Tag: besturend lichaam

Jakobus-boek waar is het gebleven?

Jakobus-boek, waar is het gebleven? Er was een periode dat het wachttorengenootschap (WTG) het door hen in 1979 uitgegeven boekje “Commentaar op de brief van Jakobus“, als van Jehovah God afkomstig beschouwde. Het was ooit “geestelijk voedsel” voor de Jehovah’s Getuigen (JG), ontvangen via de “getrouwe en beleidvolle slaaf”, het wachttorengenootschap. De JG moesten het Jakobus-boek lezen en er op de theocratische school uit leren. Een best wel belangrijk boekwerk, mag je concluderen uit wat er over gezegd wordt in het Jaarboek 1980, op pagina 22: Vers-voor-vers behandeling van Jakobus-brief “Tot de voornaamste zegeningen van het congres behoorden natuurlijk de

Onrechtvaardige rijkdom bij Jehovah’s Getuigen

Onrechtvaardige rijkdom bij Jehovah’s Getuigen. Zoals al eerder opgemerkt is de dagtekst van het wachttorengenootschap (WTG) een prima middel om geld te trekken uit de Jehovah’s Getuigen (JG). Het WTG deinst er zeker niet voor terug om een gedeelte uit de Bijbel, dat men totaal, maar dan ook totaal, niet snapt, te gebruiken voor eigen gewin. It’s all about the money! Het gaat om wat een beetje bijbelgetrouwe gelovige kent als de gelijkenis van de “onrechtvaardige rentmeester”. In de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) is dat “onrechtvaardige rijkdom” geworden. Daaruit blijkt nog maar eens dat het WTG de betekenis van deze gelijkenis

Er is geen zichtbare theocratische organisatie!

Er is geen zichtbare theocratische organisatie! De paus, als hoofd van de Roomse kerk, claimt “de plaatsbeheerder van Christus op aarde” te zijn. Het wachttorengenootschap (WTG) werpt zich als organisatie op tot “exclusief kanaal door Jehovah God aangesteld om voedsel terechter tijd uit te delen”. Men noemt dat “Jehovah’s zichtbare theocratische organisatie”. Die zou er eerder ook geweest zijn, tot “na de dood van de apostelen en hun medewerkers”, aldus dit artikel op de website van de Jehovah’s Getuigen (JG). Er wordt daarin gezegd: Zoals was voorzegd, kwamen er na de dood van de apostelen en hun medewerkers wolfachtige personen, die

Was er een organisatie in de eerste eeuw?

Was er een organisatie in de eerste eeuw? Iets als “Gods organisatie” of wat daar op leek? Nee, dat was er niet. Er was totaal geen “Gods organisatie”, gelijkend op wat nu de organisatie van Jehovah’s Getuigen is. Er was ook geen “besturend lichaam” in de eerste eeuw, naar model van het besturend lichaam van de Jehovah’s Getuigen in deze dagen. Het wachttorengenootschap wil dat wel graag en probeert de geschiedenis naar haar hand te zetten. Dat is bewuste geschiedvervalsing. Wellicht is het ook zwaar onvoldoende kennis omtrent het eerste eeuwse Christendom. Er wordt bijvoorbeeld gezegd: De christelijke apostel Johannes

Het besturend lichaam van Jehova Getuigen

Het besturend lichaam van Jehova Getuigen. Jehova Getuigen (JG) gehoorzamen een “besturend lichaam” (BL). Voor hen is het woord van dat besturend lichaam, onderdeel van het wachttorengenootschap (WTG), namelijk wet. Het staat in de praktijk ook boven Gods Woord de Bijbel, al zullen ze dat natuurlijk niet toegeven. Een JG gehoorzaamt wat het BL zegt en eist, ook als dit afwijkt van de Schrift. Waarom heeft het besturend lichaam van Jehovah’s Getuigen zoveel macht? Zeggenschap over leden op basis van erkende autoriteit Een religie die zeggenschap over haar leden wil hebben en houden, doet dat op basis van een erkende autoriteit.

Translate »