Wachttorengenootschap wil geld Jehovah’s Getuigen

Wachttorengenootschap wil geld Jehovah’s Getuigen. Het wachttorengenootschap (WTG), gevestigd in de Verenigde Staten (VS), is wereldwijd de baas van Jehovah’s Getuigen (JG), de leden van deze organisatie. De leden brengen de kosten op van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Delen in de winst doen ze niet.

Geen collecte in de koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen

Er is geen collecte in de koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen. Daar maken de Jehovah’s Getuigen dan ook “reclame” mee. Ze vinden dat ze het ook op dit gebied zo veel beter doen dan de kerken. Maar als je eenmaal lid bent, wordt er via lectuur en lezingen wel degelijk “gecollecteerd”. De oproepen om “vrijwillig geld te geven aan Jehovah” (lees: aan het wachttorengenootschap) zijn talrijk.

Vroeger werd er veel verdiend op de enorme hoeveelheid lectuur die goedkoop werd geproduceerd en gegarandeerd betaald werd afgenomen door de leden. Per stuk meestal een klein bedrag voor de tijdschriften De Wachttoren en Ontwaakt, maar bij elkaar opgeteld levert ± 30 miljoen keer een relatief klein winstbedrag per maand toch veel op. Daarnaast werden er talrijke duurdere boeken en “bijbels” geproduceerd én gegarandeerd afgenomen door de leden. En dan werd er ook nog maandelijks geld gegeven in de “vrijwillige bijdrage pot” en op andere manieren. Zo zorgden de leden voor de gegarandeerde (belastingvrije) inkomsten van het wachttorengenootschap.

Ander verdienmodel voor organisatie Jehovah’s Getuigen

Op het moment van schrijven (2019) is naar mijn indruk het verdienmodel van het wachttorengenootschap anders geworden. Ik denk (bewijzen kan ik het niet) dat er veel minder geld opgehaald wordt door middel van het drukken van lectuur. De digitale wereld heeft hier uiteraard invloed op. Dat betekent dat er andere wegen naar inkomsten gevonden moeten worden. Het wachttorengenootschap wil geld Jehovah’s Getuigen. Daar is geen ontkomen aan, hoewel men het altijd “verkoopt” als vrijwillig en “voor Jehovah God”.

Het beheer van het vele vastgoed dat de organisatie inmiddels rijk is, is zo’n bron. Het zit slim in elkaar. De leden betalen voor het vastgoed, dragen de kosten van bouw, verbouw en het onderhoud, o.a. door gratis te werken. Het vastgoed wordt overgedragen aan het wachttorengenootschap in de VS. Bij verkoop in de toekomst is de winst op dat vastgoed voor het WTG. Dat gaat om grote bedragen, zeker als er geen ander vastgoed voor terugkomt en dat is in toenemende mate het geval. Kortom, een geweldig verdienmodel. Zie artikelen: Vastgoed van Jehova Getuigen en de meldingen over geld en vastgoed op de pagina Nieuws.

Bedelen om geld onder Jehovah’s Getuigen gaat door

Er zijn in de afgelopen jaren miljarden Euro’s winst gemaakt met vastgoed. Bijvoorbeeld door het verkopen van dure gebouwen in de stad New York. Toch is dat alles kennelijk niet genoeg om de hoge kosten van het organisatie spelen probleemloos vol te kunnen houden. Er moet nog meer bij… en dus wil het wachttorengenootschap geld van Jehovah’s Getuigen ontvangen. Van de leden zelf dus. Meer donaties van geld, dat door de belastingdiensten in de wereld niet belast wordt, omdat het giften van individuen zijn. Slim bedacht en al jaren zo uitgevoerd.

Het bedelen om geld onder Jehovah’s Getuigen gaat dus gewoon door. Het onderwerp komt vaak aan de orde, bijvoorbeeld via de dagelijkse tekst die de Jehovah’s Getuigen krijgen voorgeschoteld; de dagtekst. We tonen slechts twee voorbeelden van dagteksten (binnen 3 maanden) op deze pagina om te laten zien hoe sluw (maar ook schandalig) dit bedelen in elkaar steekt. Duidelijk is dat het wachttorengenootschap niet schroomt om Gods Naam en Zijn Woord te misbruiken voor eigen financieel gewin.

Dagtekst Jehovah’s Getuigen, 9 februari 2019

Ik heb al deze dingen vrijwillig gegeven. (1 Kron. 29:17). Jehovah verleent ons waardigheid door ons de gelegenheid te geven het grote werk dat nu wordt gedaan te ondersteunen. Hij verzekert ons ervan dat we gezegend zullen worden als we geven ter ondersteuning van het Koninkrijk (Mal. 3:10). Jehovah belooft dat degene die gul geeft ‘zal gedijen’ (Spr. 11:24, 25). Hij vertelt ons ook: ‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen’ (Hand. 20:35).

Door wat we zeggen en doen, kunnen we onze kinderen en nieuwelingen leren hoe ook zij kunnen bijdragen aan dit werk en daardoor gezegend kunnen worden. Alles wat we hebben komt van Jehovah. Als we dus aan hem geven, laten we zien dat we van hem houden en hem dankbaar zijn voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. Toen de Israëlieten bijdragen gaven voor de bouw van de tempel, gaf het ze ‘veel vreugde die vrijwillige offers te brengen’ (1 Kron. 29:9). Geef dus terug aan Jehovah wat je van hem hebt gekregen. Dan zul je altijd vreugde en voldoening ervaren.

Gul geven om er zelf beter van te worden

Slechts een korte tijd na de oproep in de dagtekst van 9 februari 2019, rukt het wachttorengenootschap een bijbeltekst volledig (men snapt er echt niks van…) uit z’n verband om de Jehovah’s Getuigen te bewegen meer tijd, geld en goederen te geven aan Jehovah. Deze keer heet het “vrienden maken in de hemel”. Hoe verzin je het… Gebracht als een soort investering. Nu betalen levert later geld op. Nu een financiële opoffering voor God doen, betekent straks winst via de “vrienden in de hemel” en in de tussentijd maakt het “geestelijk rijk”, zoals uit de dagtekst van 24 april wordt gesteld.

Dit is de Jehovah’s Getuigen versie van het “welvaartsevangelie”, “The Prosperity Gospel”. Dat leert eveneens dat je gul moet geven om van God uit er zelf beter van te worden. Het is niets anders dan een door mensen berekende boodschap uit Naam van God. Van nul en generlei waarde. En volkomen kwalijk, omdat het Gods Naam misbruikt.

Dagtekst Jehovah’s Getuigen, 24 april 2019

Maak vrienden met behulp van de onrechtvaardige rijkdom, zodat zij je in de eeuwige woonplaatsen zullen ontvangen wanneer die rijkdom wegvalt. Luk. 16:9.

Binnenkort komt er een eind aan Satans hele systeem — politiek, religieus en commercieel. De profeten Ezechiël en Zefanja voorspelden dat goud en zilver, die altijd belangrijk zijn geweest in het commerciële systeem, waardeloos zullen worden (Ezech. 7:19; Zef. 1:18). Hoe zouden we ons voelen als we aan het eind van ons leven zouden beseffen dat we echte rijkdom hebben opgeofferd voor de ‘onrechtvaardige rijkdom’ van deze wereld? Waarschijnlijk als iemand die zijn hele leven gewerkt heeft voor een hoop geld om er vervolgens achter te komen dat het vals geld was (Spr. 18:11). Zulke rijkdom zal uiteindelijk wegvallen. Laat de kans dus niet voorbijgaan om zulke rijkdom te gebruiken om ‘vrienden te maken’ in de hemel. Alles wat we doen om de belangen van Jehovah’s Koninkrijk te bevorderen, maakt ons geestelijk rijk. w17.07 11 ¶16

Tot zover de dagteksten, waarbij het WTG maar weer eens zegt – via “binnenkort” – dat het geld van de Jehova Getuige in deze tijd zo’n beetje nutteloos is in de zakken van de leden zelf. Het wachttorengenootschap weet er veel beter raad mee… Gul geven dus. Aan Jehovah natuurlijk…

Elk jaar verschijnt er in de lectuur wel een artikel, met daarbij telkens hetzelfde blok, onder de kop “Hoe sommigen het wereldwijde werk ondersteunen“. Het wijst op de vele mogelijkheden tot belastingvrij doneren. Dat zijn er best veel; keuze genoeg voor de Jehovah’s Getuigen die denkt daarmee Jehovah God van dienst te zijn. Ik ga ze hier niet opnoemen. Bekijk ze zelf via deze zoekopdracht op de website wol.jw.org.

De apostel Paulus wordt ingezet om geld onder Jehovah’s Getuigen op te halen

Het wachttorengenootschap wil geld Jehovah’s Getuigen. Zelfs de apostel Paulus wordt “ingezet” om geld onder Jehovah’s Getuigen op te halen. Onder “Hoe sommigen het wereldwijde werk ondersteunen” staat bijvoorbeeld:

Velen zetten net als in de tijd van Paulus een bedrag opzij en doen dat in de bijdragenbus met het opschrift „Wereldwijde werk” (1 Kor. 16:2).

Uit deze opmerking blijkt dat het WTG niet bekend is met de geschiedenis, met de bediening van Paulus. In ieder geval gebruikt men het schaamteloos om via de leden inkomsten te generen voor de organisatie. Absoluut verwerpelijk! Wie niet oplet, denkt dat het nog waar is ook wat hier staat…

Andere titels, zelfde toon, ook voor kinderen

De jaarlijkse titels van de artikelen in de afgelopen jaren zijn telkens wat anders, de toon is dezelfde. “Wie vrijgevig is, wordt gezegend”. “Er is veel werk te doen”. “Toon waardering voor Jehovah’s vrijgevigheid”. “Jehovah zegent een bereidwillige instelling”. “Wat we kunnen doen om anderen te helpen”. “Hun teveel dekte een tekort”.

Ze spreken zelfs kinderen aan om geld te genereren t.b.v. “Jehovah”. Voor het wachttorengenootschap dus. Zie bijvoorbeeld dit artikel op JWvictims.org.

Pas ook op financieel gebied op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen

Pas dus ook op financieel gebied op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen! Het lijkt er in de eerste instantie op dat er geen financiële verplichtingen rondom het lidmaatschap van de organisatie van Jehovah’s Getuigen zijn. Dat vertellen ze in het begin ook zo. Ze willen nieuwkomers niet afschrikken. Maar…, financiële verplichtingen zijn er wel degelijk. Waarschijnlijk meer dan u denkt. Weest u daarvan bewust!

Ponzifraude

Het is slim collecteren door de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Onder de noemer: “vrijwillige bijdragen voor het werk van Jehovah God”. Maar… voor je het weet ben je óók financieel “ingepakt” en een slaaf van het wachttorengenootschap.

Helaas ben je dan slachtoffer geworden van een religieuze variant op wat bekend staat als “ponzifraude” of “piramidespel”. Er wordt je namelijk iets beloofd, waarvoor je eerst moet betalen (in welke vorm dan ook). De inwilliging van die belofte wordt steeds uitgesteld. De beloofde “opbrengst” is er steeds maar niet. “Binnenkort wel”, zo luidt de nieuwe belofte. En dat houdt men tientallen jaren zo vol. De Jehovah Getuige accepteert dit steeds weer, omdat hij of zij denkt dat dit van God afkomstig is. De voorgestelde beloning zal ook nooit komen. In ieder geval niet via het wachttorengenootschap. Eenvoudig omdat deze niet bij machte is waar te maken wat men allemaal – in Gods Naam – beloofd heeft en dat ook nooit zal zijn.

De God van de Bijbel, Schepper van hemelen en aarde, is dat wel. Hij zal doen wat Hij beloofd heeft. Dat is zeker. Los van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Los van het wachttorengenootschap, want daar heeft God Zelf, ons nu bekend als de Here Jezus Christus, helemaal geen enkele bemoeienis mee.

Dus: pas op voor de geldhonger van de organisatie van Jehovah’s Getuigen!


Wachttorengenootschap wil geld Jehovah’s Getuigen

6 Reacties

  1. Hans 16/08/2021
  2. Ella 21/10/2020
  3. Hans van Geenen 06/10/2020
  4. Van Staveren G.a 23/12/2019
  5. Frits van Pelt 07/08/2019

Geef een reactie

Translate »