Categorie: Nieuwe Wereldvertaling

Geen JHWH – Jehovah – in het Griekse Nieuwe Testament!

Geen JHWH – Jehovah – in het Griekse Nieuwe Testament! In de wachttorengenootschap-vertaling van het Nieuwe Testament staat 237 keer de Naam Jehovah afgedrukt. Daarmee is – wat voorheen de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) heette – de enige bijbelvertaling ter wereld waarin in het Nieuwe Testament het Hebreeuwse Tetragrammaton JHWH (Jehovah of Jahweh) staat. Onzinnige beweringen De Jehovah’s Getuigen zijn er trots op dat ze deze Hebreeuwse Naam “hersteld” hebben in het Nieuwe Testament. Men gebruikt het maar wat graag bij hun herhaalde bewering dat God hen als enige “kanaal Gods” ter wereld zou gebruiken bij de uitleg en verspreiding van

Johannes 8 vers 1-11 uit de Nieuwe Wereldvertaling

Johannes 8 vers 1-11 uit de Nieuwe Wereldvertaling. De “grijze Nieuwe Wereldvertaling” (NWT) van de Jehovah’s Getuigen (JG) is door het wachttorengenootschap (WTG) in het Nederlands uitgegeven in 2017. Het was de opvolger van de versie die in 1984 verscheen. Zoals al vaker gemeld op deze website is het WTG in de grijze NWT de schaamte echt voorbij, als het om tekstaanpassingen gaat. Waar bijvoorbeeld in de vorige editie het gedeelte in Johannes 8 vers 1-11 nog wel geplaatst werd, zij het onterecht als een soort voetnoot, staat dit gedeelte niet meer in de “grijze” versie. Ook niet meer op

De “voortschrijdend licht” fabel

De “voortschrijdend licht” fabel van Jehovah’s Getuigen (JG). Het is nogal populair onder de JG om de frase “voortschrijdend licht” of  “voortschrijdend inzicht” te gebruiken. Dat gebeurt onder aanvoering van het wachttorengenootschap (WTG). Het is een welkome gedachte waarmee het falen van wat in het verleden geleerd is goed gepraat wordt. Zo leert men bijvoorbeeld: Jehovah stort met reden niet een voortdurende stortvloed van opwindende nieuwe dingen over ons uit. In plaats daarvan werpt hij geleidelijk, progressief, steeds meer licht op zijn Woord (Spreuken 4:18). Maar is deze koppeling van Spreuken 4 : 18 aan de stelling dat “Jehovah geleidelijk,

Staat de Naam Jehovah in Jakobus?

Staat de Naam Jehovah in Jakobus? In de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) van de Jehovah’s Getuigen (JG) wel. Het wachttorengenootschap (WTG) heeft het daar in geplaatst. De Naam Jehovah staat niet in de oorspronkelijke teksten en daarom vind je het ook niet in andere vertalingen. Kurios in de brontekst van de Nieuwe Wereldvertaling Laten we alle verzen in Jakobus, waar het Griekse grondwoord “Kurios” staat, óók in de WTG-uitgave “Kingdom Interlinear Translation” (KIT), eens bekijken. In de brontekst van de NWT staat steeds “Kurios”, nooit Jehovah, te beginnen met Jakobus 1 : 1:  θεοῦ of God καὶ and κυρίου of Lord

Jezus de eerste schepping van God?

Is Jezus de eerste schepping van God? Is de leerstelling van het wachttorengenootschap (WTG) over Openbaring 3 : 14, dat Jezus de eerstgeborene of eerste schepping van God is, correct? Op het internetplatform Reddit (sub: exJW) kwam ik dit bericht tegen. Een inhoudelijke verhandeling n.a.v. Openbaring 3 : 14. Ik was blij verrast en daarom heb ik het als basis gebruikt voor dit artikel. Waarbij ik het e.e.a. aangepast, geschrapt, aangevuld en – naar mijn mening – verduidelijkt heb. Het is daarmee wel anders geworden dan het origineel, maar door het zo te doen, spreek ik mijn waardering uit voor

Jehovah God in Openbaring 1?

Jehovah God in Openbaring 1? In Openbaring 1 : 8 in de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) van Jehovah’s Getuigen staat iets anders dan in alle andere bijbelvertalingen. De vraag is of er “zegt Jehovah God” staat, of dat er “zegt de Heer(e) God” staat. Openbaring 1 : 1 NWT: Een openbaring door Jezus Christus… SV: De openbaring van Jezus Christus… In Openbaring 1 : 1 wordt ons volgens de Statenvertaling direct meegedeeld dat dit het boek over dé openbaring (aan het licht brengen; onthullen) ván Jezus Christus is. Dan weet de lezer direct, vanaf de eerste woorden, Wie de Hoofdpersoon in wat

“Via” in de Nieuwe Wereldvertaling

“Via” in de Nieuwe Wereldvertaling. Waar in de grondtekst het Griekse woord “διά” (“dia”; Strongnr. G1223; zie blueletterbible) staat – ons woord “door” – heeft de Nieuwe Wereldvertaling van de Jehovah’s Getuigen (JG) op zeer bewust gekozen plaatsen “via” staan. Op andere plaatsen is voornamelijk het woord “door” gebruikt, zoals het hoort overigens. “Door bemiddeling van” is “via” in de Nieuwe Wereldvertaling geworden In de vorige Nieuwe Wereldvertaling (1984-2017 in het Nederlands) stond, waar nu “via” staat, nog het helemaal onmogelijke “door bemiddeling van”. Vanaf dag 1 dat ik zelf ging nadenken, vond ik dat al een zeer vreemde uitdrukking.

De losprijs bij Jehovah’s Getuigen

De losprijs bij Jehovah’s Getuigen. Het wachttorengenootschap (WTG) hanteert een eigen jargon. Bijvoorbeeld “door bemiddeling van” (is nu “via”), waar “door” staat en “in eendracht met”, waar “in” staat in de Bijbel. “De losprijs” is ook zo’n kenmerkend begrip voor de Jehovah’s Getuigen (JG) . Ze hebben zelfs “de overeenkomstige losprijs” geïntroduceerd in hun Nieuwe Wereldvertaling (NWT). Een eigen bedenksel, waarmee de leermeesters op het hoofdkantoor in de Verenigde Staten laten zien dat ze ook van dit onderwerp nagenoeg niks begrepen hebben. Op hun website staat bijvoorbeeld dit: De offerdood van Christus is de belangrijkste losprijs in de Bijbel. Die

“In eendracht met” in Nieuwe Wereldvertaling

“In eendracht met” als vervanger voor “in” op bewust gekozen plaatsen in de Nieuwe Wereldvertaling van Jehovah’s Getuigen (JG). Jehovah’s Getuigen hebben een eigen “bijbel” Jehovah’s Getuigen hebben een eigen “bijbel”. Absoluut! Uiteraard zeggen zij zelf dat dit niet zo is op hun website jw.org. Maar enig onderzoek toont duidelijk aan dat het wachttorengenootschap (WTG), met de door haar geproduceerde en uitgegeven Nieuwe Wereldvertaling, een “eigen bijbel” gebruikt. Deze is aangepast aan de eigen onbijbelse leerstellingen en aan het geheel eigen jargon binnen de organisatie. Daardoor menen de leden, de Jehovah’s Getuigen, dat wat hen geleerd wordt zo in de

Christus is God Zelf in Nieuwe Wereldvertaling

Christus is God Zelf in Nieuwe Wereldvertaling. Het wachttorengenootschap heeft er een dogma van gemaakt dat Christus níet God is. Het Nieuwe Testament van de Bijbel laat veelvuldig zien dat de Here Jezus Christus wel God is. Hij is het uitgedrukte Beeld Gods, volgens Hebreeën 1, en dus God Zelf. Paulus leert dit vaak en ook in de brief aan Titus schrijft hij onomwonden op dat Christus God is. Het WTG moest dit gedeelte wel aanpassen om het in hun leer te laten vallen. Uit de Statenvertaling blijkt dat Jezus Christus onze Zaligmaker is. Paulus noemt Hem daar ook “God

Johannes 3 vers 16 bij Jehovah’s Getuigen

Johannes 3 vers 16 bij Jehovah’s Getuigen. Wat is er mis met Johannes 3 : 16 in de Statenvertaling en in andere vertalingen vanuit de Griekse grondtekst van de Bijbel? Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Niks toch? Ook in andere vertalingen wordt dezelfde uiterst belangrijke boodschap overgebracht en ook in die vorm. Die luidt: Wie in de opgestane Here Jezus Christus gelooft, HÉÉFT het eeuwige leven. Dus niet “krijgt ooit het eeuwige leven”, of “zal het onder

Handelingen 20 vers 28 bij Jehovah’s Getuigen

Hoe zit het met Handelingen 20 vers 28 bij Jehovah’s Getuigen? Niet goed, zoals blijkt uit de volgende vergelijking. In de Nieuwe Wereldvertaling is een onderscheidend woord toegevoegd aan dit vers. Dat verandert de betekenis sterk, maar dat was dan ook de bedoeling van het wachttorengenootschap (WTG). Handelingen 20 : 28 in de Statenvertaling: Zo hebt dan acht op uzelven en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. Over dit vers is veel te doen, maar in wezen is

Uw troon, o God bij Jehova Getuigen

Uw troon, o God. Hebreeën 1 bij Jehovah’s Getuigen staat hoog op het “lijstje” met duidelijk aan de eigen leer van de Jehovah’s Getuigen aangepaste bijbelteksten. Uit dit Schriftgedeelte (directe aanhaling uit Psalm 45 : 7, 8) blijkt o.a. de Godheid van de opgestane Here Jezus Christus (dus níet van Jezus op aarde) en daar geloven het wachttorengenootschap (WTG) en haar volgelingen, de Jehovah’s Getuigen, nu eenmaal niet in. Daarmee hebben ze een probleem, want de Bijbel leert dit wel degelijk. En dus moet er aan die gedeelten in de Bijbel “gesleuteld” worden. Dat doet men dan ook in de

Vragen aan Jehovah’s Getuigen

Vragen aan Jehovah’s Getuigen. “Onderzoek alle dingen en behoud het goede”, is een Bijbels principe. Handelingen 17 zegt: En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea; welke, daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden; En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren. Daar mag ik dan toch wel aan appelleren bij Jehovah’s Getuigen (JG) die deze website bezoeken? Wat ik overigens wel bewonderenswaardig vindt, want deze website staat nu eenmaal niet op het lijstje

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 16

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 16 Nieuwe Wereldvertaling geen bijbel volgens Rusland Jehovah’s Getuigen in Rusland van President Poetin worden flink aangepakt. De Russische overheid ziet het niet bepaald zitten met de vanuit de VS aangestuurde groep. Niet alleen de activiteiten worden aan banden gelegd, maar er wordt nu ook een poging gedaan om de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) in het Russisch te verbieden. Volgens het bericht op de Engelstalige website van het wachttorengenootschap (WTG) heeft een onderzoek bepaald dat de NWT geen bijbel genoemd kan worden, omdat er zoveel aan veranderd is ten gunste van de leer van het wachttorengenootschap. Uiteraard

Aangepaste bijbelteksten in de Nieuwe Wereldvertaling

Aangepaste bijbelteksten in de Nieuwe Wereldvertaling van Jehovah’s Getuigen zijn er genoeg te vinden in wat officieel heet de “Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift”, (NWT = New World Translation of the Holy Scriptures). Op deze website wordt veel aandacht besteed aan de Nieuwe Wereldvertaling die Jehovah’s Getuigen gebruiken voor bij hun studie uit de lectuur van het wachttorengenootschap (WTG). Dat is nodig, want de door het WTG als de beste bijbelvertaling gepresenteerde NWT wijkt op tal van plaatsen ernstig af van de bijbelvertalingen die gebaseerd zijn op de Textus Receptus. In 2013 is de New World Translation herzien. Het is er

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 14

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 14 Jehovah’s Getuigen organiseren tentoonstelling Bijbel Volgens de video van Omroep Flevoland kunnen bezoekers een tentoonstelling over de Bijbel bezoeken in het congresgebouw van de Jehova Getuigen in Swifterbant. Uiteraard komt dan aan de orde hoe het volgens de JG zit met de naam Jehovah en het ontbreken van deze naam in diverse bijbelvertalingen. Volgens Jehova Getuige woordvoerder Jan Pijnappels is het een strijd om “Gods Naam in de vertalingen bewaard te houden…” Daarmee geeft hij aan dat de JG niet echt iets begrijpen van dit onderwerp. Meer weten: kijk o.a. op deze pagina. Jehovah’s Getuigen Nieuws

Nieuwe Wereldvertaling aangepast aan leer Jehova Getuigen

De Nieuwe Wereldvertaling aangepast aan de leer van Jehova Getuigen De Nieuwe Wereldvertaling aangepast aan de dogma’s van de Jehovah’s Getuigen. Nou, dat is nogal een boude uitspraak over de Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift (NWT). De Jehovah’s Getuigen (JG) die zich zo inspannen voor God, veranderen toch niets aan de Bijbel zelf! En zeker niet omdat ze zelf aangeven dat de Bijbel een Heilig van God afkomstig boek is waaraan een mens niets toe mag voegen of af mag doen (Openbaring 22:18,19). Nee, dat kan ik niet geloven, zegt u wellicht. Ik kon het zelf ook niet geloven, sterker nog

Johannes 1 bij Jehovah Getuigen

Het voortdurend blijven ontkennen dat de Here Jezus Christus God is, stelt het wachttorengenootschap (WTG) voor de uitdaging om dat op heel veel plaatsen in het Nieuwe Testament weg te redeneren. Daarvoor hebben ze een eigen bijbel gemaakt, de Nieuwe Wereldvertaling, (New World Translation of the Holy Scriptures). Daarvan is in 2013 een revisie gekomen, maar beter is het niet geworden. Eerder slechter, zo blijkt bijvoorbeeld uit de vertaling van Kolossenzen 1. Johannes 1 bij Jehovah Getuigen Eén van de in het oog springende schriftgedeelten, vaak door tegenstanders van Jehovah’s Getuigen aangehaald, is Johannes 1. De vertalers van het WTG weten een

Alexandrijnse filosofie in de Nieuwe Wereldvertaling

Alexandrijnse filosofie in de Nieuwe Wereldvertaling. Wie de Statenvertaling en de Engelstalige King James Version kent en zich verdiept in de Nieuwe Wereldvertaling (NWT), de door de Jehova Getuigen (JG) gebruikte “bijbel”, verbaast zich constant over hoe afwijkend deze vertaling is. Vooral als het gaat om de Godheid van de Here Jezus Christus, en alles wat daar bij hoort, dan kun je er zeker van zijn dat er aan de tekst gerommeld is in de NWT. Met wisselend “succes” overigens, maar onomstootbaar duidelijk is dat de NWT aangepast is aan de leer van het wachttorengenootschap (WTG), de baas van de Jehovah’s Getuigen. De

Jehova Getuigen bijbel aangepast aan eigen leer

De Jehova Getuigen bijbel aangepast aan eigen leer. Zou dat echt zo zijn? Dat dacht ik aan het einde van mijn tijd als Jehova Getuige. Dat kan toch niet? Ik bedoel, je kunt van mening verschillen over wat je leest, maar de teksten aanpassen aan wat je leert? Nee, nee, dat zal toch niet gebeurd zijn? Helaas is dat wel het geval en zelfs op veel plaatsen. Bizar, maar waar. De Nieuwe Wereldvertaling (NWT) is er gekomen om de eigen leringen van het wachttorengenootschap (WTG) te ondersteunen. Jehova Getuigen bijbel aangepast, vooral om de Godheid van de Here Jezus Christus weg te

Jehovah in de Nieuwe Wereldvertaling

Jehovah in de Nieuwe Wereldvertaling. Het wachttorengenootschap (WTG), de organisatie achter Jehova Getuigen, gaat er prat op dat men de beste bijbelvertaling heeft. Overigens wordt deze mening door bijna niemand buiten de JG gedeeld. De NWT wordt niet als betrouwbaar erkend. Terecht want het is niets anders dan een aan de eigen leer aangepaste vertaling, en niet een beetje, maar veel! De Nieuwe Wereldvertaling (NWT), is vooral zo bijzonder volgens de JG, omdat men in heel de Bijbel de Naam Jehovah hersteld zou hebben op de plaats waar in andere vertalingen HEERE (JHWH) staat in het Oude Testament (OT) en Heer (Kurios)

Translate »