Tag: nieuwe wereldvertaling

Geen JHWH – Jehovah – in het Griekse Nieuwe Testament!

Geen JHWH – Jehovah – in het Griekse Nieuwe Testament! In de wachttorengenootschap-vertaling van het Nieuwe Testament staat 237 keer de Naam Jehovah afgedrukt. Daarmee is – wat voorheen de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) heette – de enige bijbelvertaling ter wereld waarin in het Nieuwe Testament het Hebreeuwse Tetragrammaton JHWH (Jehovah of Jahweh) staat. Onzinnige beweringen De Jehovah’s Getuigen zijn er trots op dat ze deze Hebreeuwse Naam “hersteld” hebben in het Nieuwe Testament. Men gebruikt het maar wat graag bij hun herhaalde bewering dat God hen als enige “kanaal Gods” ter wereld zou gebruiken bij de uitleg en verspreiding van

Verschil tussen Jehovah’s Getuigen en christendom

Verschil tussen Jehovah’s Getuigen en christendom. Men vraagt mij wel eens om heel kort aan te geven wat in de leer van de organisatie van de Jehovah’s Getuigen (JG), het Wachttorengenootschap (WTG), hét onderscheidende verschil is, in vergelijking met het christendom. Dat is wat mij betreft: Het WTG leert dat de Here Jezus Christus NIET de ware God is.  Bij de Jehovah’s Getuigen is Jehovah de onzienlijke God, de Vader, de Schepper.  Jezus Christus is bij de JG het eerste schepsel (in “biologische” zin) van Jehovah en “via” hem zijn alle “andere” dingen gemaakt. (Kolossenzen 1 : 16-18 in de Nieuwe

De “voortschrijdend licht” fabel

De “voortschrijdend licht” fabel van Jehovah’s Getuigen (JG). Het is nogal populair onder de JG om de frase “voortschrijdend licht” of  “voortschrijdend inzicht” te gebruiken. Dat gebeurt onder aanvoering van het wachttorengenootschap (WTG). Het is een welkome gedachte waarmee het falen van wat in het verleden geleerd is goed gepraat wordt. Zo leert men bijvoorbeeld: Jehovah stort met reden niet een voortdurende stortvloed van opwindende nieuwe dingen over ons uit. In plaats daarvan werpt hij geleidelijk, progressief, steeds meer licht op zijn Woord (Spreuken 4:18). Maar is deze koppeling van Spreuken 4 : 18 aan de stelling dat “Jehovah geleidelijk,

Staat de Naam Jehovah in Jakobus?

Staat de Naam Jehovah in Jakobus? In de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) van de Jehovah’s Getuigen (JG) wel. Het wachttorengenootschap (WTG) heeft het daar in geplaatst. De Naam Jehovah staat niet in de oorspronkelijke teksten en daarom vind je het ook niet in andere vertalingen. Kurios in de brontekst van de Nieuwe Wereldvertaling Laten we alle verzen in Jakobus, waar het Griekse grondwoord “Kurios” staat, óók in de WTG-uitgave “Kingdom Interlinear Translation” (KIT), eens bekijken. In de brontekst van de NWT staat steeds “Kurios”, nooit Jehovah, te beginnen met Jakobus 1 : 1:  θεοῦ of God καὶ and κυρίου of Lord

Jezus de eerste schepping van God?

Is Jezus de eerste schepping van God? Is de leerstelling van het wachttorengenootschap (WTG) over Openbaring 3 : 14, dat Jezus de eerstgeborene of eerste schepping van God is, correct? Op het internetplatform Reddit (sub: exJW) kwam ik dit bericht tegen. Een inhoudelijke verhandeling n.a.v. Openbaring 3 : 14. Ik was blij verrast en daarom heb ik het als basis gebruikt voor dit artikel. Waarbij ik het e.e.a. aangepast, geschrapt, aangevuld en – naar mijn mening – verduidelijkt heb. Het is daarmee wel anders geworden dan het origineel, maar door het zo te doen, spreek ik mijn waardering uit voor

“Via” in de Nieuwe Wereldvertaling

“Via” in de Nieuwe Wereldvertaling. Waar in de grondtekst het Griekse woord “διά” (“dia”; Strongnr. G1223; zie blueletterbible) staat – ons woord “door” – heeft de Nieuwe Wereldvertaling van de Jehovah’s Getuigen (JG) op zeer bewust gekozen plaatsen “via” staan. Op andere plaatsen is voornamelijk het woord “door” gebruikt, zoals het hoort overigens. “Door bemiddeling van” is “via” in de Nieuwe Wereldvertaling geworden In de vorige Nieuwe Wereldvertaling (1984-2017 in het Nederlands) stond, waar nu “via” staat, nog het helemaal onmogelijke “door bemiddeling van”. Vanaf dag 1 dat ik zelf ging nadenken, vond ik dat al een zeer vreemde uitdrukking.

De losprijs bij Jehovah’s Getuigen

De losprijs bij Jehovah’s Getuigen. Het wachttorengenootschap (WTG) hanteert een eigen jargon. Bijvoorbeeld “door bemiddeling van” (is nu “via”), waar “door” staat en “in eendracht met”, waar “in” staat in de Bijbel. “De losprijs” is ook zo’n kenmerkend begrip voor de Jehovah’s Getuigen (JG) . Ze hebben zelfs “de overeenkomstige losprijs” geïntroduceerd in hun Nieuwe Wereldvertaling (NWT). Een eigen bedenksel, waarmee de leermeesters op het hoofdkantoor in de Verenigde Staten laten zien dat ze ook van dit onderwerp nagenoeg niks begrepen hebben. Op hun website staat bijvoorbeeld dit: De offerdood van Christus is de belangrijkste losprijs in de Bijbel. Die

“In eendracht met” in Nieuwe Wereldvertaling

“In eendracht met” als vervanger voor “in” op bewust gekozen plaatsen in de Nieuwe Wereldvertaling van Jehovah’s Getuigen (JG). Jehovah’s Getuigen hebben een eigen “bijbel” Jehovah’s Getuigen hebben een eigen “bijbel”. Absoluut! Uiteraard zeggen zij zelf dat dit niet zo is op hun website jw.org. Maar enig onderzoek toont duidelijk aan dat het wachttorengenootschap (WTG), met de door haar geproduceerde en uitgegeven Nieuwe Wereldvertaling, een “eigen bijbel” gebruikt. Deze is aangepast aan de eigen onbijbelse leerstellingen en aan het geheel eigen jargon binnen de organisatie. Daardoor menen de leden, de Jehovah’s Getuigen, dat wat hen geleerd wordt zo in de

Wie is dé Vader in de Bijbel?

Wie is dé Vader in de Bijbel? Wie is in déze tijd dé Vader? Dat ligt er maar aan aan wie je het vraagt. Als je het aan mij vraagt, is het antwoord: de Here Jezus Christus. Als je het aan een Jehovah Getuige (JG) vraagt, dan is het antwoord: “Dat is Jehovah”. Dat is er zo ingehamerd in al die lectuur en tijdens die vele uren vergadering in de koninkrijkszaal, op congressen en kringvergaderingen. Het komt echt veel voor in hun lectuur. Zoek er maar eens op via de zoekopdracht “Vader Jehovah” op de website wol.jw.org. Maar nog meer

Homoseksualiteit in de Nieuwe Wereldvertaling – 3

Homoseksualiteit in de Nieuwe Wereldvertaling van de Jehovah’s Getuigen (JG). Alleen in de Bijbelvertaling van het wachttorengenootschap (WTG) – de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) – wordt het woord homoseksualiteit expliciet genoemd. Ze willen het begrip maar wat graag gebruiken en dat is te merken. Waar ze enigszins de mogelijkheid zien om het woord te plaatsen, doen ze het. Dit artikel is deel 2 van een vierluik. De vier thema’s zijn: Homoseksualiteit en Jehovah’s Getuigen Wachttorengenootschap over homo’s en lesbiennes Homoseksualiteit in de Nieuwe Wereldvertaling Is praktiserende homoseksualiteit en lesbische liefde zonde? Leven onder het Nieuwe verbond In het vorige artikel van

Die was en die is en die komt bij Jehovah’s Getuigen

Die was en die is en die komt, is onderdeel van Openbaring 4 : 8-11 in de Nieuwe Wereldvertaling (NWT), editie 2017, de grijze uitvoering. Deze uitdrukking komt nog een paar keer voor in Openbaring. De vragen zijn dan: Wie is het “die was en die is en die komt”, volgens het wachttorengenootschap (WTG)? En Wie is het volgens de Bijbel? Voor wie snel klaar wil zijn: De Jehovah’s Getuigen zeggen: die was en die is en die komt, is Jehovah. Wedergeboren christenen zeggen wat de Bijbel laat zien: dat is de Heere Jezus Christus, de Opgestane dus. Wie meer

Leert de Bijbel dat deze aarde blijft bestaan?

Leert de Bijbel dat deze aarde blijft bestaan? Het antwoord daarop is eenvoudig: nee dat leert de Bijbel niet. Het is de organisatie van Jehovah’s Getuigen die dit leert. Onterecht dus. Het is zoals met zoveel leerstellingen vanuit het wachttorengenootschap (WTG). De leidsmannen voegen een leerstelling toe en beargumenteren dit vervolgens uit hun eigen Nieuwe Wereldvertaling. Dat is hun eigen versie van de Bijbel. Bijbelteksten die in hun ogen iets anders zeggen dan men zelf leert worden liever niet genoemd en/of aangepast, omdat dit beter is voor de geponeerde leerstelling. Dan lijkt het voor de oppervlakkige lezer op bestudering van het onderwerp,

Christus is God Zelf in Nieuwe Wereldvertaling

Christus is God Zelf in Nieuwe Wereldvertaling. Het wachttorengenootschap heeft er een dogma van gemaakt dat Christus níet God is. Het Nieuwe Testament van de Bijbel laat veelvuldig zien dat de Here Jezus Christus wel God is. Hij is het uitgedrukte Beeld Gods, volgens Hebreeën 1, en dus God Zelf. Paulus leert dit vaak en ook in de brief aan Titus schrijft hij onomwonden op dat Christus God is. Het WTG moest dit gedeelte wel aanpassen om het in hun leer te laten vallen. Uit de Statenvertaling blijkt dat Jezus Christus onze Zaligmaker is. Paulus noemt Hem daar ook “God

Jehova Getuige moet altijd eigen redding bewerken

Jehova Getuige moet altijd eigen redding bewerken. Wie in het Nieuwe Testament van de Bijbel niet het verschil weet tussen de begrippen “redding” (“behoud”) en zaligheid, gooit in de praktijk deze onderwerpen zo door elkaar dat het onbegrijpelijk wordt. Het wachttorengenootschap (WTG) schaart zich volledig in de rij “uitleggers” die dit toch eenvoudige basisonderwerp in het Nieuwe Testament niet begrijpen. Men mag dan wel met een een grote mond roepen dat “de getrouwe en beleidvolle slaafklasse” (het besturend lichaam) het enige kanaal op deze aarde is dat door God gebruikt wordt om “voedsel terechtertijd” door te geven, uit wat men

60 vragen aan Jehovah’s Getuigen

60 vragen aan Jehovah’s Getuigen (JG) op de Engelstalige website jwlies.com zijn absoluut de moeite waard om te bekijken. Wij nodigen het wachttorengenootschap en individuele Jehovah’s Getuigen graag uit om er over na te denken en op te reageren. Welkom Jehovah’s Getuigen Na deze verwelkoming op de website (geen ex JG) volgt de volgende verklaring: Deze website is erop gericht Jehovah’s Getuigen te helpen de echte waarheid te vinden: geen valse waarheid en geen altijd veranderende waarheid. Het is het doel van deze website om de waarheid accuraat en eerlijk door te geven aan alle Jehovah’s Getuigen die een open

Handelingen 20 vers 28 bij Jehovah’s Getuigen

Hoe zit het met Handelingen 20 vers 28 bij Jehovah’s Getuigen? Niet goed, zoals blijkt uit de volgende vergelijking. In de Nieuwe Wereldvertaling is een onderscheidend woord toegevoegd aan dit vers. Dat verandert de betekenis sterk, maar dat was dan ook de bedoeling van het wachttorengenootschap (WTG). Handelingen 20 : 28 in de Statenvertaling: Zo hebt dan acht op uzelven en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. Over dit vers is veel te doen, maar in wezen is

Uw troon, o God bij Jehova Getuigen

Uw troon, o God. Hebreeën 1 bij Jehovah’s Getuigen staat hoog op het “lijstje” met duidelijk aan de eigen leer van de Jehovah’s Getuigen aangepaste bijbelteksten. Uit dit Schriftgedeelte (directe aanhaling uit Psalm 45 : 7, 8) blijkt o.a. de Godheid van de opgestane Here Jezus Christus (dus níet van Jezus op aarde) en daar geloven het wachttorengenootschap (WTG) en haar volgelingen, de Jehovah’s Getuigen, nu eenmaal niet in. Daarmee hebben ze een probleem, want de Bijbel leert dit wel degelijk. En dus moet er aan die gedeelten in de Bijbel “gesleuteld” worden. Dat doet men dan ook in de

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 16

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 16 Nieuwe Wereldvertaling geen bijbel volgens Rusland Jehovah’s Getuigen in Rusland van President Poetin worden flink aangepakt. De Russische overheid ziet het niet bepaald zitten met de vanuit de VS aangestuurde groep. Niet alleen de activiteiten worden aan banden gelegd, maar er wordt nu ook een poging gedaan om de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) in het Russisch te verbieden. Volgens het bericht op de Engelstalige website van het wachttorengenootschap (WTG) heeft een onderzoek bepaald dat de NWT geen bijbel genoemd kan worden, omdat er zoveel aan veranderd is ten gunste van de leer van het wachttorengenootschap. Uiteraard

Aangepaste bijbelteksten in de Nieuwe Wereldvertaling

Aangepaste bijbelteksten in de Nieuwe Wereldvertaling van Jehovah’s Getuigen zijn er genoeg te vinden in wat officieel heet de “Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift”, (NWT = New World Translation of the Holy Scriptures). Op deze website wordt veel aandacht besteed aan de Nieuwe Wereldvertaling die Jehovah’s Getuigen gebruiken voor bij hun studie uit de lectuur van het wachttorengenootschap (WTG). Dat is nodig, want de door het WTG als de beste bijbelvertaling gepresenteerde NWT wijkt op tal van plaatsen ernstig af van de bijbelvertalingen die gebaseerd zijn op de Textus Receptus. In 2013 is de New World Translation herzien. Het is er

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 14

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 14 Jehovah’s Getuigen organiseren tentoonstelling Bijbel Volgens de video van Omroep Flevoland kunnen bezoekers een tentoonstelling over de Bijbel bezoeken in het congresgebouw van de Jehova Getuigen in Swifterbant. Uiteraard komt dan aan de orde hoe het volgens de JG zit met de naam Jehovah en het ontbreken van deze naam in diverse bijbelvertalingen. Volgens Jehova Getuige woordvoerder Jan Pijnappels is het een strijd om “Gods Naam in de vertalingen bewaard te houden…” Daarmee geeft hij aan dat de JG niet echt iets begrijpen van dit onderwerp. Meer weten: kijk o.a. op deze pagina. Jehovah’s Getuigen Nieuws

Nieuwe Wereldvertaling aangepast aan leer Jehova Getuigen

De Nieuwe Wereldvertaling aangepast aan de leer van Jehova Getuigen De Nieuwe Wereldvertaling aangepast aan de dogma’s van de Jehovah’s Getuigen. Nou, dat is nogal een boude uitspraak over de Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift (NWT). De Jehovah’s Getuigen (JG) die zich zo inspannen voor God, veranderen toch niets aan de Bijbel zelf! En zeker niet omdat ze zelf aangeven dat de Bijbel een Heilig van God afkomstig boek is waaraan een mens niets toe mag voegen of af mag doen (Openbaring 22:18,19). Nee, dat kan ik niet geloven, zegt u wellicht. Ik kon het zelf ook niet geloven, sterker nog

Johannes 1 bij Jehovah Getuigen

Het voortdurend blijven ontkennen dat de Here Jezus Christus God is, stelt het wachttorengenootschap (WTG) voor de uitdaging om dat op heel veel plaatsen in het Nieuwe Testament weg te redeneren. Daarvoor hebben ze een eigen bijbel gemaakt, de Nieuwe Wereldvertaling, (New World Translation of the Holy Scriptures). Daarvan is in 2013 een revisie gekomen, maar beter is het niet geworden. Eerder slechter, zo blijkt bijvoorbeeld uit de vertaling van Kolossenzen 1. Johannes 1 bij Jehovah Getuigen Eén van de in het oog springende schriftgedeelten, vaak door tegenstanders van Jehovah’s Getuigen aangehaald, is Johannes 1. De vertalers van het WTG weten een

Alexandrijnse filosofie in de Nieuwe Wereldvertaling

Alexandrijnse filosofie in de Nieuwe Wereldvertaling. Wie de Statenvertaling en de Engelstalige King James Version kent en zich verdiept in de Nieuwe Wereldvertaling (NWT), de door de Jehova Getuigen (JG) gebruikte “bijbel”, verbaast zich constant over hoe afwijkend deze vertaling is. Vooral als het gaat om de Godheid van de Here Jezus Christus, en alles wat daar bij hoort, dan kun je er zeker van zijn dat er aan de tekst gerommeld is in de NWT. Met wisselend “succes” overigens, maar onomstootbaar duidelijk is dat de NWT aangepast is aan de leer van het wachttorengenootschap (WTG), de baas van de Jehovah’s Getuigen. De

Jehova Getuigen bijbel aangepast aan eigen leer

De Jehova Getuigen bijbel aangepast aan eigen leer. Zou dat echt zo zijn? Dat dacht ik aan het einde van mijn tijd als Jehova Getuige. Dat kan toch niet? Ik bedoel, je kunt van mening verschillen over wat je leest, maar de teksten aanpassen aan wat je leert? Nee, nee, dat zal toch niet gebeurd zijn? Helaas is dat wel het geval en zelfs op veel plaatsen. Bizar, maar waar. De Nieuwe Wereldvertaling (NWT) is er gekomen om de eigen leringen van het wachttorengenootschap (WTG) te ondersteunen. Jehova Getuigen bijbel aangepast, vooral om de Godheid van de Here Jezus Christus weg te

Jezus Christus is schepsel volgens Jehova Getuigen

Jezus Christus is schepsel volgens Jehova Getuigen. Voor de goede orde: het gaat hier om de opgestane Here Jezus Christus. Dus niet Jezus van Nazareth, tijdens Zijn leven op aarde. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het ongeloof van het wachttorengenootschap (WTG). Men wil namelijk niet erkennen dat het Wezen Gods Eén is (ik heb het niet over de klassieke drie-eenheidsleer; zie artikel op website Vlichthus). Daardoor wordt er een bedekking gelegd op datzelfde Woord. De Heilige Geest leidt ons in de Schrift als we bereid zijn onvoorwaardelijk te geloven wat er geschreven staat. Of we het in eerste instantie

Translate »