Over ons en contact met wachttorenkijker. Contact: 06 245 70 765 / info@wachttorenkijker.nl


Opgegroeid bij Jehovah’s Getuigen

Wij (Mirjam en Wim de Goeij) zijn opgegroeid bij Jehova Getuigen en intensief betrokken geweest bij die organisatie, die geleid wordt door het wachttorengenootschap (WTG). In de jaren vóór 1995 ervaarden wij de druk van het systeem als steeds zwaarder, uiteindelijk zelfs als ondraaglijk. Innerlijk ongelukkig als Jehova Getuige hebben wij het toch jaren volgehouden, omdat ons van kinds af aan ingeprent was dat de organisatie van Jehovah’s Getuigen “Gods organisatie” is en dat het wachttorengenootschap “Gods enige kanaal” was dat “voedsel terechtertijd” verschafte. Gehersenspoeld door deze leer dachten wij niet meer zelf. We wisten niet wat er anders was en ontwikkelden ons niet of nauwelijks. We kregen steeds meer moeite met ons leven binnen het strakke regime en denkpatroon van het wachttorengenootschap.

Een leven bij Jehovah’s Getuigen is niet vol te houden

Een dergelijk situatie is nooit oneindig. Vroeg of laat blijkt dat zo’n leven gewoon niet vol te houden is. Uiteindelijk zijn we steeds minder de bijeenkomsten van Jehovah’s Getuigen gaan bezoeken. In december 1994 zijn we helemaal gestopt. De energie was op en zonder te weten hoe het nu verder moest, was het genoeg geweest. Na een tijd niks doen zijn we tot onderzoek overgegaan, waarna we in een recordtijd allerlei onverkwikkelijke zaken van het wachttorengenootschap ontdekten. Uiteindelijk hebben we in de herfst van 1995 ons leven aan de Here Jezus Christus gegeven door alleen in Hem te geloven.

De tijd ervoor was zeer vervelend. Vooral voor Mirjam die zware psychische problemen ondervond vanwege de oude denkbeelden over Armageddon en het verlaten van “Gods organisatie”. Het was een nare tijd, maar ook een tijd waarvan we achteraf blij zijn dat we die meegemaakt hebben. We zijn namelijk bevrijd van het juk van slavernij en hebben de echte rust gevonden in ons leven als kind van God. De Here Jezus Christus is onze enige Heer en wij danken Hem ervoor dat hij ons heeft laten inzien wat zijn woorden uit Matthéüs werkelijk betekenen: “Want mijn juk is zacht en mijn last is licht“. (Mattheüs 11 : 30)

Bevrijd worden van de indoctrinatie van het wachttorengenootschap

Uiteraard is er nog veel meer te vertellen over deze periode in ons leven. Voor wie er in geïnteresseerd is, hebben we een opname van een interview dat ik in 1998 voor de EO-radio heb gegeven. Ook kunt u er via diverse manieren naar vragen. We zijn altijd bereid om de vragen die ons gesteld worden te beantwoorden. We willen niets liever dan dat mensen bevrijd worden van de indoctrinatie van het wachttorengenootschap.

Wij willen antwoord geven op vragen over de geschiedenis, de leerstellingen en de praktijken van de organisatie Getuigen van Jehovah. Voor personen die overwegen zich aan te sluiten bij de Getuigen of voor hen die er in zitten, maar toch de echte Waarheid zoeken, kunnen we vanuit de eigen praktijk “de andere kant van het verhaal” laten horen. Wie zich ongelukkig voelt binnen de organisatie, maar niet weet waarheen hij of zij moet gaan, kan bij ons terecht. Wie iemand kent die lid is, of dreigt te worden, van de organisatie, kan bij ons terecht om in gesprekken met het juiste weerwoord te kunnen komen. Onze ervaringen zullen beslist verhelderend zijn.

Uiteraard is ook nu weer iedereen vrij om met de informatie te doen wat men wil. Wij willen niet meer zijn dan een informatiemiddel, wijzend op God en de Bijbel. Ook wij waren eens gevangen in allerlei wetten en klemmen op basis van een aan de leerstellingen van de Getuigen van Jehova aangepaste bijbel (de Nieuwe Wereldvertaling). Daarom keren wij ons niet tegen de mensen die lid zijn van de organisatie. Wel keren we ons nadrukkelijk tegen de organisatie van Jehovah’s Getuigen (ook bekend als wachttorengenootschap), omdat vanuit het hoofdkantoor in New York mensen over de gehele wereld gemanipuleerd en gehersenspoeld worden.

Ik ben de Weg, Waarheid en het Leven

We keren ons ook tegen het opleggen van wetten en gedragspatronen onder het mom “van God afkomstig”. We keren ons tegen de enorme macht over haar volgelingen die de leiding van de organisatie zichzelf heeft toegeëigend. Tot slot willen we graag met positieve woorden eindigen.

Wij geloven op basis van de informatie die de Bijbel ons in ruime mate verstrekt, dat wat Jezus Christus, onze thans levende Heiland, zei: “Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.” (Johannes 14 : 6)

Wij weten inmiddels ook dat: “Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij gezonden heeft.” (Johannes 6 : 28, 29)

Wie informatie wil, kan ons bereiken via: 06 245 70 765. Anoniem bellen wordt niet beantwoord.

Contact? Ons e-mail adres is: info@wachttorenkijker.nl opgegroeid bij Jehova Getuigen

Wim en Mirjam de Goeij


Contact Wachttorenkijker – Opgegroeid bij Jehovah’s Getuigen

contact -opgegroeid bij Jehovah’s Getuigen