Tag: velddienst

Mogen Jehovah’s Getuigen alles lezen?

Mogen Jehovah’s Getuigen alles lezen? Wat mij betreft is het antwoord: nee, dat mogen ze niet. Uiteraard zijn de Jehovah’s Getuigen (JG) het zelf niet eens met deze conclusie. Ze zullen aanvoeren dat het hen niet verboden wordt om andere lectuur te lezen. En ja…, als je het zo stelt, dan hebben ze daar gelijk in. Maar hoe zit het nou? Mogen Jehovah’s Getuigen alles lezen? Wel of niet? Het is maar hoe je het formuleert. Ik heb het over de praktijk en de Jehovah Getuige heeft het over de theorie. “Verboden” is het officieel namelijk niet om alles te

Jehova Getuigen stellen eisen voor eeuwig leven

De Jehovah’s Getuigen (JG) beloven u eeuwig leven op een schone paradijsaarde. Via hun activiteiten op straten en openbare plaatsen en via de prediking van huis-tot-huis. Hun belofte op geluk en voorspoed wordt vaak geïllustreerd door paradijsplaatjes van vooral happy people, volkomen in harmonie met de dierenwereld. Maar besef wel: Jehovah’s Getuigen stellen eisen voor eeuwig leven! Word een actief lid van onze organisatie. Voldoe aan de eisen voor eeuwig leven. Geloof en doe wat het wachttorengenootschap (WTG) leert en dan … Ja, dan ontvangt u eeuwig leven. Vreemd genoeg kunt u dat ook weer kwijtraken, mocht u toch niet

Moeten Jehovah’s Getuigen prediken?

Moeten Jehovah’s Getuigen prediken? Jazeker, dat móeten zij. Laat u niet van de wijs brengen als een Jehovah’s Getuige (JG) zegt dat het predikingswerk langs de deuren of met stands met lectuur en borden in de steden, geheel vrijwillig is. Dat is het zeker niet! Het is wel degelijk van hogerhand opgelegd aan een ieder die een gedoopte Jehovah’s Getuige is en daarmee dus onder de macht van het wachttorengenootschap (WTG) staat. Bloed aan de handen van wie niet predikt In de lectuur en tijdens lezingen wordt regelmatig verteld dat het de plicht van de Jehovah’s Getuige is om deel

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 13

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 13 Jaarboek Jehovah’s Getuigen 2017 (Engels) Het jaarboek Jehovah’s Getuigen 2017 is uit. Het geeft o.a. cijfers over het verslagjaar 2016. De resultaten brengen John Cedars van jwsurvey.org in een feestelijke stemming, zo blijkt uit zijn artikel en zijn vlog. Hij ziet namelijk dat de organisatie te kampen heeft met duidelijk minder groei en in veel landen zelfs met directe afname van het aantal Jehova Getuigen. Nederland noemt hij ook. In Nederland nam het aantal Jehova Getuigen in 2016 af met 18 personen. Dit lijkt niet zoveel, maar het dient afgezet te worden tegen de aanwas van binnenuit (kinderen

Wat prediken Jehovah Getuigen?

Wat prediken Jehovah Getuigen? Ze komen bij u aan de deur of staan met een karretje met lectuur op openbare plaatsen, maar wat prediken Jehovah Getuigen nu eigenlijk? En wat zouden zij moeten prediken volgens de Bijbel? Daar zit in ieder geval flink wat verschil in, zo blijkt als we dit nader bekijken. Om te beginnen vinden Jehovah Getuigen dat de volgende woorden van de zojuist opgestane Here Jezus Christus aan zijn discipelen (Matthéüs 28 : 18-20) op hen van toepassing zijn. In de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) staat het zo: 18. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, en

Jehova Getuigen langs de deur, waarom?

Waarom gaan Jehova Getuigen langs de deur? zoals dat heet voor niet-Jehovah’s Getuigen. Voor de Jehova Getuige (JG) heet dat “van-huis-tot-huis”, “van deur-tot-deur” of “velddienst verrichten”. Het wordt ook wel verkondigen of verkondiging genoemd. Of prediken en dat is wat een JG moet. Ik ken maar weinig Jehova Getuigen die het langs de deur gaan met de Wachttoren, Ontwaakt of andere publicaties een prettige activiteit vinden, ook al zeggen ze dat als het hen gevraagd wordt. Dan is de vraag gerechtvaardigd waarom men bij elk huis aanbelt met de eigen boodschap? Dat Jehova Getuigen langs de deur gaan is een

Translate »