Categorie: Voorspellingen

Dat geslacht zal geenszins voorbijgaan

De Here Jezus Christus zegt in Matthéüs 24 : 34: “Voorwaar, Ik zeg u: Dit (beter: “dát”) geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.” In de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) van de Jehovah’s Getuigen (JG) heeft het wachttorengenootschap (WTG) het zo vertaald: “Ik verzeker jullie dat deze generatie niet zal verdwijnen voordat al die dingen gebeuren.” Woorden besluiten voorafgaande uiteenzetting Deze woorden besluiten een voorafgaande uiteenzetting van de Here Jezus. In de beslotenheid, onder gelovigen, geeft de Heer een overzicht over wat er staat te gebeuren in de toekomst, ver na de dagen van de discipelen. Als

Wie worden gered tijdens Armageddon?

Wie worden gered tijdens Armageddon? Armageddon is de naam voor het oordeel dat – volgens de Jehovah’s Getuigen – binnenkort over de wereld zal komen. Een oordeels-oorlog van God Zelf tegen zowat alles en tegen iedereen die dan leeft. Zo’n 99,9% van de wereldbevolking (8.000.000.000 versus ± 8.000.000) zal dan vernietigd worden. Nogmaals volgens het wachttorengenootschap (WTG), de baas van de ongeveer 8 miljoen Jehovah’s Getuigen (JG). Die zullen Armageddon overleven, als ze tenminste aan de eisen van de organisatie voldoen. Jehovah kijkt naar het hart? Ik vind het inmiddels niet vreemd meer dat zoveel Jehovah’ Getuigen amper nog weten

Wakker door “overlappende generaties”

De Jehovah’s Getuigen (JG) in deze tijd worden geacht te geloven dat er sprake is van “overlappende generaties”. Wie hier openlijk aan twijfelt, dit bespreekt met andere JG, of zegt dat dit toch echt onzin is, die wordt onherroepelijk uitgesloten. Geëxcommuniceerd en gemeden door voormalige geloofsgenoten, maar ook door familie en vrienden. “Ik was 4 dagen later helemaal wakker” Wie eerlijk het onderwerp “overlappende generaties” bij Jehovah’s Getuigen onderzoekt, ziet al snel dat er absolute onzin verkondigd wordt door het wachttorengenootschap (WTG). Ineens zou de Here Jezus het ongeveer 2000 jaar geleden gehad hebben over “twee generaties, die elkaar overlappen”,

Duitse retoriek over 1975

Duitse retoriek over 1975. Ik was 13 jaar in 1975. Als “Jehovah’s-getuigen kind” heb ik dat bijzondere jaar meegemaakt. Waar het leven voor een kind toen nog volledig zorgeloos zou moeten zijn, was het dat zeker niet. Hoewel ik toen geen angsten heb ontwikkeld, speelde het thema wel degelijk een rol in ons denken en doen. Mede omdat mijn vader zich over Armageddon en daarna het paradijs in 1975 flink had laten opjutten door het wachttorengenootschap (WTG). Zeker vanaf 1968 werd “1975 als gekenmerkt jaar” gepromoot in de lectuur, tijdens vergaderingen en ook tijdens onderlinge gesprekken van Jehovah’s Getuigen. Mijn

Verkeerde voorspellingen Jehova Getuigen

Verkeerde voorspellingen Jehova Getuigen update – 23 maart 2020. In de lange rij met verkeerde voorspellingen mag deze niet ontbreken. Lid van het “besturend lichaam van het wachttorengenootschap Stephen Lett, voorspelt – ziende op het Corona-virus – dat we nu toch echt in de aller-, maar dan ook de allerlaatste dagen aangekomen zijn. Zijn woorden: “We’re living in the final part of the last days, undoubtedly the final part of the final part of the last days, shortly before the LAST day of the last days.” Armageddon moet wel héél dichtbij zijn nu, is de boodschap aan de Jehovah’s Getuigen.

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 15

Jehovah Getuigen Nieuws – 15 – 1975 op congres 1975 op congres Jehovah’s Getuigen 2017 Op het Jehovah’s Getuigen congres van 2017 komt het thema 1975, via o.a. een video, weer aan de orde, maar – zoals te verwachten – wordt het thema niet eerlijk behandeld. Er wordt weer eens een poging gedaan om “het WTG-straatje schoon te vegen”. Dit artikel gaat daar op in en verwijst naar een gedegen uitleg op de website van jwsurvey.org. Jehovah’s Getuigen Nieuws – 15

Jehovah Getuigen 1975

Jehovah Getuigen 1975. Wij zijn opgegroeid bij de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Ik ben van 1962 en mijn vrouw is van 1963. Bij ons allebei is in onze kinderjaren het jaar 1975 goed ingeprent. Dat zou het jaar moeten zijn dat 6000 jaar menselijke geschiedenis er op zou zitten. Volgens het wachttorengenootschap zou dat heel goed het jaar van armageddon en daarna het langverwachte paradijs op aarde kunnen zijn. Luister bijvoorbeeld eens naar een stukje van deze toespraak van Fred Franz, van 5 september 1975, in Los Angeles. De man die vele jaren president van het wachttorengenootschap was, is over het

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 7

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 7 Jehovah’s Getuigen en Armageddon in 2034 Ik zag dat in Google een zoekterm van iemand naar deze website leidde, maar dat het antwoord daar niet echt op staat. Het gaat om deze zoekopdracht: “Wanneer vind het einde der tijden nu plaats volgens jehova getuigen?” Dat had ook kunnen zijn: “Wanneer zal Armaggedon zijn, volgens jehova getuigen?” Een klip en klaar antwoord is daar niet op te geven, want het wachttorengenootschap (WTG) heeft in ieder geval van haar eerdere foute voorspellingen over 1914, “het geslacht” en 1975, en nog veel meer data, geleerd en geeft nu niet meer zo

Vergaat de wereld in 2034?

De aarde en hemelen zullen niet altijd blijven, maar door vuur vergaan In mijn tijd als Jehova Getuige werd met enige regelmaat een – meestal niet zo serieuze – vraag gesteld in de trant van: “wanneer vergaat de wereld?” Ik antwoordde dan, dat die helemaal niet zal vergaan. God had namelijk gezegd dat de aarde eeuwig (ik bedoelde altijd) zal bestaan. Geen goed antwoord dus; in ieder geval niet bijbels. Dat weet ik inmiddels nu ik inzicht heb in wat de begrippen “eeuwig” en “altijd” (“altoos”) betekenen in de Bijbel. (Luisterstudie C093) Zelf had ik toen in ieder geval nog

1914 geslacht Jehovah’s Getuigen

Hoe zit het inmiddels met het “1914 geslacht” van Jehovah’s Getuigen? We zijn inmiddels ruim 100 jaar verder. Het is een beetje stilletjes rondom wat ooit toch een belangrijk onderdeel van de leer van Jehovah’s Getuigen was. Vreemd eigenlijk dat zo weinig leden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) zich afvragen hoe dit onderwerp in elkaar zit. Mij verbaast het overigens al veel langer dat van de “1914-leer” zo weinig bekend is onder de JG, terwijl het hele bouwwerk van deze organisatie toch op dit jaartal rust. Kennelijk weet men dit allemaal niet of niet meer. Het 1914 geslacht

Jehova Getuigen en Armageddon

Jehova Getuigen en Armageddon zijn aan elkaar verwante begrippen. Ik denk dat er geen enkele religieuze organisatie zo wijst op Armageddon als de Jehovah’s Getuigen (JG). Intern wordt het woord en wat het inhoudt veelal gebruikt als angstmiddel. Om ongeschonden door Armageddon heen te kunnen moet een JG namelijk een actief lid van de organisatie van Jehovah’s Getuigen zijn én moet hij of zij standvastig zijn tijdens dit oordeel over de wereld. Dat is nog niet zo eenvoudig, want de “grote verdrukking” gaat hier direct aan vooraf, volgens het wachttorengenootschap (WTG), dat verantwoordelijk is voor de leringen die Jehovah’s Getuigen wereldwijd

min 607, 2520 jaar en 1914

607 v.G.T., 2520 jaar en 1914 Het bestaan van het wachttorengenootschap (WTG) en Jehovah’s Getuigen (JG) is volledig gebaseerd op het jaartal 1914. min 607, 2520 jaar en 1914 min 607, 2520 jaar en 1914 Tegenwoordig wordt aan dit jaartal veel minder aandacht besteed dan vroeger, maar dat neemt niet weg dat 1914 nog steeds de basis is waarop het totale bouwwerk van de JG is gefundeerd. Het is zeer verwonderlijk dat zo weinigen JG zich serieus verdiepen in de vraag of de basis van 1914 wel klopt. Als dat namelijk – en wat daar om heen bedacht is – niet correct

Wachttorengenootschap valse profeet?

Wachttorengenootschap valse profeet? Wat mij betreft wel, ik heb daar geen enkele twijfel over, hoewel ik er direct bij moet vermelden dat het wachttorengenootschap (WTG), dat verantwoordelijk is voor de leringen en regels aan de gewone Jehovah’s Getuigen, zichzelf heeft “aangesteld”. Deze “profeet” is niet door God aangesteld, maar gedraagt zich echter wel zo. In de praktijk zegt het WTG dat ze – via een vreemd soort omweg – in Gods Naam spreekt. In ieder geval wordt het de volgelingen wel zo wijs gemaakt en opgelegd. Zij moeten (op straffe van uitsluiting) accepteren dat wat de organisatie van Jehovah’s Getuigen hen leert

Translate »