Tag: regels JG

Sinterklaas en Kerstmis

Sinterklaas en Kerstmis komen er aan. En daarna Nieuwjaar. Wij wensen iedereen zeer fijne feestdagen! In onze omgeving vallen deze feestdagen in de winter. Het licht trekt zich al een hele tijd terug. Het leven verdwijnt. Het lijkt helemaal fout te gaan, maar inmiddels weten we zeker dat het licht weer terugkomt. En waar licht is, is leven. Hoewel het er nu totaal niet naar uitziet, weten we zeker dat in het komende voorjaar er weer volop groei en bloei zal zijn. Het beste komt nog in het nieuwe jaar… Geniet vooral van Sinterklaas en Kerstmis en Nieuwjaar Geniet vooral

Mogen Jehovah’s Getuigen alles lezen?

Mogen Jehovah’s Getuigen alles lezen? Wat mij betreft is het antwoord: nee, dat mogen ze niet. Uiteraard zijn de Jehovah’s Getuigen (JG) het zelf niet eens met deze conclusie. Ze zullen aanvoeren dat het hen niet verboden wordt om andere lectuur te lezen. En ja…, als je het zo stelt, dan hebben ze daar gelijk in. Maar hoe zit het nou? Mogen Jehovah’s Getuigen alles lezen? Wel of niet? Het is maar hoe je het formuleert. Ik heb het over de praktijk en de Jehovah Getuige heeft het over de theorie. “Verboden” is het officieel namelijk niet om alles te

Jehova Getuigen stellen eisen voor eeuwig leven

De Jehovah’s Getuigen (JG) beloven u eeuwig leven op een schone paradijsaarde. Via hun activiteiten op straten en openbare plaatsen en via de prediking van huis-tot-huis. Hun belofte op geluk en voorspoed wordt vaak geïllustreerd door paradijsplaatjes van vooral happy people, volkomen in harmonie met de dierenwereld. Maar besef wel: Jehovah’s Getuigen stellen eisen voor eeuwig leven! Word een actief lid van onze organisatie. Voldoe aan de eisen voor eeuwig leven. Geloof en doe wat het wachttorengenootschap (WTG) leert en dan … Ja, dan ontvangt u eeuwig leven. Vreemd genoeg kunt u dat ook weer kwijtraken, mocht u toch niet

Geen masturbatie voor Jehovah’s Getuigen

Geen masturbatie voor Jehovah’s Getuigen. De organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) is meester in het aanpraten van schuldgevoelens en zelfs hele schuldcomplexen. Daarvoor hanteert men uit naam van God – geheel onterecht – regels en wetten. Dan is het voor het wachttorengenootschap (WTG) wel handig om daar bijbelse “ondersteuning” voor te vinden. Men schroomt daarbij niet om bijbelteksten in hun voordeel te manipuleren, zodat ze beter gebruikt kunnen worden om de gewone Jehovah’s Getuigen de wet op te leggen. Alleen dat al is een zware ontkenning van wat de Here Jezus Christus leert. Namelijk dat er onder het Nieuwe Verbond,

Regels en wetten voor Jehova Getuigen

Regels en wetten voor Jehova Getuigen. Religie kenmerkt zich in het algemeen door regels en wetten die opgelegd worden aan de volgelingen. De ene religie of sekte meer dan de andere, maar altijd gaat het om bepalen wat een ander moet doen en niet mag doen. Men weet elkaar altijd goed de wet en allerlei leefregels voor te lezen en als het even kan is daar het opgeheven vingertje met verwijzing naar de wetgevers. En dus zijn er regels en wetten voor Jehova Getuigen. Het wachttorengenootschap (WTG) bepaalt wat wel en niet mag voor Jehovah’s Getuigen (JG) en legt een eigen

Wet en werken voor Jehova Getuigen

Jehovah’s Getuigen kennen de Genade van Christus niet zoals die bedoeld is. Het is wet en werken voor Jehova Getuigen, waarbij men gretig gebruikt maakt van Jakobus 2. Maar de gelovige is vrij gemaakt van de wet, van elke wet, leert Paulus. Waartoe? Om als wedergeboren kind Gods – als Nieuwe Schepping – De Here Jezus Christus te kunnen dienen (liefhebben) vanuit het hart en in volledige vrijheid en niet omdat het op de een of andere manier opgelegd is. Vóór de opstanding van de Here Jezus was er alleen de oude mens, de mens in het vlees, geboren uit Adam

Translate »