Jehova Getuigen onderdeel Verenigde Naties

Jehova Getuigen onderdeel Verenigde Naties. Ja, dat was het geval van 1991 tot 2001. Toen werd het VN-lidmaatschap van de organisatie van Jehovah’s Getuigen ontdekt. Toen kon het besturend lichaam uiteraard niets anders dan heel snel het lidmaatschap stopzetten. Maar dat werd natuurlijk niet gecommuniceerd in de lectuur. Jehovah’s Getuigen die zich inlaten met de zo verafschuwde Verenigde Naties, dat kon toch niet waar zijn? Toch niet de club die geen enkele inmenging en compromis met “deze wereld”, laat staan met de verfoeide Verenigde Naties, predikte en ook vereiste van de Jehova Getuigen, op straffe van ex communicatie (uitsluiting)? Ik had het in ieder geval nooit kunnen bedenken, omdat ik altijd gehoord en gelezen had dat de VN meer dan slecht was en dat wij als Getuige van Jehova daar toch nooit iets te maken mee zouden willen hebben. Het was echter wel waar… Wat is dat hypocriet zeg!

Ik denk dat niet zo heel veel Jehovah’s Getuigen (JG) hiervan gehoord hebben. Maar zelfs al was dat wel zo, dan was het voor verreweg de meeste JG geen reden om de eigen religie de rug toe te keren. Men zal wel weer tot de orde van dag over gegaan zijn. Dat is toch vreemd, want ook zij hebben al die vileine uitspraken over de Verenigde Naties toch ook horen en zien langskomen op vergaderingen en in de lectuur, zoals De Wachttoren en Ontwaakt? Dat moet je toch aan het denken zetten.

Boek De Openbaring – Haar grootste climax is nabij!

Het boek “De Openbaring – Haar grootse climax is nabij!”, uitgegeven in 1988 door Jehovah’s Getuigen, spant wellicht de kroon als het om schelden – in tekst en tekeningen – tegen de Verenigde Naties gaat. De VN wordt daarin geïdentificeerd als het “scharlaken gekleurde wilde beest, dat bereden werd door Babylon de Grote, de grote hoer“. Ik weet nog goed dat ik dit boek nog eens doorkeek. Dat was toen ik de organisatie van Jehovah’s Getuigen al verlaten had en bezig was met echte bijbelstudie. Ik schaamde mij rot dat ik ooit in deze onzin had kunnen lezen. En volgens mij heb ik het al eerder niet echt willen geloven.

Het Openbaring boek van de JG probeert namelijk de nog toekomst zijnde profetieën uit het laatste boek van de Bijbel te koppelen aan de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Dat levert zoveel fantasie op, dat het toch al heel snel duidelijk moet zijn dat daar niks van klopt. Misschien schaam ik mij er wel het meeste over dat ik zo stom was om dat niet te doorzien.

Het Openbaring boek was toen voor het wachttorengenootschap (WTG) een belangrijk instrument om te laten zien aan de volgelingen dat alleen de organisatie door God was ingesteld en dat alleen onder de hoede van het WTG Armageddon overleefd zou worden. Inmiddels is dat niet meer het geval, het boek is namelijk niet meer beschikbaar. Waarschijnlijk hebben ze zelf ook wel ingezien dat deze hoeveelheid absolute onzin (sorry, ook ik kan het niet netter zeggen) over the top en niet houdbaar was.

Verenigde Naties in het boek Openbaring – Haar grootste climax is nabij!

De volgende (Engelstalige) video van John Cedars van jwsurvey.org laat zien hoe zwart de VN gemaakt werd in de lectuur. Ik herinner mij dat nog goed. Mijn vader was er extra gevoelig voor geworden. Die brieste al als hij in de verte het woord Verenigde Naties meende te horen of lezen. Dat kwam niet uit hemzelf. Dat was het gevolg van jarenlange indoctrinatie en het constant inhameren hoe slecht de VN was en dat die valse organisatie door God vernietigd zou worden in Armageddon.

In dit licht was het dus heel vreemd  – dat is nog zacht uitgedrukt – dat de organisatie van Jehovah’s Getuigen gedurende 10 jaar lid was van de Verenigde Naties om de eigen belangen te dienen. Wie dat als individuele JG had gedaan, zou direct keihard uitgesloten zijn. Zonder pardon, want de VN stond volgens de JG-leer altijd direct in verband met satan de duivel. Erger dan de VN, samen met het Vaticaan, kon gewoon niet en dan worden ze juist daar onderdeel van…

De video geeft onweerlegbaar bewijs van de titel van dit bericht: Jehova Getuigen onderdeel Verenigde Naties. John Cedars heeft degelijk onderzoekswerk geleverd. Hij laat heel goed het gedraai zien nadat het WTG-lidmaatschap van de Verenigde Naties ontmaskerd was. Doe er uw voordeel mee. Verbaas u en trek alstublieft de juiste conclusies uit dit bedrog van de organisatie die zich exclusief “Gods kanaal” noemt.

Zie ook deze pagina op Reddit. Het is het antwoord op een vraag van iemand of het wachttorengenootschap lid van de Verenigde Natiën was.

Cedars verwijst voor gedetailleerde informatie over dit onderwerp naar jwfacts.com, waar ook het boek: “Jehovah’s Witnesses and the United Nations, how the Watchtower Society fooled millions” wordt aangehaald. Ook voor dit onderwerp geldt: Thanks guys for the good work! Keep us informed.


Jehova Getuigen onderdeel Verenigde Naties

Jehova Getuigen onderdeel Verenigde Naties

6 Reacties

  1. dr.ing.johan 22/11/2023
  2. Kees Moor 23/11/2022
  3. egbert 06/04/2018
  4. Anne 27/11/2017

Geef een reactie

Translate »