 vers 16 bij Jehovah’s Getuigen. Wat is er mis met Johannes 3 : 16 in de Statenvertaling en in andere vertalingen vanuit de Griekse grondtekst van de Bijbel? Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Niks toch? Ook in andere vertalingen wordt dezelfde uiterst belangrijke boodschap overgebracht en ook in die vorm. Die luidt: Wie in de opgestane Here Jezus Christus gelooft, HÉÉFT het eeuwige leven. Dus niet “krijgt ooit het eeuwige leven”, of “zal het onder

Seksueel misbruik van kinderen Jehovah’s Getuigen

Seksueel misbruik van kinderen Jehovah’s Getuigen. In de media wordt daar regelmatig aandacht aan besteed, zeker in de zomer van 2017. Ook in rechtbanken wordt de leiding van de Jehovah’s Getuigen (JG) ter verantwoording geroepen. Met name voor hun beleid op dit gebied, want helaas komt het weerzinwekkende misbruiken van kinderen in allerlei groepen en lagen van de bevolking voor. Er zijn/worden grote bedragen door het wachttorengenootschap (WTG) betaald als schadevergoeding aan inmiddels ex Jehovah’s Getuigen. Nieuws rondom seksueel kindermisbruik  De Jehova Getuige is fel tegen seksueel misbruik van kinderen Wereldwijd staat de organisatie onder druk van de publieke opinie

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 13

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 13 Jaarboek Jehovah’s Getuigen 2017 (Engels) Het jaarboek Jehovah’s Getuigen 2017 is uit. Het geeft o.a. cijfers over het verslagjaar 2016. De resultaten brengen John Cedars van jwsurvey.org in een feestelijke stemming, zo blijkt uit zijn artikel en zijn vlog. Hij ziet namelijk dat de organisatie te kampen heeft met duidelijk minder groei en in veel landen zelfs met directe afname van het aantal Jehova Getuigen. Nederland noemt hij ook. In Nederland nam het aantal Jehova Getuigen in 2016 af met 18 personen. Dit lijkt niet zoveel, maar het dient afgezet te worden tegen de aanwas van binnenuit (kinderen

Russell niet de oprichter van Jehova Getuigen

Charles Taze Russell is niet de oprichter van Jehova Getuigen. Volgens het wachttorengenootschap (WTG) is hij wel de stichter van de organisatie. Alleen van deze organisatie, niet van andere organisaties, die na zijn dood zijn ontstaan. Dat C.T. Russell de oprichter / stichter is van de Jehovah’s Getuigen maakt nog steeds onderdeel uit van de eigen WTG-geschiedenis van Jehova Getuigen (JG) als religieuze groepering. Internet encyclopedie Wikipedia beschrijft het zo over de vermeende oprichter van Jehova Getuigen: “Charles Taze Russell (16-2-1852 / 31-10-1916) of Pastor Russell, was … stichter van de Bible Students Association (Bijbelonderzoekers), een geloofsgemeenschap die na Russells dood uiteenviel in

Wachttorengenootschap: Wat zal ik u leren?

Wat zal ik u leren? Ik vind de eenvoudige onderstaande cartoon Wat zal ik u leren? veelzeggend. De zittende Jehova Getuigen (JG) of een belangstellende, probeert in de Bijbel te lezen. Hij probeert de Woorden Gods te lezen, maar dat wordt onmogelijk gemaakt door de man die er achter staat en de hand over de ogen van de lezer legt. In zijn hand heeft hij de Wachttoren één van de vele uitgaven van het wachttorengenootschap (WTG) uit Amerika. Daar leest hij uit voor, terwijl het zicht op de Bijbel wordt weggenomen. Het gaat er dus niet om wat God Zelf leert

Translate »