Tag: Koninkrijk

Johannes 8 vers 1-11 uit de Nieuwe Wereldvertaling

Johannes 8 vers 1-11 uit de Nieuwe Wereldvertaling. De “grijze Nieuwe Wereldvertaling” (NWT) van de Jehovah’s Getuigen (JG) is door het wachttorengenootschap (WTG) in het Nederlands uitgegeven in 2017. Het was de opvolger van de versie die in 1984 verscheen. Zoals al vaker gemeld op deze website is het WTG in de grijze NWT de schaamte echt voorbij, als het om tekstaanpassingen gaat. Waar bijvoorbeeld in de vorige editie het gedeelte in Johannes 8 vers 1-11 nog wel geplaatst werd, zij het onterecht als een soort voetnoot, staat dit gedeelte niet meer in de “grijze” versie. Ook niet meer op

De Wachttoren géén aankondiger Gods Koninkrijk

De Wachttoren géén aankondiger Gods Koninkrijk. Het wachttorengenootschap drukt op de voorkant van hun tijdschrift “De Wachttoren” deze tekst af: “Aankondiger van Jehovah’s Koninkrijk“. Daarmee bedoelt men Gods Koninkrijk, want bij de Jehovah’s Getuigen is Jehovah de enige naam voor de Ware God. Voor christenen is dat de Here Jezus Christus, waarbij “Here” terugverwijst naar de bij Zijn opstanding ontvangen Naam “Jehovah” (JHWH), de naam van de Erflater, de Testamentmaker (Hebreeën 9). De vraag is of de claim van het wachttorengenootschap (WTG) op de voorkant van de Wachttoren terecht is? Temeer omdat de manier waarop het geschreven is wijst op dat dit

Translate »