Nieuwe Wereldvertaling aangepast aan leer Jehova Getuigen

De Nieuwe Wereldvertaling aangepast aan de leer van Jehova Getuigen

De Nieuwe Wereldvertaling aangepast aan de dogma’s van de Jehovah’s Getuigen. Nou, dat is nogal een boude uitspraak over de Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift (NWT). De Jehovah’s Getuigen (JG) die zich zo inspannen voor God, veranderen toch niets aan de Bijbel zelf! En zeker niet omdat ze zelf aangeven dat de Bijbel een Heilig van God afkomstig boek is waaraan een mens niets toe mag voegen of af mag doen (Openbaring 22:18,19). Nee, dat kan ik niet geloven, zegt u wellicht. Ik kon het zelf ook niet geloven, sterker nog ik heb er nooit ook maar één seconde aan gedacht. Totdat ik op het tegendeel gewezen werd. Dat was het begin van een ”sneeuwbal”. Die werd tijdens zijn omwentelingen groot genoeg werd om de boude titeluitspraak te doen en te verklaren.

Bestudeer de aangehaalde voorbeelden en oordeel zelf of u het met de stelling eens bent of niet. De gebruikte andere vertaling is de Statenvertaling. Daarnaast wordt wat betreft de Griekse Geschriften gebruik gemaakt van de door Jehovah’s getuigen zelf uitgegeven The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (KIT). Dit is een letterlijke vertaling van de Griekse grondtekst met in de kolom ernaast de tekst zoals die in de Nieuwe Wereldvertaling staat. Het is een niet zo populaire uitgave van Jehovah’s getuigen, veel volgelingen weten niet eens dat deze publicatie bestaat.

(Aanvulling 2016: het lijkt erop dat KIT niet meer verkrijgbaar is. Via de Engelstalige website van de JG kan er nog wel in de grondtekst gekeken worden, maar dan ontbreekt de kolom zoals het uiteindelijk vertaald is. Jammer, maar met iets meer moeite is er toch gebruik van te maken.)

Jehovah’s Getuigen geven bewust andere betekenis bijbelvertaling

Dat is jammer, want het toont in aantal gevallen aan dat de grondtekst bewust met een andere betekenis is weergegeven in de Nieuwe Wereldvertaling. Zoveel mogelijk anoniem gehouden JG zijn hier verantwoordelijk voor. In de bedoelde gevallen is er wat mij betreft geen sprake van ”andere inzichten”, maar van bewuste aanpassing om het in de eigen geloofsleer te laten passen. Voor mij persoonlijk is dit onaanvaardbaar. Verschil van interpretatie mag er zijn. Maar de Bijbel aanpassen aan de eigen interpretatie is voor mij een vorm van heiligschennis ook al lijkt de aanpassing op het eerste gezicht maar klein. Zoiets doe je inderdaad niet!

Oss, 1996

Vanwege de lengte en de opzet van dit onderwerp kunt u verder lezen in de PDF.

Aanvulling 2012: In de afgelopen jaren ben ik nog veel meer “aanpassingen” en vreemde draaivertalingen tegen gekomen. Ik neem (heb) er de tijd niet voor om ze allemaal te noteren, maar het is dus nog veel erger dan gedacht. De Nieuwe Wereldvertaling is echt niet te gebruiken als studiebijbel. Wat mij betreft mag het woord bijbel er niets eens mee in verband worden gebracht.

Aanvulling 2016: Nieuwe artikelen.

Westcott & Hort

De NWT is gebaseerd op door Westcott en Hort (W&H) bewerkte grondteksten, die in 1881 uitgegeven zijn door het Engelse Herzieningscomité. Volgens dit artikel ging het hier al gruwelijk fout. “Garbage in, garbage out”.


Nieuwe Wereldvertaling

5 Reacties

  1. Johan M 25/10/2017
  2. komar 01/08/2017
  3. WO-MAN-HATER 23/06/2017
    • M.E. 08/07/2017
      • Jan Zweers 20/02/2018

Geef een reactie

Translate »