Categorie: Belangrijk!

Verschil tussen Jehovah’s Getuigen en christendom

Verschil tussen Jehovah’s Getuigen en christendom. Men vraagt mij wel eens om heel kort aan te geven wat in de leer van de organisatie van de Jehovah’s Getuigen (JG), het Wachttorengenootschap (WTG), hét onderscheidende verschil is, in vergelijking met het christendom. Dat is wat mij betreft: Het WTG leert dat de Here Jezus Christus NIET de ware God is.  Bij de Jehovah’s Getuigen is Jehovah de onzienlijke God, de Vader, de Schepper.  Jezus Christus is bij de JG het eerste schepsel (in “biologische” zin) van Jehovah en “via” hem zijn alle “andere” dingen gemaakt. (Kolossenzen 1 : 16-18 in de Nieuwe

Verkeerde voorspellingen Jehova Getuigen

Verkeerde voorspellingen Jehova Getuigen update – 23 maart 2020. In de lange rij met verkeerde voorspellingen mag deze niet ontbreken. Lid van het “besturend lichaam van het wachttorengenootschap Stephen Lett, voorspelt – ziende op het Corona-virus – dat we nu toch echt in de aller-, maar dan ook de allerlaatste dagen aangekomen zijn. Zijn woorden: “We’re living in the final part of the last days, undoubtedly the final part of the final part of the last days, shortly before the LAST day of the last days.” Armageddon moet wel héél dichtbij zijn nu, is de boodschap aan de Jehovah’s Getuigen.

Pas op voor de organisatie van Jehova Getuigen!

Pas op voor de organisatie van Jehova Getuigen! Een waarschuwing voor wie overweegt zich aan te sluiten bij deze organisatie (wachttorengenootschap). Voor degene die sympathie koestert voor de individuele Jehova Getuige en ook voor degenen die lid zijn van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG). De laatsten zijn al slachtoffer van de organisatie, maar beseffen dit wellicht nog niet of nog niet volledig. Pas op voor de leiding – het besturend lichaam – van de organisatie van Jehovah’s Getuigen! Pas op voor hersenspoeling en indoctrinatie vanuit het hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Het is een sekte. Weet wat Getuige van

Jehova Getuigen stellen eisen voor eeuwig leven

De Jehovah’s Getuigen (JG) beloven u eeuwig leven op een schone paradijsaarde. Via hun activiteiten op straten en openbare plaatsen en via de prediking van huis-tot-huis. Hun belofte op geluk en voorspoed wordt vaak geïllustreerd door paradijsplaatjes van vooral happy people, volkomen in harmonie met de dierenwereld. Maar besef wel: Jehovah’s Getuigen stellen eisen voor eeuwig leven! Word een actief lid van onze organisatie. Voldoe aan de eisen voor eeuwig leven. Geloof en doe wat het wachttorengenootschap (WTG) leert en dan … Ja, dan ontvangt u eeuwig leven. Vreemd genoeg kunt u dat ook weer kwijtraken, mocht u toch niet

Regels en wetten voor Jehova Getuigen

Regels en wetten voor Jehova Getuigen. Religie kenmerkt zich in het algemeen door regels en wetten die opgelegd worden aan de volgelingen. De ene religie of sekte meer dan de andere, maar altijd gaat het om bepalen wat een ander moet doen en niet mag doen. Men weet elkaar altijd goed de wet en allerlei leefregels voor te lezen en als het even kan is daar het opgeheven vingertje met verwijzing naar de wetgevers. En dus zijn er regels en wetten voor Jehova Getuigen. Het wachttorengenootschap (WTG) bepaalt wat wel en niet mag voor Jehovah’s Getuigen (JG) en legt een eigen

Wat geloven Jehova Getuigen?

Wat geloven Jehova Getuigen? Hoe zit het Jehova Getuige geloof in elkaar? Via deze pagina op de website van Jehova Getuigen wordt geïnformeerd over wat Jehova Getuigen leren en geloven. Op diezelfde website beweert het wachttorengenootschap (WTG): “Hun geloofsovertuigingen zijn uitsluitend op de bijbel gebaseerd.” Dat is absoluut niet waar en daar kom je achter als je de leerstellingen onderzoekt. Voor een wedergeboren christen met bijbelkennis is dat snel te doen, die moet meteen zien wat er fout is. Voor een Jehova Getuige (JG), die al lang overspoeld is met de JG-leerstellingen, kost dat veel meer moeite. Die moet namelijk eerst de

Translate »