Categorie: Boeken

Boeken

Apostelen der ontkenning

“Apostelen der ontkenning” is de vertaling van een Engelstalig boek, dat in 1970 voor het eerst in de VS verscheen onder de titel: “Apostles of Denial”. Van de elfde druk, maart 1986, staat – met toestemming van de schrijver – een PDF of het internet. Deze PDF is hier te downloaden. Hoewel vertalen niet mijn vak is, heb ik dit boek vertaald, omdat ik de informatie graag beschikbaar wil stellen in het Nederlands. Op een aantal leerstellige punten kan ik het niet eens zijn met de auteur. Maar het boek biedt veel inzicht in de handelswijze, de foute leerstellingen en

The Gentile Times Reconsidered; Carl-Olof Jonsson

Was de wederkomst van Christus ruim 100 jaar geleden? Volgens de Jehovah’s Getuigen eindigden in 1914 de “Tijden der heidenen” en kwam Jezus Christus terug om – onzichtbaar – Zijn Koningschap in de hemel te aanvaarden. The Gentile Times Reconsidered. The Gentile Times Reconsidered De Wachttoren van 15 februari 2006 zegt daarover bijvoorbeeld: Een nauwkeurige studie van bijbelprofetieën heeft logisch denkende mensen overal op aarde ervan overtuigd dat de Messias in de eerste eeuw is gekomen en dat hij zou terugkeren. Uit bewijsmateriaal blijkt dat zijn voorzegde terugkeer, het begin van zijn “tegenwoordigheid”, in 1914 plaatsvond (Mattheüs 24:3-14). In dat jaar werd

Achter de glimlach van Jehovah Getuigen

Hun bekende glimlach aan de deur is uitgegroeid tot een opvallend kenmerk van degenen die binnen deze groep hun best doen om “hun waarheid” uit te dragen. Dit boek kijkt achter de glimlach van Jehovah Getuigen. Helaas verbloemt die glimlach veel van waarover absoluut niet te glimlachen is. Dit boek: Achter de glimlach van Jehovah’s Getuigen, geschreven door mensen die een groot deel van hun leven in alle oprechtheid deel uit maakten van “de organisatie”, laat het andere gezicht zien. De Jehovah Getuige die het onbevooroordeeld leest, krijgt constant bevestiging van wat hij eigenlijk altijd al dacht, maar niet kon plaatsen. Daarnaast verneemt hij

Ken uw geschiedenis

Dit boek – 30 jaar in de greep der Jehova-getuigen – zou elke (potentiële) Jehova Getuige moeten lezen. Ken uw geschiedenis! William Schnell (1905-1973) beschrijft in dit boek uit 1956 (Nederlandse vertaling door Th. Delleman) hoe zijn leven gedurende 30 jaar in de organisatie van Jehovah’s Getuigen er uit zag. Hij begon in Duitsland, net na de Eerste Wereldoorlog. Na een uiterst actieve periode in de opbouw van de JG in Duitsland verhuisde hij in 1927 naar de VS. Hij wilde zich volledig in zetten voor het wachttorengenootschap. Dat stond toen onder leiding van Rechter Rutherford. Commerciële autoritaire organisatie van Jehova Getuigen

Het koninkrijk dat niet kwam

Het koninkrijk dat niet kwam. Op de website van het KNP (Het Katholiek Nederlands Persbureau) staat een artikel over het boek van Joseph Wilting. Feike ter Velde van het Zoeklicht besteedt er ook aandacht aan. Dit boek is te bestellen via o.a. Bol.com Korte samenvatting boek Het koninkrijk dat niet kwam Het persoonlijk verslag van iemand die veertig jaar lid is geweest van het Wachttorengenootschap. Totdat de schrijver de leugen achter hun leer ontdekt en dreigt te verzanden in depressiviteit en bitterheid. Een wonderlijke innerlijke verandering leidt er echter toe dat ‘alle bitterheid tegenover hen die me jarenlang om de

Getuigen van Jehovah uitverkorenen of misleiden?

Getuigen van Jehovah uitverkorenen of misleiden? is een boekje van Jaap G. Fijnvandraat en geschreven speciaal voor mensen die in gesprekken met Jehovah’s Getuigen (JG) bijbelse antwoorden willen geven. Godheid van Jezus Christus De schrijver is nooit een Jehovah’s Getuige geweest en geeft dus vanuit een andere achtergrond commentaar op de leringen. Hij gaat in op de Godheid van Jezus Christus en op de organisatie van JG. Tevens besteed hij aandacht aan bloed en bloedtransfusie. De schrijver zegt in zijn inleiding over de JG die dit boekje in handen krijgen: “Dit boekje is dan ook alleen geschreven voor Jehovah’s-getuigen, die werkelijk ernstig

Gewetensconflict Raymond Franz

Gewetensconflict Raymond Franz. Het op een zeer integere wijze geschreven boek van Raymond Franz, voormalig lid van het “besturend lichaam” van Jehovah’s Getuigen, is een absolute aanrader voor mensen die meer inzicht willen in de leringen en handelwijze van het WTG. Het aangedragen materiaal in dit boek is zeer goed gedocumenteeerd en heel herkenbaar voor Jehovah’s Getuigen die eerlijk durven te kijken naar het WTG. Voor velen is dit boek een echte “ogen-opener” geweest. Het lezen in dit boek roept vaak heftige reacties op van verbazing en zelfs van walging en kwaadheid over het gemanipuleer met volgelingen en met Gods Woord. Gewetensconflict

Translate »