Videoland documentaire Jehovah’s Getuigen

Videoland documentaire Jehovah’s Getuigen. Op 13 maart 2024 verscheen de documentaire “Jehovah: van God los” op de abonnee-tv-zender Videoland. Deze documentaire, in drie delen, stelt in ruim anderhalf uur de nodige ernstige misstanden binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen aan de orde. Dat wordt gedaan aan de hand van persoonlijke ervaringen van vooral ex-Jehovah’s Getuigen. Met maar liefst 57 personen is gesproken, waarvan een beperkt aantal in de documentaire te zien en/of te horen is.

Het resultaat van de research en het filmwerk maakt indruk op de kijker, die over het algemeen natuurlijk geen Jehovah Getuige (JG) is, want zij mogen – op straffe van sancties – niet naar de docu van Videoland kijken. Uiteraard zal niet iedereen zich daaraan houden en dan hopen wij dat het mag bijdragen aan het verlost worden van deze organisatie, die inderdaad “van God los” is. Evenzo is het onze wens dat deze documentaire mensen helpt zich juist niet bij deze sekte aan te sluiten.

De “leer van het wachttorengenootschap”

Deze documentaire is dus alleszins het bekijken waard, hoewel ik de gekozen titel zou willen wijzigen in “Jehovah’s Getuigen: van God los” of nog beter: “De organisatie van Jehovah’s Getuigen: van God los“. Want dat is namelijk het geval. De Ware God, de God van de Bijbel, heeft aantoonbaar niks met deze organisatie als zodanig te maken! De “leer van het wachttorengengenootschap” (WTG) is zo anders dan wat God leert in Zijn Woord, de Bijbel, dat dit niet onbesproken mag blijven. Maar… dit onderdeel van de beeldvorming over de Jehovah’s Getuigen komt in de gehele documentaire niet aan de orde.

Zoals wij al zo vaak gezien hebben in bijna 30 jaar worden de Jehovah’s Getuigen, die oprecht menen dat zij alleen God (Jehovah) kunnen dienen door deze organisatie te gehoorzamen, en dat te laten zien in doen en laten, niet “geraakt” door dit soort documentaires. In ieder geval niet op die wijze dat ze stappen gaan ondernemen om te stoppen met het lidmaatschap. Het werkt eerder averechts, want hen is door het WTG geleerd dat dit soort “verdrukking” in de Bijbel wordt genoemd. Het is juist een kenmerk van de ware religie en van hun verbondenheid aan Jehovah God. Het “sluit de gelederen” juist. Het is meer een bevestiging dat men op de goede “smalle” weg zit.

Geen verwijt, maar een constatering

De Videoland docu laat wat ons betreft dus het belangrijkste buiten beschouwing. Dat is geen verwijt, maar een constatering. Het is zelfs goed te begrijpen, want de leerstellige kant van de organisatie van Jehovah’s Getuigen, de “leer van het wachttorengengenootschap”, zou op zich een documentaire van vele uren kunnen zijn. Er is leerstellig zoveel fout, zeker als daar de inmiddels totaal verminkte JG-vertaling van de Bijbel, in betrokken wordt. En dat kan uiteraard niet anders, want de JG baseren zich op die bijbelvertaling, die op zoveel plaatsen aangepast is aan de eigen leer. Maar goed, wij begrijpen dat zo’n documentaire geen commercieel belang heeft en helaas, helaas…, maar weinig kijkers zou trekken.

De voortdurende hersenspoeling door het WTG maakt het voor veel leden van de organisatie heel moeilijk om de Bijbel (niet de “Nieuwe Wereldvertaling”) te openen zónder “de bril van het WTG”. Wij weten uit ervaring hoe moeilijk dat vooral in het begin is, maar we weten inmiddels ook dat waar men wel bereid is eerlijk en open naar leerstellige onderwerpen te kijken, men verbazend snel tot inzicht komt. Zeker als iemand oprecht is en altijd – wat er ook gebeurt en wat ook de consequenties kunnen zijn – het Woord Gods (dus niet dat van het WTG) op de hoogste plaats zet.

Het Woord Gods bestuderen en niet dat van het wachttorengenootschap

Er zijn zeker heel wat Jehovah’s Getuigen (niet allen dus) die oprecht geloven dat God in deze tijd exclusief spreekt via het wachttorengenootschap. Als je dat écht gelooft, dan handel je daar ook naar. Dat heet “trouw” en dat is een positieve eigenschap. In feite is dat het enige dat God, die wij kennen als de Here (Jehovah) Jezus Christus, van de mens vraagt. Wij zouden Hem op Zijn Woord geloven en trouw zijn aan dat Woord Gods.

Daartoe zouden wij dat Woord zélf bestuderen. En daarin zit het probleem. Jehovah’s Getuigen zijn dat namelijk niet gewend. Zij bestuderen in feite niets anders dan de lectuur van het wachttorengenootschap. Zij denken wel dat ze daarmee de Bijbel bestuderen, maar dat is niet het geval. In de verste verte niet zelfs, zo hebben wij zelf ondervonden.

Onze oproep aan oprechte Jehovah’s Getuigen is dan ook om dat Woord Gods, Wie Hij is en wat Zijn Plan inhoudt, te bestuderen. Daar willen wij graag bij helpen, als dat gewenst is. Via deze website, en onze andere website vlichthus.nl, is al heel veel beschikbaar. Neem gerust contact met ons op. Tegenwoordig doen we ook studie via “beeldbellen”, voor wie dat wil. Wees gerust: je kunt nooit ergens lid van worden, want dat zijn we zelf ook niet. Het kost geen geld en we zullen nooit en te nimmer “de wet opleggen”, zeggen wat iemand moet doen of laten. Het gaat om enkel en alleen de Genade Gods.

Is het echt wel dé waarheid?

Wellicht is de Videoland documentaire over Jehovah’s Getuigen een aanleiding om toch eens te onderzoeken of de claims van het wachttorengenootschap dat het besturend lichaam van het wachttorengenootschap “het exclusieve kanaal Gods is”, wel op waarheid berusten. Is het echt wel dé waarheid, die je geleerd wordt,  zoals men beweert? Wat betekent volgens de Bijbel “in de waarheid zijn”? Zijn de door het WTG geschetste toekomstverwachtingen omtrent “armageddon” en “het paradijs” wel in overeenstemming met wat de Bijbel leert? Is de leer van het WTG over dood en opstanding ook de Bijbelse leer?

Zo zijn er nog talrijke vragen die een Bijbels antwoord behoeven. Niet voor ons, we kennen de antwoorden inmiddels. We willen ze graag delen – in alle vrijheid – met degenen die daar open voor staan. Dus wellicht tot ziens en/of horens!


Trailer Videoland documentaire Jehovah’s Getuigen

 


Videoland documentaire Jehovah’s Getuigen

Videoland

Geef een reactie

Translate »