Kwaadspreken over ex Jehova Getuigen

Roddelen en kwaadspreken over ex Jehova Getuigen doen de Jehovah’s Getuigen (JG) niet alleen uit zichzelf. Nee, zij worden er door aangezet door het wachttorengenootschap (WTG). Dat zorgt voor de juiste omstandigheden voor kwaadspreken en roddel.

Het bevorderen van roddel zit verweven in hun systeem, waarbij er zwaar op elkaar gelet wordt. Ziet de ene JG de andere JG een mogelijke misstap begaan of iets fout doen, dan is zo iemand verplicht om dit aan de ouderlingen te melden. Daarnaast worden er van allerlei gegevens bijgehouden (o.a. velddienst, prediking, misstappen). Die zijn een indicatie hoe goed of slecht iemand presteert binnen de organisatie. Vaker vergaderingen overslaan of niet naar een congres gaan zijn ook triggers tot roddelen. Veel tijd besteden aan sport of andere talenten, of aan werk en geld verdienen, mooie bezittingen, dure vakanties, opzichtige kleding, afwijkende haardracht e.d. vormen eveneens aanleiding om iets over elkaar te zeggen. Er is genoeg om over te roddelen en dat gebeurt dan ook volop.

Wachttorengenootschap bevordert roddel

Het WTG doet wat dit betreft deze zomer (2016) via hun congressen nog maar eens een duit in het zakje. Het bevordert namelijk roddel, achterklap en kwaadsprekerij. Dat gebeurt door er vanaf het podium op te wijzen dat een Jehova Getuige beter maar weinig omgang kan hebben met mede-geloofsgenoten die materialistisch ingesteld zijn en daarover vertellen en ook niet met degenen die kritisch zijn op het wachttorengenootschap. Ja, ja… zoiets bevordert de saamhorigheid wel… Van je eigen “familie” moet je het maar hebben. Het is in ieder geval goed voor de roddelmachine.

Officiële kwaadsprekerij over inactieven en afvalligen

Deze zomer krijgen de Jehovah’s Getuigen op hun congressen wereldwijd geleerd dat inactieve JG, die niet meer naar de vergaderingen (samenkomsten) komen en dus niet meer verbonden zijn met de organisatie, ook gemeden dienen te worden, als zij bepaalde zonden beoefenen. Zij moeten net zo bizar behandeld worden als ex Jehovah Getuigen die officieel uitgesloten zijn en degenen die zichzelf uitgesloten hebben.

In de rangorde van personen waarover kwaad gesproken wordt en die als de pest gemeden moeten worden, staan degenen die zichzelf uitgesloten hebben of uitgesloten zijn voor wat het WTG “afvallig zijn” noemt (= van de leer van het WTG) met stip op nummer 1. Daar mag absoluut niets van gelezen worden en niet mee gesproken of anders gecommuniceerd worden. Een website van hen bezoeken is pertinent verboden. Ze mogen zelfs niet begroet worden. Ze komen evenmin in aanmerking om bezocht te worden of ze misschien terug willen keren in de organisatie.

Kwaadspreken over ex Jehova Getuigen

Vanuit de lectuur (Wachttoren 15 juli 2011) wordt over met name afvalligen, (ex Jehova Getuigen), ook wel “valse leraren” genoemd, o.a. het volgende geleerd aan de volgelingen van het wachttorengenootschap:

Hoe misleiden valse leraren mensen? Ze gaan heel listig te werk. Net als smokkelaars introduceren ze „heimelijk” hun afvallige ideeën in de gemeente. En net zoals een vervalser valse documenten echt probeert te laten lijken, gebruiken afvalligen „vervalste woorden” of onjuiste argumenten om hun ideeën waar te laten lijken. Om hun „bedrieglijke leringen” te verspreiden, verdraaien ze wat de Bijbel zegt (2 Petr. 2:1, 3, 13; 3:16). Afvalligen hebben het dus niet goed met je voor. Als je ze volgt, dwaal je af van de weg naar eeuwig leven.

Zoals ik betoog in het artikel “Organisatie van Jehovah Getuigen is zelf afvallig” gaat wat men hier stelt juist op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Het is “wat je zegt, ben je zelf”. Dat geldt ook voor het vervolg:

Hoe bescherm je je tegen valse leraren? De Bijbel is daar heel duidelijk over: „Mijdt hen.” (Lees Romeinen 16:17; 2 Johannes 9-11.) Blijf dus bij ze uit de buurt, net zoals wanneer een dokter zegt elk contact te mijden met iemand die een besmettelijke, dodelijke ziekte heeft. Afvalligen zijn „geestelijk ziek” en proberen anderen te besmetten met hun onjuiste leringen (1 Tim. 6:3, 4). Jehovah is als die dokter. Hij waarschuwt ons duidelijk geen enkel contact met ze te hebben. Wees dan ook vastbesloten naar die waarschuwing te luisteren.

Mijden alsof iemand een dodelijke ziekte heeft

Zo geniepig zit het in elkaar. Vertellen wat niet in overeenstemming is met de leer van het WTG betekent dat iemand een valse leraar is volgens Jehovah en dat die gemeden moet worden, net als iemand die een dodelijke ziekte heeft. Jehovah Zelf zou hiervoor waarschuwen. De leringen van het WTG en het Woord van Jehovah worden hiermee op één lijn gezet. Volledig onterecht, want de leringen van het WTG stemmen aantoonbaar niet overeen met Gods Woord. Jehovah heeft hier helemaal niets mee te maken. Zijn naam wordt misbruikt door het WTG. We gaan weer verder:

Hoe zorg je dat je niet in contact komt met valse leraren? Ontvang ze niet bij je thuis en groet ze niet. Lees hun lectuur niet en kijk niet naar tv-programma’s waar ze in voorkomen. Bezoek hun websites niet en reageer niet op hun blogs. Waarom stellen we ons zo op? Uit liefde. We houden van „de God der waarheid” en daarom zijn we niet geïnteresseerd in verdraaide leringen die de Bijbelse waarheid tegenspreken (Ps. 31:5; Joh. 17:17).

We houden ook van Jehovah’s organisatie, die ons prachtige waarheden heeft geleerd. Bijvoorbeeld Jehovah’s naam en wat die betekent, zijn voornemen met de aarde, de toestand van de doden en de hoop op een opstanding. Weet je nog hoe gelukkig je was toen je dit soort waarheden leerde? Zorg dan dat de leugens van valse leraren je niet tegen de organisatie keren die je deze waarheden heeft geleerd (Joh. 6:66-69).

Kenmerken van een sekte

Als dit niet de kenmerken van sekte zijn, dan weet ik niet meer wat die dan wel moeten zijn. Met valse argumenten wordt de leden verboden om andere meningen te bekijken. En dat terwijl men zegt dat alleen de JG “de waarheid hebben”. Als dat zo zou zijn, dan hoeft men toch nergens bang voor te zijn? Maar… inderdaad heeft men de waarheid niet en kennen ze de Waarheid al evenmin. Weer verder in de Wachttoren van 15-07-2011:

Wat valse leraren ook zeggen, volg ze niet! Je zult alleen maar teleurgesteld worden door die opgedroogde waterputten. Blijf trouw aan Jehovah en zijn organisatie, die ons nog nooit teleurgesteld heeft en ons altijd volop waarheidswater uit Gods Woord geeft (Jes. 55:1-3; Matth. 24:45-47).

Wat zijn enkele onware verhalen die ons kunnen misleiden als we niet oppassen? In principe kan het slaan op elke religieuze leugen of mythe die ons ertoe kan brengen onze ’oren van de waarheid af te wenden’ (2 Tim. 4:3, 4). Satan gebruikt valse religie om mensen te misleiden. Daarom wordt hij „een engel des lichts” genoemd (2 Kor. 11:14). Christelijke religies bijvoorbeeld zeggen dat ze Christus volgen maar onderwijzen leugens zoals de Drie-eenheid, het hellevuur en de onsterfelijkheid van de ziel. Ze vieren ook feesten als Kerstmis en Pasen, met schijnbaar onschuldige gebruiken die hun oorsprong vinden in heidense riten en mythologie. Als je luistert naar Gods waarschuwing ’scheidt u af en raakt het onreine niet langer aan’, word je niet misleid door onware verhalen (2 Kor. 6:14-17).

Afvalligen zijn direct “valse leraren” en natuurlijk van de satan. Het WTG zegt dat afvalligen uit de duivel zijn. Voor de goede orde: hier bedoelen ze een hele grote groep mensen mee en ook degenen die tot persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus zijn gekomen, maar die geen deel meer uitmaken van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Gelovigen in Christus dus, maar niet meer in het wachttorengenootschap. Volgens het WTG zijn dat afvalligen, want alleen als je de organisatie erkent en de juiste dingen doet, maak je kans op eeuwig leven. Gelukkig is volgens de Bijbel een ieder die gelooft (vertrouwt) in de Here Jezus Christus een gelovige, wat het WTG ook beweert op dit gebied.

In het artikel dat volop roddel en achterklap afkeurt, maar daarbij “vergeet” de hand in eigen boezem te steken, staat ook nog dit:

Er zijn nog andere leugens van Satan die ons kunnen misleiden als we niet oppassen.

Vergeet nooit dat Jehovah al deze waarschuwingen geeft omdat hij heel veel van ons houdt. Hij wil niet dat Satan ons misleidt en ons verdriet bezorgt.

Iemand die opzettelijk leugens vertelt over een ander, volgt Satan de Duivel na, ook al heeft hij dat zelf niet door. Vervolgens zei Paulus dat ze ’zich inlieten met andermans zaken’. We hebben het recht niet anderen voor te schrijven hoe ze hun leven moeten leiden. Al zulke bezigheden kunnen ons afhouden van de prediking, het werk dat God ons heeft opgedragen. Als we Jehovah’s werk niet meer actief ondersteunen, dan beginnen we Satan te volgen.

Deze uitspraak is wel héél bijzonder: We hebben het recht niet anderen voor te schrijven hoe ze hun leven moeten leiden”, want voorschrijven hoe de volgelingen hun leven moeten leiden is juist wel wat het WTG constant en in een onophoudelijke stroom doet. Het zit ook “verstopt” in de laatste zin: Als we Jehovah’s werk niet meer actief ondersteunen, dan beginnen we Satan te volgen”. Elke JG weet dat het gaat om door het WTG bepaalde werken (vergaderingen, financieel ondersteunen, velddienst, bouwen e.d.).

Dus het WTG beweert met “droge ogen” dat een JG die niet meer actief doet wat van hogerhand bepaald is, “satan begint te volgen”. Uiteraard is dat pertinente onzin en niet serieus te nemen. Alleen is het helaas zo dat de gemiddelde Jehova Getuige dit wel serieus oppakt. Dit omdat hij of zij al zover gehersenspoeld is dat de onzin ervan niet doorzien wordt.

Uitgesloten ex Jehovah Getuigen zijn geestelijk ziek

De aangehaalde Wachttoren uit 2011 was aanleiding voor wereldwijde commotie over hoe Jehovah’s Getuigen, onder aanvoering van het wachttorengenootschap, aankijkt tegen ex leden die zich niet meer onder hun regels en wetten willen voegen. Dagblad Trouw plaatste dit artikel, onder de titel: “Jehovah’s Getuigen: afvalligen zijn geestelijk ziek“. Er was alom bereidheid om de JG flink aan te pakken; ook juridisch. Maar… zoals het zo vaak gaat, is dat allemaal niet gebeurd. Maar ik hoop wel dat de individuele Jehova Getuige en degene die er over denkt om lid te worden, dit aan het denken zet over de organisatie van Jehovah’s Getuigen.

Pas op voor wat het wachttorengenootschap u allemaal wil laten geloven! Geloof niet dat ex Jehova Getuigen voor God afvallig zijn en gemeden dienen te worden als de ergste ziekten! Laat u niet voor het roddelen-en-kwaadspreken-karretje van het wachttorengenootschap spannen.

Kwaadspreken over ex Jehova Getuigen op congres 2013

Kijk eens naar deze video hoe er in 2013 op een congres werd gesproken over afvalligen van de organisatie. Dit is echt heel erg!

N.B.: Alleen de langere versie is nog op youtube beschikbaar. Voorheen was er ook een kortere versie beschikbaar, maar die is helaas van internet verwijderd en kan ik dus niet meer laten zien of horen.Kwaadspreken over ex Jehova Getuigen

Kwaadspreken over ex Jehova Getuigen

Kwaadspreken over ex Jehova Getuigen

11 Reacties

  1. Jan Grozemaj 24/05/2020
  2. bieke 11/02/2019
  3. Marco Jansen 11/05/2017
  4. Jan R 17/04/2017
  5. Jan niet mijn echte naam 11/03/2017
  6. Annie 14/01/2017
  7. Roos terwan 31/12/2016
  8. N van Ogtrop 16/12/2016

Geef een reactie

Translate »