PDF bestanden Wachttorenkijker. Vooral in de eerste jaren hebben we ons onderzoek naar vooral de leringen van het wachttorengenootschap (WTG) vastgelegd in brochures, onder andere omdat de hoeveelheid tekst en de manier van presenteren niet zo voor internet geschikt waren. Die brochures zijn beschikbaar als PDF en gratis te downloaden.

Tegenwoordig plaatsen wij de artikelen zoveel mogelijk op de website en proberen we die niet te lang te maken. Ook boeken zijn als PDF beschikbaar.

Wij hopen dat u nut heeft van onze inspanningen om te doorgronden wat het WTG leert en wat daar tegenin gebracht kan worden.

Jehovah’s Getuigen en het niet vieren van verjaardagen

Is Jezus Christus’ in 1914 onzichtbaar wedergekomen?

De Waarheid zal u vrijmaken

Aanpassingen in de Nieuwe Wereldvertaling

Niemand is naar de hemel opgevaren dan Hij die daaruit is nedergedaald

Het Wezen Gods

Aanverwante onderwerpen

Was Russel lid van Vrijmetselarij? (Wachttorenkijker)

Boeken

Achter de glimlach van Jehovah’s getuigen

Gewetensconflict – Raymond Franz

30 jaar in de greep der Jehovah-getuigen


PDF bestanden Wachttorenkijker

PDF bestanden Wachttorenkijker