Tag: evangelie

Paulus verkondigde de Here Jezus Christus!

Paulus verkondigde de Here Jezus Christus! Wie verkondigde Paulus? Welke Naam heeft Paulus voor ogen, als hij in Athene is en zegt: Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet kennende dient, verkondig ik ulieden. Paulus op de Aeropagus in Athene Wie is de “Deze”, de voor de Grieken “onbekende God”, die Paulus verkondigt? Niet alleen op de Areopagus in Athene, maar gedurende heel zijn bediening, nádat hij door de Here Jezus Christus persoonlijk is aangesteld tot apostel. Tot “gezondene, die

Mattheüs 18 niet begrepen door wachttorengenootschap

Wachttorengenootschap begrijpt Mattheus 18 niet. Het is echt stuitend om te zien hoe weinig kennis het wachttorengenootschap (WTG) heeft van de Schrift. Telkens weer wordt hun uitleg een beschamende vertoning van onkunde en het verdraaien van Gods Woord. Het houdt niet op! Geoffrey W. Jackson voor Royal Commission Australië Tijdens de verhoren van de Australische Royal Commission IRSCA wordt Geoffrey W. Jackson ondervraagd inzake het beleid van het WTG t.a.v. seksueel misbruik van kinderen binnen de organisatie. Hem wordt specifiek gevraagd waar in de Bijbel de “twee-getuigen-regel” vermeld staat. Op die regel wijst het WTG namelijk bij het “behandelen” van

Johannes 8 vers 1-11 uit de Nieuwe Wereldvertaling

Johannes 8 vers 1-11 uit de Nieuwe Wereldvertaling. De “grijze Nieuwe Wereldvertaling” (NWT) van de Jehovah’s Getuigen (JG) is door het wachttorengenootschap (WTG) in het Nederlands uitgegeven in 2017. Het was de opvolger van de versie die in 1984 verscheen. Zoals al vaker gemeld op deze website is het WTG in de grijze NWT de schaamte echt voorbij, als het om tekstaanpassingen gaat. Waar bijvoorbeeld in de vorige editie het gedeelte in Johannes 8 vers 1-11 nog wel geplaatst werd, zij het onterecht als een soort voetnoot, staat dit gedeelte niet meer in de “grijze” versie. Ook niet meer op

1 Korinthe 12 Jezus de Heere

1 Korinthe 12 Jezus de Heere. In het artikel “Jehovah en Jezus is 1!” wordt uiteengezet dat de Naam Jehovah geërfd is door Jezus van Nazareth. Bij Zijn opstanding ontving Hij rechtmatig deze hoogste Naam, tezamen met de titel “Christus” (Messias in het Hebreeuws). Sindsdien is de volledige Naam van het “uitgedrukte Beeld Gods” (Hebreeën 1): Here (Jehovah) Jezus Christus. Gelovigen in Christus hebben uiteraard geen enkele moeite om deze Naam te gebruiken en om te erkennen dat dit de hoogste Naam is, die ons gegeven is. Dat er geen andere naam is dan deze, weten zij en daar handelen

Ja nee sticker Jehova Getuigen

Ja nee sticker Jehova Getuigen. Op onze ja nee sticker op de brievenbus bij de voordeur staat informatie voor bezorgers van kranten en reclamedrukwerk en voor het toenemend aantal aanbellers dat ons iets wil verkopen, adviseren of wil bereiken met allerlei goede of minder goede doelen. Ik heb er een versie van gemaakt die volgens mij nog niemand heeft. De eigen Ja nee sticker Jehova Getuigen. Jehovah’s Getuigen zijn welkom met Ja nee sticker Jehova Getuigen Er zijn uiteraard wel stickers in omloop die het aanbellen aan de deur door Jehovah’s Getuigen (JG) aan de NEE kant plaatsen, maar dat

Vertel hét Evangelie

Vertel hét Evangelie aan Jehova Getuigen. Dat kennen ze namelijk niet! Praten met een Jehova Getuige (JG) is niet eenvoudig. Hij of zij heeft een andere “agenda” dan u, het is geen open gesprek. Na een van-de-hak-op-de-tak-discussie is niemand iets opgeschoten. Beter is om hen hét Evangelie te vertellen. Mogelijk dat dit vroeg of laat een uitwerking heeft. De aanvaarding van hét Evangelie Voordat ik met iemand Gods Woord wil delen, moet ik eerst even het volgende kwijt: Als u de verderop voorgelegde vragen niet met “ja” beantwoordt, heeft het geen zin om met elkaar over Gods Woord te spreken. U bent dan namelijk (nog)

Translate »