Tag: Jezus is schepsel

Jezus de eerste schepping van God?

Is Jezus de eerste schepping van God? Is de leerstelling van het wachttorengenootschap (WTG) over Openbaring 3 : 14, dat Jezus de eerstgeborene of eerste schepping van God is, correct? Op het internetplatform Reddit (sub: exJW) kwam ik dit bericht tegen. Een inhoudelijke verhandeling n.a.v. Openbaring 3 : 14. Ik was blij verrast en daarom heb ik het als basis gebruikt voor dit artikel. Waarbij ik het e.e.a. aangepast, geschrapt, aangevuld en – naar mijn mening – verduidelijkt heb. Het is daarmee wel anders geworden dan het origineel, maar door het zo te doen, spreek ik mijn waardering uit voor

Laat ons mensen maken

Laat ons mensen maken. Of zoals het in de Nieuwe Wereldvertaling (NWT), de “bijbel” van de Jehovah’s Getuigen (JG) staat: “laten wij de mens maken”. In het artikel “Wat zegt de Bijbel over God en Jezus?” op de website van de Jehovah’s Getuigen, gaat het wachttorengenootschap (WTG) in op Genesis 1 : 26-28. Verzen die zowel in leer van bekende kerken, als ook in het geval van de Jehovah’s Getuigen, maar slecht begrepen worden. Wat er in de vertaling staat, wordt door beide “partijen” gebruikt om hun leer omtrent de Godheid, omtrent Jehovah en Jezus, te “bewijzen”. De “drie-eenheidsleer” versus

Jehova Getuigen loochenen de Zoon!

Jehova Getuigen loochenen de Zoon! Nu kan ik mij heel goed voorstellen dat (aankomend) Jehovah’s Getuigen (JG) die dit lezen, meteen denken of roepen dat dit niet zo is. Dat ik onwaarheid verkondig, als ik dit zo opschrijf. Ik heb begrip voor die eerste reactie, omdat ik nog niet heb kunnen uitleggen waarom ik deze uitspraak doe. Dat ga ik nu doen. Wat ik niet gezegd heb Als ik zeg “Jehova Getuigen loochenen de Zoon”, dan is het eerst nodig om vast te stellen wat ik níet gezegd heb. En dat is: dat Jehovah’s Getuigen niet in de Zoon van

Wie is dé Vader in de Bijbel?

Wie is dé Vader in de Bijbel? Wie is in déze tijd dé Vader? Dat ligt er maar aan aan wie je het vraagt. Als je het aan mij vraagt, is het antwoord: de Here Jezus Christus. Als je het aan een Jehovah Getuige (JG) vraagt, dan is het antwoord: “Dat is Jehovah”. Dat is er zo ingehamerd in al die lectuur en tijdens die vele uren vergadering in de koninkrijkszaal, op congressen en kringvergaderingen. Het komt echt veel voor in hun lectuur. Zoek er maar eens op via de zoekopdracht “Vader Jehovah” op de website wol.jw.org. Maar nog meer

Michaël geschapen aartsengel bij Jehovah’s Getuigen

Volgens hun leer is Jezus Michaël geschapen Aartsengel bij Jehovah’s Getuigen. Dat is o.a. te lezen op hun website wol.jw.org. In dat artikel wordt ondermeer gezegd dat: WTG: De aanwijzingen in de Schrift geven te kennen dat de naam Michaël betrekking had op Gods Zoon voordat hij de hemel verliet om Jezus Christus te worden, en ook na zijn terugkeer. Wie niet oplet, denkt dat de bovenstaande zin waar is. Als je dit accepteert word je soepeltjes verder meegenomen in de leer en redeneringswijze van het wachttorengenootschap (WTG). Maar dat leidt tot niks; het is nergens op gestoeld. Nergens in

Jezus Christus is schepsel volgens Jehova Getuigen

Jezus Christus is schepsel volgens Jehova Getuigen. Voor de goede orde: het gaat hier om de opgestane Here Jezus Christus. Dus niet Jezus van Nazareth, tijdens Zijn leven op aarde. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het ongeloof van het wachttorengenootschap (WTG). Men wil namelijk niet erkennen dat het Wezen Gods Eén is (ik heb het niet over de klassieke drie-eenheidsleer; zie artikel op website Vlichthus). Daardoor wordt er een bedekking gelegd op datzelfde Woord. De Heilige Geest leidt ons in de Schrift als we bereid zijn onvoorwaardelijk te geloven wat er geschreven staat. Of we het in eerste instantie

Translate »