Categorie: Regels en wetten

Johannes 8 vers 1-11 uit de Nieuwe Wereldvertaling

Johannes 8 vers 1-11 uit de Nieuwe Wereldvertaling. De “grijze Nieuwe Wereldvertaling” (NWT) van de Jehovah’s Getuigen (JG) is door het wachttorengenootschap (WTG) in het Nederlands uitgegeven in 2017. Het was de opvolger van de versie die in 1984 verscheen. Zoals al vaker gemeld op deze website is het WTG in de grijze NWT de schaamte echt voorbij, als het om tekstaanpassingen gaat. Waar bijvoorbeeld in de vorige editie het gedeelte in Johannes 8 vers 1-11 nog wel geplaatst werd, zij het onterecht als een soort voetnoot, staat dit gedeelte niet meer in de “grijze” versie. Ook niet meer op

Mogen Jehovah’s Getuigen alles lezen?

Mogen Jehovah’s Getuigen alles lezen? Wat mij betreft is het antwoord: nee, dat mogen ze niet. Uiteraard zijn de Jehovah’s Getuigen (JG) het zelf niet eens met deze conclusie. Ze zullen aanvoeren dat het hen niet verboden wordt om andere lectuur te lezen. En ja…, als je het zo stelt, dan hebben ze daar gelijk in. Maar hoe zit het nou? Mogen Jehovah’s Getuigen alles lezen? Wel of niet? Het is maar hoe je het formuleert. Ik heb het over de praktijk en de Jehovah Getuige heeft het over de theorie. “Verboden” is het officieel namelijk niet om alles te

Regels en wetten voor Jehova Getuigen

Regels en wetten voor Jehova Getuigen. Religie kenmerkt zich in het algemeen door regels en wetten die opgelegd worden aan de volgelingen. De ene religie of sekte meer dan de andere, maar altijd gaat het om bepalen wat een ander moet doen en niet mag doen. Men weet elkaar altijd goed de wet en allerlei leefregels voor te lezen en als het even kan is daar het opgeheven vingertje met verwijzing naar de wetgevers. En dus zijn er regels en wetten voor Jehova Getuigen. Het wachttorengenootschap (WTG) bepaalt wat wel en niet mag voor Jehovah’s Getuigen (JG) en legt een eigen

Wet en werken voor Jehova Getuigen

Jehovah’s Getuigen kennen de Genade van Christus niet zoals die bedoeld is. Het is wet en werken voor Jehova Getuigen, waarbij men gretig gebruikt maakt van Jakobus 2. Maar de gelovige is vrij gemaakt van de wet, van elke wet, leert Paulus. Waartoe? Om als wedergeboren kind Gods – als Nieuwe Schepping – De Here Jezus Christus te kunnen dienen (liefhebben) vanuit het hart en in volledige vrijheid en niet omdat het op de een of andere manier opgelegd is. Vóór de opstanding van de Here Jezus was er alleen de oude mens, de mens in het vlees, geboren uit Adam

Collectief geloof voor Jehova Getuigen

Geloof is individueel. Persoonlijk geloof je iets wel of je geloof iets juist niet. Helaas werkt het niet zo bij de Jehova Getuigen (JG). De leiding van deze organisatie, het wachttorengenootschap (WTG) heeft er een collectief geloof voor Jehova Getuigen van gemaakt. Dit betekent dat mensen bepalen wat andere mensen moeten geloven. Ze bepalen ook waar ze God zouden moeten aanbidden. In kerken of – in het geval van de JG – in koninkrijkszalen en dergelijke. De JG gaan daarin heel ver en ik noem het dan ook vaak een militaristische organisatie. Niet omdat men oorlog voert of leert, maar wel omdat

Dogma’s en excommunicatie Jehova Getuigen

Het wachttorengenootschap (WTG) hanteert dogma’s die elke Jehova Getuige (JG) moet aanvaarden. 
Openlijk niet aanvaarden betekent onherroepelijk excommunicatie! Bij de JG heet dat uitsluiting. Dogma’s en excommunicatie Jehova Getuigen. Het WTG laat bijna geen kans onbenut om de dogma’s van de kerken aan de kaak te stellen. De gemiddelde kerkganger zou “gevangen” zitten in de valse leerstellingen van de kerken. En dezelfde kerkganger wordt verteld dat hij of zij moet overstappen naar de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Bij die organisatie staat het WTG aan de basis van de leerstellingen. Wie nu denkt dat de volgelingen vrij zijn om elke leerstelling apart te accepteren

Translate »