Categorie: Communiceren met JG

Communiceren met Jehovah’s Getuigen

Jehovah’s Getuigen willen het Evangelie niet horen

Jehovah’s Getuigen willen het Evangelie niet horen. Zij zijn graag zelf aan het woord. Zij vinden zich belangrijk, wat zich bijvoorbeeld uit in uitspraken als “wij hebben de waarheid” of “wij zijn in de waarheid”. Daarmee geven zij ook aan dat iedereen die daar niet bij hoort minder is. In ieder geval niet terzake doende en vaak ook behorend tot het kamp van de “tegenstander”. Dat stemt overeen met hun officiële boodschap, die luidt: Alleen goedgekeurde leden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) zullen door Armageddon heen komen om het aardse paradijs in te gaan. Jehovah’s Getuigen verkondigen een

60 vragen aan Jehovah’s Getuigen

60 vragen aan Jehovah’s Getuigen (JG) op de Engelstalige website jwlies.com zijn absoluut de moeite waard om te bekijken. Wij nodigen het wachttorengenootschap en individuele Jehovah’s Getuigen graag uit om er over na te denken en op te reageren. Welkom Jehovah’s Getuigen Na deze verwelkoming op de website (geen ex JG) volgt de volgende verklaring: Deze website is erop gericht Jehovah’s Getuigen te helpen de echte waarheid te vinden: geen valse waarheid en geen altijd veranderende waarheid. Het is het doel van deze website om de waarheid accuraat en eerlijk door te geven aan alle Jehovah’s Getuigen die een open

In gesprek – 1

Jehovah Getuige (JG) Richard wil gehoor geven aan mijn vraag om digitaal “in gesprek” te gaan over leerstellige onderwerpen, die geleerd worden door het wachttorengenootschap (WTG). Dat waardeer ik absoluut, want dit heb ik nog niet eerder zo mogen doen met een JG. Respect dus voor zijn bereidwilligheid en openheid en dat respect wil ik ook laten zien in ons “gesprek”. We “praten” met elkaar via deze website, zodat het voor iedereen openbaar is. Een ieder kan en mag dan in alle vrijheid eigen conclusies trekken en een menig vormen. Op deze webpagina plaats ik een onderwerp en daar gaan

Vragen aan Jehovah’s Getuigen

Vragen aan Jehovah’s Getuigen. “Onderzoek alle dingen en behoud het goede”, is een Bijbels principe. Handelingen 17 zegt: En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea; welke, daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden; En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren. Daar mag ik dan toch wel aan appelleren bij Jehovah’s Getuigen (JG) die deze website bezoeken? Wat ik overigens wel bewonderenswaardig vindt, want deze website staat nu eenmaal niet op het lijstje

Is de profetie over Babylon vervuld?

Is de profetie over Babylon vervuld? In de rubriek “Communiceren met JG” worden vragen gesteld waarop via deze website antwoord gegeven kan worden. We beginnen met het onderwerp Babel (in het Grieks: Babylon). Waarom besteedt het WTG totaal geen aandacht aan de letterlijke stad Babel? Waarom wordt die letterlijke stad wegvertaald door de JG, zoals in Openbaring 14 : 8? In de JG-bijbel, de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) wordt ineens het begrip “Babylon de Grote” geïntroduceerd. En een andere, een tweede engel, volgde en zei: „Ze is gevallen! Babylon de Grote is gevallen, zij die alle natiën van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft

Vertel hét Evangelie

Vertel hét Evangelie aan Jehova Getuigen. Dat kennen ze namelijk niet! Praten met een Jehova Getuige (JG) is niet eenvoudig. Hij of zij heeft een andere “agenda” dan u, het is geen open gesprek. Na een van-de-hak-op-de-tak-discussie is niemand iets opgeschoten. Beter is om hen hét Evangelie te vertellen. Mogelijk dat dit vroeg of laat een uitwerking heeft. De aanvaarding van hét Evangelie Voordat ik met iemand Gods Woord wil delen, moet ik eerst even het volgende kwijt: Als u de verderop voorgelegde vragen niet met “ja” beantwoordt, heeft het geen zin om met elkaar over Gods Woord te spreken. U bent dan namelijk (nog)

Translate »