Tag: 144.000

De rijke man en Lazarus

Het verhaal van de rijke man en Lazarus komt het wachttorengenootschap (WTG) bepaald niet goed uit. Ik denk dat ze het liefst zouden doen wat ze met Johannes 11 : 1-9 (de geschiedenis van de overspelige vrouw) hebben gedaan. Die gebeurtenis is namelijk gewoon geschrapt uit de WTG-bijbel, die Nieuwe Wereldvertaling (NWT), heet. Het WTG zag een mogelijkheid (volledig ten onrechte) om van dit “genade-verhaal” af te komen en benutte dit “buitenkansje”. In de 2017-versie van de NWT is het helemaal verdwenen. Met het verhaal van de rijke man en Lazarus uit de Bijbel lukt dat niet en dus moest

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 13

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 13 Jaarboek Jehovah’s Getuigen 2017 (Engels) Het jaarboek Jehovah’s Getuigen 2017 is uit. Het geeft o.a. cijfers over het verslagjaar 2016. De resultaten brengen John Cedars van jwsurvey.org in een feestelijke stemming, zo blijkt uit zijn artikel en zijn vlog. Hij ziet namelijk dat de organisatie te kampen heeft met duidelijk minder groei en in veel landen zelfs met directe afname van het aantal Jehova Getuigen. Nederland noemt hij ook. In Nederland nam het aantal Jehova Getuigen in 2016 af met 18 personen. Dit lijkt niet zoveel, maar het dient afgezet te worden tegen de aanwas van binnenuit (kinderen

144.000 Jehova Getuigen geestelijk Israël?

Wie niet weet wat “de Gemeente” is en wie niet weet wat Israël in het verleden, heden en de toekomst betekent en wat daarover in de Bijbel staat, kan zich beter niet wagen aan uitleg van het profetisch Woord in de Bijbel. Wie dit wel doet, maakt er een puinhoop van, zoals het wachttorengenootschap (WTG), de baas van de Jehovah’s Getuigen (JG), zo consistent laat zien. Zijn bijvoorbeeld de 144.000 Jehova Getuigen geestelijk Israël? Dat leert het WTG namelijk. Nee, natuurlijk niet. Dat is een dwaalleer op basis van niet weten wie die 144.000 zijn en wanneer en waar zij hun

144.000 Jehova Getuigen

144.000 Jehova Getuigen. Hoe zit het daar toch mee? De leer van de 144.000 Jehova Getuigen met een zogeheten “hemelse roeping” is één van de basisleerstellingen van Jehova Getuigen. Het wordt geleerd door het wachttorengenootschap (WTG). Het niet eens zijn met deze leer is niet toegestaan, op straffe van uitsluiting. De 144.000 en de grote schare De leer van de 144.000 is direct verbonden met de leer van de “grote schare”. Daarmee zijn er binnen de JG twee klassen gemaakt. De 144.000 is absoluut de topklasse. De leden zijn “gezalfden”. Zij zijn lid van het lichaam van Christus, gaan naar de hemel en maken deel

Translate »