Jehovah’s Getuigen Nieuws – 13

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 13


Jaarboek Jehovah’s Getuigen 2017 (Engels)

Het jaarboek Jehovah’s Getuigen 2017 is uit. Het geeft o.a. cijfers over het verslagjaar 2016. De resultaten brengen John Cedars van jwsurvey.org in een feestelijke stemming, zo blijkt uit zijn artikel en zijn vlog. Hij ziet namelijk dat de organisatie te kampen heeft met duidelijk minder groei en in veel landen zelfs met directe afname van het aantal Jehova Getuigen. Nederland noemt hij ook. In Nederland nam het aantal Jehova Getuigen in 2016 af met 18 personen. Dit lijkt niet zoveel, maar het dient afgezet te worden tegen de aanwas van binnenuit (kinderen van Jehovah’s Getuigen die zich laten dopen) en tegen de bevolkingsgroei in Nederland van iets meer dan 2%. Al die uren langs de deur gaan, leidt dus netto tot niets. Per saldo (overlijden niet meegerekend) verlaten meer personen de organisatie van Jehovah’s Getuigen. De ingezette achteruitgang van de laatste jaren gaat door. En dat is natuurlijk pas echt goed nieuws.

Aantal “gezalfden” groep 144.000 gegroeid

Vreemd genoeg blijkt dat in 2016 het aantal avondmaaldeelnemers (wereldwijd) flink toenam: van 15.177 in 2015 naar 18.013 in 2016. Het aantal “gezalfden” in de groep van 144.000 is daarmee met maar liefst met bijna 20% gegroeid! Voor iedereen die een beetje bekend is met de leerstellingen van de Jehovah Getuigen is dat een vreemde conclusie. Die groep zou toch alleen maar kleiner moeten worden?

De groep die wel een stuk kleiner is geworden – 24%! – is die van de fulltime bethel medewerkers en speciale pioniers. Die worden betaald door het wachttorengenootschap (WTG), maar de ruim 6.000 minder aan arbeidskrachten levert het WTG ongetwijfeld een flinke besparing op, mede omdat men aan afvloeiingsregelingen en sociaal plan niets tot heel weinig doet. Hoe dat zich verhoudt met de dringende noodzaak om wereldwijd “het goede nieuws” te verkondigen voordat Armageddon komt, mag u als lezer zelf bepalen. Kijk in ieder geval eens naar de cijfers uit het Jaarboek 2017 (Engelstalige versie).


Jehovah’s Getuigen Nieuws – 13

Geef een reactie

Translate »