Doelstelling Wachttorenkijker: Wij willen graag informeren over zaken die betrekking hebben op de organisatie van Jehovah’s Getuigen, geleid door het wachttorengenootschap (WTG).

Verreweg de meeste leden van deze organisatie kijken niet verder dan hen door het WTG wordt voorgeschoteld. Het “plaatje” dat deze organisatie presenteert ziet er op het eerste oog prachtig uit. Het is een stralende medaille die zijn uitwerking niet mist op diverse mensen. Maar aan een medaille zit altijd een keerzijde. Helaas ziet die andere kant van de WTG-medaille er heel anders uit dan de kant die door de meeste volgelingen bekeken wordt. Die andere kant willen wij via deze website graag laten zien. Het biedt tegenwicht aan de constant werkende marketingmachine die losgelaten wordt op de eigen volgelingen, maar ook op andere mensen.

In de waarheid

Kijk ernaar en trek geheel in vrijheid uw eigen conclusies. Bedenk dat als u echt de “waarheid hebt” of “in de waarheid bent”, zoals het WTG u voorhoudt, u geen enkel “gevaar” loopt. Als wat u navolgt dé waarheid is, dan zal dat elke toets der kritiek kunnen doorstaan. In dat geval komt u sterker uit het onderzoek van de kritiek op het WTG dan vóór het onderzoek.

Positieve nieuwe dingen

De eerste versie van deze website is gemaakt in 1997/1998, in de tijd dat we intensief onderzocht hebben waar we zo lang deel van hebben uitgemaakt. Jarenlang is er niets aan de site gedaan, maar inmiddels zijn we actiever geworden met de “Wachttorenkijker”. Het blijkt dat er behoefte is aan goede informatie op dit gebied en kennelijk hebben we een taak hierin. We zijn ook 20 jaar bijbelstudie verder en dat heeft er voor gezorgd dat wij met kennis van zaken over de leerstellingen vanuit het wachttorengenootschap kunnen schrijven. Dat doen we geheel gratis en niet vanuit een organisatie, maar gewoon vanuit onszelf.

Er zijn genoeg onderwerpen om te bekijken. De leerstellingen en praktijken van het wachttorengenootschap mogen niet onbehandeld blijven. Het is onze ervaring dat er veel te veel slachtoffers worden gemaakt met de leringen, regels en wetten die het WTG in de naam van God meent te moeten opleggen aan haar volgelingen. Die hebben er niet alleen zwaar last van, maar ook gezinnen, families en vrienden ondervinden vaak ernstige problemen als ze in aanraking komen met Jehova Getuigen. Dat willen we graag voorkomen en/of helpen daar vanaf te komen.

De Echte Waarheid is de Here Jezus Christus

Ondanks de tijd die we besteden aan de Wachttorenkijker, zijn we meer en liever bezig met de positieve dingen die de Echte Waarheid (de Here Jezus Christus) ons via Zijn Woord voorhoudt. Meer hierover is te vinden op vlichthus.nl.

Doelstelling Wachttorenkijker

Doelstelling Wachttorenkijker