Tag: wedergeboorte

Wie is de Redder?

Wie is de Redder? Als je netjes leest wat de Bijbel zegt over het Wezen Gods, dat wij kennen als “het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid” (Hebreeën 1), dan levert dat een duidelijk bewijs dat de Here Jezus Christus, onze God en Zaligmaker is. Of zoals Jehovah’s Getuigen het noemen: “Redder”. De Apostel Paulus schrijft bijvoorbeeld in Titus 3 : 4-6: Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid,

God liefhebben bij Jehovah’s Getuigen

God liefhebben bij Jehovah’s Getuigen. Pas op de organisatie van Jehovah’s Getuigen! Het wachttorengenootschap (WTG) maakt “geveinsden” van de leden die zich onder hun wetten en regels stellen. Dat is niet best, want wat God van “veinzen” (het anders voorstellen dan het in werkelijkheid is) vindt, staat in de Bijbel. Daarover laat Hij ons niet in het ongewisse. Bij monde van Paulus staat er bijvoorbeeld: “De liefde zij ongeveinsd” … en “in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in goedertierenheid, in den Heiligen Geest, in ongeveinsde liefde.” Schriftgeleerden zijn geveinsden Het is de Here Jezus Zelf die de wettische Schriftgeleerden, annex

1 Korinthe 12 Jezus de Heere

1 Korinthe 12 Jezus de Heere. In het artikel “Jehovah en Jezus is 1!” wordt uiteengezet dat de Naam Jehovah geërfd is door Jezus van Nazareth. Bij Zijn opstanding ontving Hij rechtmatig deze hoogste Naam, tezamen met de titel “Christus” (Messias in het Hebreeuws). Sindsdien is de volledige Naam van het “uitgedrukte Beeld Gods” (Hebreeën 1): Here (Jehovah) Jezus Christus. Gelovigen in Christus hebben uiteraard geen enkele moeite om deze Naam te gebruiken en om te erkennen dat dit de hoogste Naam is, die ons gegeven is. Dat er geen andere naam is dan deze, weten zij en daar handelen

Ex Jehovah Getuige Ingrid Keessen

Ex Jehovah Getuige Ingrid Keessen: ‘Ik dacht: Als ik dit goed doe en dat allemaal laat, dan kom ik in het paradijs. Dat is altijd mijn grote einddoel geweest. Na in de afgelopen twee jaar intensieve therapie te hebben gevolgd, kan ik nu volmondig beamen dat ik gehersenspoeld ben door Jehovah’s Getuigen. En dat ik als kind trauma’s heb opgelopen, omdat ik veel te jong veel te volwassen vergaderingen moest bijwonen, die ik allemaal letterlijk en serieus nam.’ Alle dingen werken mede ten goede Dit is Ex Jehovah Getuige Ingrid Keessen. Ze lacht op de foto en zegt: ‘Tegenwoordig kan ik

Jehova Getuigen niet wedergeboren

Jehova Getuigen niet wedergeboren. Per individu is dat niet zo eenvoudig te zeggen, want de wedergeboorte tot Nieuwe Schepping in Christus is niet direct zichtbaar. Het is een logisch en ook onherroepelijk gevolg op het tot persoonlijk geloof komen in de Here Jezus Christus. Daaraan zijn geen uiterlijke kenmerken verboden. Persoonlijke aanvaarding van de Here Jezus Christus als Redder en Heiland leidt voor de aardse mens, die gelooft (vertrouwt) op wat God gesproken heeft, automatisch tot zijn of haar wedergeboorte. Er hoeft niet meer gedaan te worden dan te geloven in Hem alleen, maar minder dan dat is ook niet waar en

Translate »