Categorie: In en uit de organisatie

Noomi Pilot als 18-jarige uitgesloten door Jehovah’s Getuigen

Noomi Pilot als 18-jarige uitgesloten door Jehovah’s Getuigen. In de Noorse krant “Vårtland” verscheen op 13 januari 2024 een interview met de 27-jarige Noomi Pilot. Zij is een ex-Jehovah Getuige (JG), die door het wachttorengenootschap op 18-jarige leeftijd werd uitgesloten (geëxcommuniceerd) uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Zij woonde als verstotene binnen het gezin waarin zij geboren en opgegroeid is. “Ik werd als een vreemde behandeld,” zegt Noomi. Misschien is het goed om deze uitspraak goed te overdenken vóórdat er ook maar enigszins overwogen wordt lid te worden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (het wachttorengenootschap). Dit is namelijk de

Uitsluiting van Jehova Getuigen door wachttorengenootschap

Uitsluiting van Jehova Getuigen door wachttorengenootschap (WTG). Daarmee is direct het probleem benoemd, want waar iemand eventueel uitsluiten in de Bijbel puur een individuele beslissing is, is dat bij de Jehovah’s Getuigen tot een collectief opgelegde wet geworden. Het wachttorengenootschap is verantwoordelijk voor de ridicule wetgeving omtrent uitsluiting van Jehova Getuigen (excommunicatie) uit hun organisatie. De inquisitie van het wachttorengenootschap Als je het niet zelf hebt meegemaakt, dan is het misschien moeilijk voor te stellen hoeveel impact de uitsluiting uit de organisatie van Jehova Getuigen voor alle betrokkenen heeft. In de loop der tijd hebben heel veel mensen er mee te maken

Documentaire over kinderdoop Jehova Getuigen

Documentaire over kinderdoop Jehova Getuigen. Inge de Jager van Omroep Gelderland (“In het vizier van de Jager”) besteedde op 15 september 2022 aandacht aan de doop van minderjarigen bij Jehovah’s Getuigen. Zij maakte een tv-programma van 30 minuten. De vooraankondiging van het programma begon met: “Er moet een einde komen aan de doop van minderjarigen bij de Jehova’s getuigen. Daarvoor pleit een Gelderse stichting van ex-Jehova’s getuigen in een brief aan de Tweede Kamer en het ministerie van Rechtsbescherming. De stichting wijst op de grote gevolgen van de doop: sociale uitsluiting als je de groep na de doop verlaat.” Stichting

Jehovah’s Getuigen en het niet mogen groeten

Jehovah’s Getuigen en het niet mogen groeten. De Jehovah’s Getuigen (JG) krijgen van het wachttorengenootschap (WTG), dat zichzelf in de praktijk tot “heer” van de leden heeft benoemd, heel duidelijk het bevel (minder is het niet…) om uit de organisatie gesloten personen (ge-excommuniceerden) niet te groeten. Zelfs een eenvoudig “goedendag”, of een hand opsteken in het voorbijgaan, is verboden en ook strafbaar volgens het eigen “verenigingsrecht” van deze organisatie. Men wil alle contact vermijden met degenen die men verwijderd heeft uit “het systeem”.  Artikel Wachttoren 1981 In het artikel op de JG-website “Hoe wij uitsluiting uit de gemeenschap dienen te

Het kan in 10 minuten…

Het kan in 10 minuten… Op platform Reddit las ik dit bericht van inmiddels ex Jehovah’s Getuigen. Na het zien van slechts 10 minuten video wisten deze pioniers eigenlijk al dat hen jarenlang onzin verkocht was door het wachttorengenootschap. Hierbij de vertaalde versie (de dikgedrukte kopregels zijn toegevoegd) van zijn post op Reddit-exjw. Het duurde 10 minuten om mijn geloof te ontmantelen Ik ben zo dankbaar dat ik deze gemeenschap van ware onvoorwaardelijke liefde en steun heb gevonden. Mijn verhaal in een notendop… Ouderlingenboek “Weidt de kudde Gods” Mijn man en ik zijn “wakker” sinds februari van dit jaar. We

Kinder- en jongerendoop ervaringen

Kinder- en jongerendoop ervaringen. Dit artikel is een vervolg op het artikel “Stop de jongerendoop bij Jehovah’s Getuigen“. Het is slechts een zeer kleine greep uit de ervaringen van inmiddels ex-Jehova-getuigen, die op jonge leeftijd gedoopt zijn en daarmee officieel lid geworden zijn van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG), geleid door het wachttorengenootschap (WTG). Het zijn vertaalde ervaringen uit reacties op het platform Reddit, met name de Engelstalige r/exjw en het Duitstalige r/exzj. Lees de complete posts en reacties daarop. Het zijn voorbeelden van kinderen en jongeren die niet kunnen overzien dat ze later wellicht van gedachten veranderen. Het

Stop jongerendoop bij Jehovah’s Getuigen!

Stop de jongerendoop bij Jehovah’s Getuigen! Ja, met een uitroepteken. Een groot uitroepteken zelfs, want de praktijk van het dopen – het lid maken van de organisatie van Jehovah’s Getuigen – van kinderen en jongeren onder de 18 jaar, kan niet langer blijven voortbestaan. Dat heeft al veel te lang geduurd. Daar zijn goede wettelijke en morele argumenten voor. Ik wil daarom rechtstreeks de politiek aanspreken. De bescherming van ‘s lands ingezetenen is een hoofdtaak van de overheid. En kinderen van Jehovah’s Getuigen hebben bescherming nodig. Ook al ze zeggen dat dit niet nodig is. De indoctrinatie van het wachttorengenootschap

Na 50 jaar uit de organisatie!

Na 50 jaar uit de organisatie! Is het mogelijk om na 50 jaar of langer lid te zijn geweest van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) er uit te stappen. Ja, dat kan! Eenvoudig is het niet, want zo’n lang leven in een zo besloten gemeenschap laat je niet zomaar achter. Hoe langer iemand in het systeem van het wachttorengenootschap (WTG) gevangen zit, hoe moeilijker het is om daar uit te komen. Dat is direct maar een pleidooi om er zo snel mogelijk uit te stappen of helemaal niet toe te treden tot deze sekte, die het het leven van

Overeenkomst gebaseerd op dwaling

Overeenkomst gebaseerd op dwaling. De organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) probeert uit alle macht haar leden te behouden. Het wachttorengenootschap (WTG) manipuleert en hersenspoelt er lustig op los om eerst onschuldige slachtoffers binnen te halen, om ze daarna voor altijd aan de organisatie te binden. Daarvoor misbruikt men volop de Naam Jehovah en natuurlijk Zijn Woord (Bijbel), zodat de gevangen (dat zijn de JG-leden namelijk) ervan overtuigd zijn dat al wat hen geleerd wordt door het WTG van God afkomstig is. En als je daarvan overtuigd bent, ja, dan kun je niet anders dan serieus nemen wat er allemaal geleerd

Einde staatserkenning Jehovah’s Getuigen Duitsland?

Komt er een einde aan staatserkenning Jehovah’s Getuigen in Duitsland? Dat is de vraag die opdoemt nadat op 8 juli 2020 de Rechtbank van Zürich een uitspraak uit de zomer van 2019 definitief heeft gemaakt. Zie Neue Zürcher Zeitung. Dit artikel heeft als titel en begint met: Jehovah’s Getuigen pesten, zoals bevestigd door een rechtbank in Zürich – en brengen de gemeenschap in Duitsland in verlegenheid Critici kunnen ongestraft blijven door te zeggen dat het verbannen van uitgeslotenen onder Jehovah’s Getuigen de mensenrechten en de grondwet schendt. Dit roept vragen op over de erkenning van de kerk door de staat.

Ex Jehovah Getuige Gerard Noevers

Ex Jehovah Getuige Gerard Noevers. De bekende Praagse schrijver Franz Kafka doordrenkt zijn boeken met een voornamelijk een nachtmerrieachtige sfeer. Het individu wordt volledig ondergeschikt gemaakt aan wat blijkt een niet te stoppen systeem te zijn. Bureaucratie en een onpersoonlijke maatschappij krijgen steeds meer greep op het individu en houden dat ook. Omdat het op vele terreinen zo herkenbaar is, hebben we er de woorden “kafkaësk” of “kafkaiaans” aan overgehouden. Een over-geperfectioneerde samenleving Volgens Van Dale “zijn kafkaiaanse toestanden op raadselachtige wijze beangstigend, bedreigend (vooral door een over-geperfectioneerde samenleving, die zich aan de controle van het individu onttrekt, of waarover

1 Korinthe 5 en uitsluiting bij Jehovah’s Getuigen

1 Korinthe 5 en uitsluiting bij Jehovah’s Getuigen. De organisatie van Jehovah’s Getuigen meent dat zij door God is aangesteld om de Gemeente Gods rein te houden. Uiteraard is dit niet zo, want God werkt in deze tijd helemaal niet met een organisatie, laat staan met de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG). Die leert namelijk eenvoudig aantoonbaar andere dingen dan de Schrift, het Woord Gods (de Bijbel) leert. Toch zijn er velen die denken dat de woorden van het wachttorengenootschap, de leiding van de Jehovah’s Getuigen, de Woorden Gods zijn. Ze aanvaarden die leringen, die bol staan van doe-dit, doe-dat,

Terugtrekken uit de organisatie

Terugtrekken uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG). In het artikel “Misleiding Jehova Getuigen over uit organisatie stappen” op deze website ben ik al eens ingegaan op het feit dat iemand die om welke reden dan ook geen lid meer wil zijn van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) niet zomaar zonder consequenties uit kan stappen. Dat staat de leiding, het wachttorengenootschap (WTG), niet toe. “Bezint eer gij begint”, heb ik daarbij gezet. Weet vooraf wat de consequenties zijn, mocht je later tot een ander zicht komen. Zeg niet bij voorbaat dat dit niet gaat gebeuren. Inmiddels zijn er heel

Kinderdoop Jehovah’s Getuigen

Kinderdoop Jehovah’s Getuigen. Kinderdoop? Daar doen de Jehovah’s Getuigen (JG) toch niet aan? Daar zijn ze toch tegen? Dat is toch een van vele kritiekpunten die men heeft op de religies van deze wereld? Zoek op de website van de organisatie van Jehovah’s Getuigen op “kinderdoop” en lees hoe men het kerkelijk gebruik van het dopen van baby’s afwijst. Dat dopen van pasgeborenen doen de Jehovah’s Getuigen inderdaad niet. Maar… kinderen dopen doen de Jehovah’s Getuigen in de praktijk toch wel. Geen baby’s maar wel wat oudere kinderen, die dus nog steeds kinderen zijn. Jehovah’s Getuigen hebben een eigen vorm

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 21

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 21 NOSop3: organisatie Jehovah’s Getuigen is niet altijd praatgraag Hilde Bouwman en Maxime de Vries constateerden wat ex-Jehovah’s Getuigen al ruim ervaren hebben: de organisatie van Jehovah’s Getuigen is helemaal niet zo “open” als men wil doen voorkomen. Als het niet past in de eigen “marketingstrategie” werkt men niet mee aan het journalistiek principe van hoor en wederhoor en het belichten van meerdere kanten van een onderwerp waarover verslag wordt gedaan. NOSop3-documentaire Over de drempel Het artikel, met daarin de korte NOSop3-documentaire: “Over de drempel”, begint met: De deur van de Jehovah’s Getuigen staat dit weekend

Liegt deze Jehova Getuige advocaat?

Liegt deze Jehova Getuige advocaat? De onderstaande video (van JWvictims.org) toont een passage van een advocaat in dienst van het wachttorengenootschap (WTG). Hij staat voor een rechtbank in de Verenigde Staten. Behandeld wordt een zaak van een inmiddels ex Jehovah’s Getuige. Die bepleit dat hij zakelijk en persoonlijk (vader in gezin met kinderen) in de samenleving benadeeld wordt door de uitsluiting uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG). Dat hiervan een rechtszaak gemaakt is, heb ik nog niet eerder gehoord, maar vreemd vind ik het niet, als je de rigide en verwoestende regels omtrent uitsluiting (excommunicatie) vanuit het wachttorengenootschap kent.

Jehova Getuigen en afvalligen

In september 2015 kwamen 62 ex-Jehovah’s Getuigen uit de hele wereld in een videobericht samen om met één stem te spreken tot degenen die nog steeds gevangen zitten in hun oude geloof. Een paar “mythes” vanuit het wachttorengenootschap Hun boodschap is er een van liefde en zorg. Men wil, door het benoemen van een paar “mythes” vanuit het wachttorengenootschap (WTG) en het besturend lichaam, het ontstane beeld over wat een afvallige is recht zetten. De bijna 15 minuten durende video is Nederlands ondertiteld. Jehova Getuigen en afvalligen

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 5

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 5 Grootmoeder (93) pleit bij JG-kleindochter haar niet te mijden Het collectief opgelegd mijden van ex Jehova Getuigen (JG) die uitgesloten zijn of zich teruggetrokken hebben is één van meest bizarre uitvloeiselen van wat het wachttorengenootschap allemaal leert. Hartverscheurend taferelen, die nergens voor nodig zijn, levert dat op. Bijvoorbeeld in deze korte video (3.04 minuten) waarin een 93-jarige grootmoeder, die 50 jaar JG is geweest, haar op 2 km afstand wonende kleindochter wil ontmoeten voordat ze niet meer kan zien. Zo triest…! Jehovah’s Getuigen Nieuws – 5

Misleiding Jehova Getuigen over uit organisatie stappen

Misleiding Jehova Getuigen. Grove misleiding; ik kan het helaas niet anders noemen. Ik heb het over de misleiding van Jehovah’s Getuigen (JG) naar aanleiding van de vraag of iemand uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen kan stappen. Daarover heeft men onlangs namelijk wat op hun website jw.org gezet. Dit staat ook nog op de website bij dit onderwerp. Je moet er naar doorklikken vanuit de FAQ. Het is allemaal zwaar misleidend. De praktijk is heel anders dan de met de JG nog niet zo bekende websitebezoeker wordt voorgehouden. Het is niets meer of minder dan schaamteloos liegen. Men zegt dat iemand zonder consequenties de organisatie

Kwaadspreken over ex Jehova Getuigen

Roddelen en kwaadspreken over ex Jehova Getuigen doen de Jehovah’s Getuigen (JG) niet alleen uit zichzelf. Nee, zij worden er door aangezet door het wachttorengenootschap (WTG). Dat zorgt voor de juiste omstandigheden voor kwaadspreken en roddel. Het bevorderen van roddel zit verweven in hun systeem, waarbij er zwaar op elkaar gelet wordt. Ziet de ene JG de andere JG een mogelijke misstap begaan of iets fout doen, dan is zo iemand verplicht om dit aan de ouderlingen te melden. Daarnaast worden er van allerlei gegevens bijgehouden (o.a. velddienst, prediking, misstappen). Die zijn een indicatie hoe goed of slecht iemand presteert binnen de

Organisatie Jehovah Getuigen is zelf afvallig!

Het wachttorengenootschap (WTG) is hevig geobsedeerd als het om het thema “afvalligen” gaat. Het wordt hun leden, de Jehovah’s Getuigen (JG), op straffe van uitsluiting (ex communicatie) verboden om zelfs maar via lectuur, internet, brieven of gesprekken kennis te nemen van informatie die ingaat tegen de leringen van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Als zoiets dan ook maar een beetje wordt uitgedragen, dan is er al snel sprake van afvallig zijn, volgens het WTG. Er is volgens de leiders kennelijk niets erger dan afvallig zijn. Afvallig zijn van de organisatie bedoelt men, want afvallig zijn van de bijbelse “Leer der Apostelen” is iets

Jehova Getuigen verlaten, hoe kan dat?

Hoe kun je Jehova Getuigen verlaten? Stel je voelt je ongelukkig als Jehova Getuige (JG), dan zijn er feitelijk twee mogelijkheden: Zorg dat je weer gelukkig wordt binnen de JG. Alleen als het je lukt om niet verder na te denken en precies te doen en te geloven wat er gezegd wordt, kan zoiets misschien slagen. Voor een beperkt aantal mensen werkt het als ze er 100% voor gaan. Het lijkt de makkelijkste weg, maar op de lange duur is het dat zeker niet. Het ongelukkig zijn zal af en toe of vaak de kop op blijven steken. . Zorg dat

Dogma’s en excommunicatie Jehova Getuigen

Het wachttorengenootschap (WTG) hanteert dogma’s die elke Jehova Getuige (JG) moet aanvaarden. 
Openlijk niet aanvaarden betekent onherroepelijk excommunicatie! Bij de JG heet dat uitsluiting. Dogma’s en excommunicatie Jehova Getuigen. Het WTG laat bijna geen kans onbenut om de dogma’s van de kerken aan de kaak te stellen. De gemiddelde kerkganger zou “gevangen” zitten in de valse leerstellingen van de kerken. En dezelfde kerkganger wordt verteld dat hij of zij moet overstappen naar de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Bij die organisatie staat het WTG aan de basis van de leerstellingen. Wie nu denkt dat de volgelingen vrij zijn om elke leerstelling apart te accepteren

Ex Jehova Getuigen Finland

Ex Jehova Getuigen Finland. Een goed gemaakte documentaire waarin ex Jehova Getuigen (o.a. diverse jongeren) ruim aan het woord komen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het juridisch committee van de Jehovah’s Getuigen en uitsluiting. Jehova Getuigen misbruiken de Naam van God Ook in Finland heeft dat trieste gevolgen. Dat straalt ook af van de jongeren die in de video aan het woord komen. Zo jammer, ze staan aan het begin van het leven; liefst vol dromen en mogelijkheden en dan worden ze zo beknot door een organisatie die meent het recht te hebben om iets over hen te moeten zeggen. Niet

TV-film Uitgesloten

De psychologische dwang, de strubbeling in het ongewone leven van een jeugdige Jehova Getuige (JG) en de vernedering van uitgesloten worden en zijn, worden uitstekend weergegeven in deze geloofwaardige film van 1 uur en 20 minuten. De TV-film Uitgesloten levert aan Jehovah’s Getuigen een herkenbaar en geloofwaardig verhaal. De TV-film Uitgesloten gaat terug naar het begin van de jaren ’80. Toen zat ik zelf nog volop in de organisatie van Jehovah’s Getuigen. In 1981 kwam er een Wachttoren die de regels rond uitsluiting flink aanscherpte. Wij hadden zelf uitgesloten familieleden en hebben helaas voor een groot deel meegedaan aan die strengere regels. Niet van harte; we hebben

Translate »