Tag: ervaringen

Ervaringen van ex Jehovah Getuigen ter waarschuwing voor de leringen en praktijken van de organisatie van Jehovah’s Getuigen, het wachttorrengenootschap. Het hoofdkantoor is gevestigd in de staat New York, USA.

Documentaire over kinderdoop Jehova Getuigen

Documentaire over kinderdoop Jehova Getuigen. Inge de Jager van Omroep Gelderland (“In het vizier van de Jager”) besteedde op 15 september 2022 aandacht aan de doop van minderjarigen bij Jehovah’s Getuigen. Zij maakte een tv-programma van 30 minuten. De vooraankondiging van het programma begon met: “Er moet een einde komen aan de doop van minderjarigen bij de Jehova’s getuigen. Daarvoor pleit een Gelderse stichting van ex-Jehova’s getuigen in een brief aan de Tweede Kamer en het ministerie van Rechtsbescherming. De stichting wijst op de grote gevolgen van de doop: sociale uitsluiting als je de groep na de doop verlaat.” Stichting

Het kan in 10 minuten…

Het kan in 10 minuten… Op platform Reddit las ik dit bericht van inmiddels ex Jehovah’s Getuigen. Na het zien van slechts 10 minuten video wisten deze pioniers eigenlijk al dat hen jarenlang onzin verkocht was door het wachttorengenootschap. Hierbij de vertaalde versie (de dikgedrukte kopregels zijn toegevoegd) van zijn post op Reddit-exjw. Het duurde 10 minuten om mijn geloof te ontmantelen Ik ben zo dankbaar dat ik deze gemeenschap van ware onvoorwaardelijke liefde en steun heb gevonden. Mijn verhaal in een notendop… Ouderlingenboek “Weidt de kudde Gods” Mijn man en ik zijn “wakker” sinds februari van dit jaar. We

Kinder- en jongerendoop ervaringen

Kinder- en jongerendoop ervaringen. Dit artikel is een vervolg op het artikel “Stop de jongerendoop bij Jehovah’s Getuigen“. Het is slechts een zeer kleine greep uit de ervaringen van inmiddels ex-Jehova-getuigen, die op jonge leeftijd gedoopt zijn en daarmee officieel lid geworden zijn van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG), geleid door het wachttorengenootschap (WTG). Het zijn vertaalde ervaringen uit reacties op het platform Reddit, met name de Engelstalige r/exjw en het Duitstalige r/exzj. Lees de complete posts en reacties daarop. Het zijn voorbeelden van kinderen en jongeren die niet kunnen overzien dat ze later wellicht van gedachten veranderen. Het

Foie gras en kinderen Jehova Getuigen

Foie gras en kinderen Jehova Getuigen (JG). Vreemde titel voor een artikel op deze website? Vind ik ook wel, maar ik moest er toch aan denken toen ik gevraagd werd de onderstaande ervaring van een 16-jarige te plaatsen. Het beeld van een gans, dat als willoos slachtoffer in een klein kooitje, bij de keel gepakt wordt om daarna onder dwang in hoog tempo een vieze brij in te nemen, laat mij niet los. Het illustreert voor mij wat er gebeurt als JG-ouders hun kinderen proberen vol te proppen met de smakeloze brij aan wachttoren-indoctrinatie. Het is niet om aan te

Na 50 jaar uit de organisatie!

Na 50 jaar uit de organisatie! Is het mogelijk om na 50 jaar of langer lid te zijn geweest van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) er uit te stappen. Ja, dat kan! Eenvoudig is het niet, want zo’n lang leven in een zo besloten gemeenschap laat je niet zomaar achter. Hoe langer iemand in het systeem van het wachttorengenootschap (WTG) gevangen zit, hoe moeilijker het is om daar uit te komen. Dat is direct maar een pleidooi om er zo snel mogelijk uit te stappen of helemaal niet toe te treden tot deze sekte, die het het leven van

Olin Moyle 3 brieven van ex Jehovah Getuige

Olin Moyle, ex Jehovah Getuige, drie brieven. In de afgelopen honderd jaar zijn er ontelbaar veel ex Jehovah’s Getuigen (JG) gekomen. Het moet bij elkaar opgeteld een grote groep zijn, maar logischerwijs zijn daarover geen getallen beschikbaar. Allemaal hebben ze een – vaak triest – verhaal te vertellen over hun leven en ervaringen in en met de organisatie onder leiding van het wachttorengenootschap (WTG). En vaak ook over hun uittreden uit deze sekte. Slechts een klein aantal is opgeschreven in boeken, kranten, magazines en op websites. Onder meer bedoeld om te waarschuwen voor de destructie die iemand ten deel kan

Ex Jehovah Getuige Gerard Noevers

Ex Jehovah Getuige Gerard Noevers. De bekende Praagse schrijver Franz Kafka doordrenkt zijn boeken met een voornamelijk een nachtmerrieachtige sfeer. Het individu wordt volledig ondergeschikt gemaakt aan wat blijkt een niet te stoppen systeem te zijn. Bureaucratie en een onpersoonlijke maatschappij krijgen steeds meer greep op het individu en houden dat ook. Omdat het op vele terreinen zo herkenbaar is, hebben we er de woorden “kafkaësk” of “kafkaiaans” aan overgehouden. Een over-geperfectioneerde samenleving Volgens Van Dale “zijn kafkaiaanse toestanden op raadselachtige wijze beangstigend, bedreigend (vooral door een over-geperfectioneerde samenleving, die zich aan de controle van het individu onttrekt, of waarover

Ex Jehovah Getuige Moshe Sassoon vertelt

Ex Jehovah Getuige Moshe Sassoon vertelt. Hij belde mij en vertelde zijn aangrijpende verhaal, vanuit zijn hart. Ik luisterde naar zijn “geknakte” stem, waarin het verdriet over wat hij mee moet maken m.b.t. Jehovah’s Getuigen (JG), te horen was. Dat hij leidt aan depressiviteit, zoals hij liet weten, is heel goed te begrijpen. Een zwakke gezondheid, wachtend op twee zware operaties en dan ook nog gemeden worden door zijn twee broers, die als Jehovah’s Getuige hem niet eens willen groeten omdat hij in 1986 uitgesloten is. Familie die hij ruim meer dan normaal gesteund heeft. Waar hij altijd goed voor

Ex Jehovah Getuige Ingrid Keessen

Ex Jehovah Getuige Ingrid Keessen: ‘Ik dacht: Als ik dit goed doe en dat allemaal laat, dan kom ik in het paradijs. Dat is altijd mijn grote einddoel geweest. Na in de afgelopen twee jaar intensieve therapie te hebben gevolgd, kan ik nu volmondig beamen dat ik gehersenspoeld ben door Jehovah’s Getuigen. En dat ik als kind trauma’s heb opgelopen, omdat ik veel te jong veel te volwassen vergaderingen moest bijwonen, die ik allemaal letterlijk en serieus nam.’ Alle dingen werken mede ten goede Dit is Ex Jehovah Getuige Ingrid Keessen. Ze lacht op de foto en zegt: ‘Tegenwoordig kan ik

Ex Jehovah Getuige Paula vertelt

Ex Jehovah Getuige Paula schreef ons, 25 jaar nadat zij op 18-jarige leeftijd uitgesloten werd, o.a.: Mijn naam is Paula Keessen en ik ben al een tijdje bezig om mijn autobiografie te schrijven over hoe het is om als JG op te groeien, maar voor mij belangrijker nog, hoe het was toen ik uitgesloten werd. Het feit dat ik mijn hele sociale leven wegviel op de leeftijd van 18 jaar, dat zelfs mijn ouders, broer en zussen niet meer met mij wilde spreken, heeft achteraf gezien grote emotionele schade aangericht. Ik wil dat er veel meer aandacht komt hiervoor. Ik

Ex Jehova-getuige Frits vertelt

  Ex Jehova-getuige Frits vertelt op deze pagina het slot van zijn periode bij de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Helaas ging het weer geheel volgens de verwachtingen en zoals zovelen het meegemaakt hebben. In het afgelopen jaar heeft Frits van Pelt een aantal malen op onze website gereageerd. Dat was tijdens zijn proces van bevrijding van het juk dat het wachttorengenootschap hem in de praktijk bleek opgelegd te hebben. Zoals hij zelf in zijn laatste brief aan de Jehovah’s Getuigen ouderlingen in Heerhugowaard schreef, bleek het in de praktijk heel anders te zijn dan in de theorie, op basis waarvan

Reacties op website Wachttorenkijker

Reacties op website Wachttorenkijker. Op de berichten op deze website kan gereageerd worden. Daarnaast ontvangen wij regelmatig via e-mail reacties en ervaringen. Daarvan willen wij er een aantal plaatsen, met toestemming van de afzenders. Dat doen we – onder naam van de afzender of anoniem – op deze webpagina. Elders op de website staan nog meer ervaringen van ex Jehovah’s Getuigen. “Het grote gemis bij jehova’s getuigen is dat ze de liefde niet kennen” Toen ik 14 jaar was kwam ik voor het eerst in contact met Jehova getuigen. Mijn ouders kwamen er achter dat ik stiekem studie had en

Ex Jehova Getuige Ferry vertelt

Elke ex jehova Getuige heeft zijn of haar verhaal en uiteraard zijn er verschillen en overeenkomsten, afhankelijk van de plaats waar je bent opgegroeid, de omstandigheden (ouders e.d.) en wat je zoal meegemaakt en ervaren hebt. Zo blijkt uit het volgende verhaal dat de plaatselijke omstandigheden flink konden en kunnen verschillen. In Amsterdam was het kennelijk vrijer dan op veel andere plaatsen in het land. Niet verwonderlijk eigenlijk, want dit komt niet alleen bij de Jehovah’s Getuigen voor. Ex Jehova Getuige Ferry vertelt. De schrijver van het artikel – Ferry – schrijft in de begeleidende e-mail: “Eén ding hebben we gemeen,

Ervaringen van ex Jehova Getuigen

Ervaringen van ex Jehova Getuigen zijn er om van te leren. Niet alleen voor nog actieve of twijfelende Jehovah’s Getuigen (JG). Dit geldt ook voor degenen die zouden willen toetreden tot de JG of voor degenen die met hen willen praten. Daarom staan er een aantal op de website van de Wachttorenkijker. Ervaringen van ex Jehova Getuigen mogen niet gelezen worden Helaas mogen ervaringen van ex Jehova Getuigen niet gelezen worden door degenen die nog onder het bewind van het wachttorengenootschap (WTG) staan. Het hoort bij “lectuur van afvalligen” en als de ene Jehova Getuige weet heeft dat een andere JG

Ex Jehova Getuige Marc vertelt

Er zijn inmiddels heel veel ex Jehova Getuigen in Nederland en ook wereldwijd. Allemaal hebben ze hun verhaal, vaak heftig, vol emotie en regelmatig traumatisch. Wat ik ervan gezien en gelezen heb is dat de overgrote meerderheid heel blij is dat men bevrijd is van de indoctrinatie, hersenspoeling en het dwingend opleggen van wat moet, wat mag en niet mag. De organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) hebben zij voorgoed achter zich gelaten. Hoeveel moeite en ellende dat vaak ook gekost heeft. Geen wachttorengenootschap (WTG) meer, nooit meer! Ex Jehova Getuige Marc vertelt Het de rug toekeren van de organisatie van Jehovah’s Getuigen

Ex Jehova Getuige Johan vertelt

Ex Jehova Getuige Johan vertelt. De website van de Wachttorenkijker krijgt regelmatig reacties. Velen vinden het herkenbaar wat er geschreven wordt. Sommigen willen graag hun eigen verhaal vertellen ter waarschuwing van anderen. Zo ook Johan (pseudoniem). Zijn verhaal (Ex Jehova Getuige Johan vertelt) is misschien wat minder “gestileerd”, maar wel recht uit het hart. Het is triest wat hij heeft moeten meemaken, maar gelukkig is hij goed terechtgekomen, ook al kwam hij niet bepaald ongeschonden uit de “strijd”. Broederschap en vriendschap bij Jehovah’s Getuigen De herkenbare dingen in het verhaal van Johan zijn o.a. waarom hij zijn hobby bij de scouting moest stopzetten

Ontmoeting met ex kringopziener Jehova Getuigen

Altijd eerlijk “de waarheid” onderzoeken Als je overal zegt dat je de “waarheid” hebt en dat hetgeen je leert afkomstig is van God zelf, dan moet je ook altijd bereid zijn om die “waarheid” te onderzoeken. Zeker als je daar op aangesproken wordt. Als je werkelijk de waarheid hebt, dan is dat geen enkel probleem. Echte waarheid houdt stand en onderzoek betekent dan dat je er sterker uitkomt. ex kringopziener Jehova Getuigen. Zo dachten ook de Jehova Getuigen Bas en Inge. Zij waren overtuigd en actief lid van de organisatie van Jehovah’s Getuigen en volgden de leringen van het wachttorengenootschap. Gelukkig

Translate »