Categorie: Kinderen en jongeren

Noomi Pilot als 18-jarige uitgesloten door Jehovah’s Getuigen

Noomi Pilot als 18-jarige uitgesloten door Jehovah’s Getuigen. In de Noorse krant “Vårtland” verscheen op 13 januari 2024 een interview met de 27-jarige Noomi Pilot. Zij is een ex-Jehovah Getuige (JG), die door het wachttorengenootschap op 18-jarige leeftijd werd uitgesloten (geëxcommuniceerd) uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Zij woonde als verstotene binnen het gezin waarin zij geboren en opgegroeid is. “Ik werd als een vreemde behandeld,” zegt Noomi. Misschien is het goed om deze uitspraak goed te overdenken vóórdat er ook maar enigszins overwogen wordt lid te worden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (het wachttorengenootschap). Dit is namelijk de

Documentaire over kinderdoop Jehova Getuigen

Documentaire over kinderdoop Jehova Getuigen. Inge de Jager van Omroep Gelderland (“In het vizier van de Jager”) besteedde op 15 september 2022 aandacht aan de doop van minderjarigen bij Jehovah’s Getuigen. Zij maakte een tv-programma van 30 minuten. De vooraankondiging van het programma begon met: “Er moet een einde komen aan de doop van minderjarigen bij de Jehova’s getuigen. Daarvoor pleit een Gelderse stichting van ex-Jehova’s getuigen in een brief aan de Tweede Kamer en het ministerie van Rechtsbescherming. De stichting wijst op de grote gevolgen van de doop: sociale uitsluiting als je de groep na de doop verlaat.” Stichting

Kinder- en jongerendoop ervaringen

Kinder- en jongerendoop ervaringen. Dit artikel is een vervolg op het artikel “Stop de jongerendoop bij Jehovah’s Getuigen“. Het is slechts een zeer kleine greep uit de ervaringen van inmiddels ex-Jehova-getuigen, die op jonge leeftijd gedoopt zijn en daarmee officieel lid geworden zijn van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG), geleid door het wachttorengenootschap (WTG). Het zijn vertaalde ervaringen uit reacties op het platform Reddit, met name de Engelstalige r/exjw en het Duitstalige r/exzj. Lees de complete posts en reacties daarop. Het zijn voorbeelden van kinderen en jongeren die niet kunnen overzien dat ze later wellicht van gedachten veranderen. Het

Stop jongerendoop bij Jehovah’s Getuigen!

Stop de jongerendoop bij Jehovah’s Getuigen! Ja, met een uitroepteken. Een groot uitroepteken zelfs, want de praktijk van het dopen – het lid maken van de organisatie van Jehovah’s Getuigen – van kinderen en jongeren onder de 18 jaar, kan niet langer blijven voortbestaan. Dat heeft al veel te lang geduurd. Daar zijn goede wettelijke en morele argumenten voor. Ik wil daarom rechtstreeks de politiek aanspreken. De bescherming van ‘s lands ingezetenen is een hoofdtaak van de overheid. En kinderen van Jehovah’s Getuigen hebben bescherming nodig. Ook al ze zeggen dat dit niet nodig is. De indoctrinatie van het wachttorengenootschap

Foie gras en kinderen Jehova Getuigen

Foie gras en kinderen Jehova Getuigen (JG). Vreemde titel voor een artikel op deze website? Vind ik ook wel, maar ik moest er toch aan denken toen ik gevraagd werd de onderstaande ervaring van een 16-jarige te plaatsen. Het beeld van een gans, dat als willoos slachtoffer in een klein kooitje, bij de keel gepakt wordt om daarna onder dwang in hoog tempo een vieze brij in te nemen, laat mij niet los. Het illustreert voor mij wat er gebeurt als JG-ouders hun kinderen proberen vol te proppen met de smakeloze brij aan wachttoren-indoctrinatie. Het is niet om aan te

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 25

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 25 Organisatie Jehovah’s Getuigen in Zweden voortaan naar filmkeuring? De organisatie van Jehovah’s Getuigen in Zweden had de afgelopen zomer toestemming moeten vragen aan de Staats Mediaraad van Zweden om hun films te vertonen tijdens hun congressen. Vooral omdat deze zwaar manipulatieve films aan jonge kinderen worden vertoond. Daar houden ze in Zweden niet zo van, en terecht! De “Grote Verdrukking- en Armageddon-video’s” van het wachttorengenootschap hebben vaak al een zichtbare negatieve invloed op volwassenen, laat staan op jonge kinderen. Aangeklaagd en veroordeeld In Zweden werd een man, die de organisatie van Jehovah’s Getuigen vertegenwoordigt, aangeklaagd

Video-manipulatie kinderen Jehovah’s Getuigen

Video-manipulatie kinderen Jehovah’s Getuigen. Werkelijk tenenkrommend is de wijze waarop nog jonge kinderen van Jehovah’s Getuigen via video gemanipuleerd worden. Ze worden al in een zeer vroeg stadium zo bewerkt dat ze de organisatie als belangrijkste in hun leven zien. Uiteraard wel met “mooie woorden”, die moeten overbrengen dat ze Jehovah op de eerste plaats moeten zetten. Van kinderen die nog onbevangen zouden spelen en kind moeten kunnen zijn, worden mini-volwassenen gemaakt. Laat ze toch kind zijn! Modelkinderen van Jehovah’s Getuigen Ik vind het werkelijk schandalig hoe de in de video getoonde modelkinderen van Jehovah’s Getuigen, aangekleed als volwassen managers,

Seksueel misbruik van kinderen Jehovah’s Getuigen

Seksueel misbruik van kinderen Jehovah’s Getuigen. In de media wordt daar regelmatig aandacht aan besteed, zeker in de zomer van 2017. Ook in rechtbanken wordt de leiding van de Jehovah’s Getuigen (JG) ter verantwoording geroepen. Met name voor hun beleid op dit gebied, want helaas komt het weerzinwekkende misbruiken van kinderen in allerlei groepen en lagen van de bevolking voor. Er zijn/worden grote bedragen door het wachttorengenootschap (WTG) betaald als schadevergoeding aan inmiddels ex Jehovah’s Getuigen. Nieuws rondom seksueel kindermisbruik  De Jehova Getuige is fel tegen seksueel misbruik van kinderen Wereldwijd staat de organisatie onder druk van de publieke opinie

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 3

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 3 Video voor kinderen Jehovah’s Getuigen Hoe indoctrineer je kinderen het beste, moet het wachttoren-genootschap ergens gedacht hebben. Het resultaat is dat de marketingafdeling van het wachttorengenootschap een ruim budget kreeg voor het maken van video’s met getekende karakters. Het is tenenkrommend om te zien hoe zwaar kinderen beïnvloed worden met verkeerde informatie. Bijvoorbeeld in de video les 15, “Let op tijdens de vergaderingen!”, van commentaar voorzien door jwsurvey.org wordt kinderen duidelijk gemaakt dat ze moeten opletten als ze in de koninkrijkszaal zitten. Als ze dat niet doen, dan kost dat hun leven, zo moet het misbruikte bijbelse

Translate »