Is de profetie over Babylon vervuld?

Is de profetie over Babylon vervuld? In de rubriek “Communiceren met JG” worden vragen gesteld waarop via deze website antwoord gegeven kan worden. We beginnen met het onderwerp Babel (in het Grieks: Babylon).

Waarom besteedt het WTG totaal geen aandacht aan de letterlijke stad Babel?

Waarom wordt die letterlijke stad wegvertaald door de JG, zoals in Openbaring 14 : 8? In de JG-bijbel, de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) wordt ineens het begrip “Babylon de Grote” geïntroduceerd.

En een andere, een tweede engel, volgde en zei: „Ze is gevallen! Babylon de Grote is gevallen, zij die alle natiën van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft doen drinken! (NWT)

Andere vertalingen doen dit niet. De betrouwbare King James zegt bijvoorbeeld:

And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication.

En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt.  (Statenvertaling en andere vertalingen)

Is het misschien om deze volkomen uit de lucht gegrepen stelling te kunnen deponeren:

“Jehovah’s aanbidders weten dat de gebeurtenis die door de val van Babylon in 539 v.G.T. werd afgeschaduwd — de val van „Babylon de Grote” — in 1919 al heeft plaatsgevonden. (Zie: Jesaja’s Profetie, uitgave WTG).

Waar het eerst over de letterlijke stad Babylon gaat (de JG erkennen dat ook), is er in een flits (zonder onderbouwing) een “geestelijke betekenis” van gemaakt. Een betekenis geheel afgestemd op de eigen leer dat alles wat anders is dan de organisatie van JG valse religie is en tot Babylon de Grote behoort. De opmerking “Jehovah’s aanbidders weten…” zet iedereen meteen op het verkeerde spoor.

Openbaring 18 : 21

Als dat zo is, dan moet het WTG toch iets verzinnen voor het slot van de profetieën over Babel. In het laatste deel van de Bijbel, het boek Openbaring – de ontknoping der dingen – wordt namelijk weer op de stad gewezen, zelfs de NWT spreekt hier over de stad en nu wordt niet de uitdrukking “Babylon de Grote” gebruikt.

De tekst in Openbaring 18 : 21 zegt het volgende:

En een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee, zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal niet meer gevonden worden.

Wanneer moet dat met die grote stad Babylon gebeuren volgens de JG?

Als we de Bijbel serieus nemen is het idee dat deze profetie al vervuld zou zijn, onterecht. De letterlijke stad Babel is goed te vinden en is inmiddels veel meer dan een wildernis. Deze profetie over deze stad is dus nog niet vervuld. Andere profetieën over de stad wel, maar deze nog niet.

Waarom krijgen we van de organisatie, die claimt Gods exclusief “Gods kanaal” te zijn, geen verklaring over de letterlijke stad in Openbaring 18 : 21?


Meer weten over Babel en het bijbelboek Openbaring? Zie studie “Openbaring” Vlichthus.


Is de profetie over Babylon vervuld?

Is de profetie over Babylon vervuld?

8 Reacties

 1. Anne van Urk 25/12/2019
 2. Anne van Urk 29/09/2018
 3. Anne van Urk 21/04/2018
 4. Ids jasper 29/01/2018
 5. Anne 25/04/2015
  • Jim Coert 30/01/2018
   • Klaas 05/02/2018
    • Jim 22/04/2018

Geef een reactie

Translate »