Tag: verkeerde voorspellingen

Dat geslacht zal geenszins voorbijgaan

De Here Jezus Christus zegt in Matthéüs 24 : 34: “Voorwaar, Ik zeg u: Dit (beter: “dát”) geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.” In de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) van de Jehovah’s Getuigen (JG) heeft het wachttorengenootschap (WTG) het zo vertaald: “Ik verzeker jullie dat deze generatie niet zal verdwijnen voordat al die dingen gebeuren.” Woorden besluiten voorafgaande uiteenzetting Deze woorden besluiten een voorafgaande uiteenzetting van de Here Jezus. In de beslotenheid, onder gelovigen, geeft de Heer een overzicht over wat er staat te gebeuren in de toekomst, ver na de dagen van de discipelen. Als

Nebukadnezar en Babel in Daniël 4

Nebukadnezar en Babel in Daniël 4. Inmiddels is er al veel gezegd over het jaar van de eerste vernietiging van Jeruzalem. Het wachttorengenootschap (WTG) houdt als enige ter wereld vast aan de datum -607. Ieder ander weet dat dit 20 jaar later gebeurde, namelijk in -587. Het WTG weet dit ook wel, onder meer door wat Carl-Olof Jonsson, voormalig Jehovah Getuige (JG), hierover aan het “besturend lichaam” heeft laten weten. Dat was al aan het eind van de jaren ’70 van de vorige eeuw. Het door hem ingestuurde materiaal was zeer goed onderbouwd. 2520 jaar heeft niets te maken met

Duitse retoriek over 1975

Duitse retoriek over 1975. Ik was 13 jaar in 1975. Als “Jehovah’s-getuigen kind” heb ik dat bijzondere jaar meegemaakt. Waar het leven voor een kind toen nog volledig zorgeloos zou moeten zijn, was het dat zeker niet. Hoewel ik toen geen angsten heb ontwikkeld, speelde het thema wel degelijk een rol in ons denken en doen. Mede omdat mijn vader zich over Armageddon en daarna het paradijs in 1975 flink had laten opjutten door het wachttorengenootschap (WTG). Zeker vanaf 1968 werd “1975 als gekenmerkt jaar” gepromoot in de lectuur, tijdens vergaderingen en ook tijdens onderlinge gesprekken van Jehovah’s Getuigen. Mijn

Verkeerde voorspellingen Jehova Getuigen

Verkeerde voorspellingen Jehova Getuigen update – 23 maart 2020. In de lange rij met verkeerde voorspellingen mag deze niet ontbreken. Lid van het “besturend lichaam van het wachttorengenootschap Stephen Lett, voorspelt – ziende op het Corona-virus – dat we nu toch echt in de aller-, maar dan ook de allerlaatste dagen aangekomen zijn. Zijn woorden: “We’re living in the final part of the last days, undoubtedly the final part of the final part of the last days, shortly before the LAST day of the last days.” Armageddon moet wel héél dichtbij zijn nu, is de boodschap aan de Jehovah’s Getuigen.

Wachttoren van 1 oktober 2019

Wachttoren van 1 oktober 2019. Wanneer gaan we nou eens eindelijk het paradijs in? Dat wordt ons al zo lang beloofd door het wachttorengenootschap, het schiet gewoon niet op! Hoe lang moeten we nog wachten? Hoe lang moeten we nog langs de deur gaan en prediken? Hoeveel Jehovah’s Getuigen (JG) zullen dit wel niet denken? Misschien wel met de toevoeging: Ik word zo moe van dat wachten en ondertussen druk bezig zijn onder al die regels en wetten. Dit moet allemaal en dit mag allemaal niet. En dan nog de hoon van andere mensen. Ik hou het bijna niet meer

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 15

Jehovah Getuigen Nieuws – 15 – 1975 op congres 1975 op congres Jehovah’s Getuigen 2017 Op het Jehovah’s Getuigen congres van 2017 komt het thema 1975, via o.a. een video, weer aan de orde, maar – zoals te verwachten – wordt het thema niet eerlijk behandeld. Er wordt weer eens een poging gedaan om “het WTG-straatje schoon te vegen”. Dit artikel gaat daar op in en verwijst naar een gedegen uitleg op de website van jwsurvey.org. Jehovah’s Getuigen Nieuws – 15

Jehovah Getuigen 1975

Jehovah Getuigen 1975. Wij zijn opgegroeid bij de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Ik ben van 1962 en mijn vrouw is van 1963. Bij ons allebei is in onze kinderjaren het jaar 1975 goed ingeprent. Dat zou het jaar moeten zijn dat 6000 jaar menselijke geschiedenis er op zou zitten. Volgens het wachttorengenootschap zou dat heel goed het jaar van armageddon en daarna het langverwachte paradijs op aarde kunnen zijn. Luister bijvoorbeeld eens naar een stukje van deze toespraak van Fred Franz, van 5 september 1975, in Los Angeles. De man die vele jaren president van het wachttorengenootschap was, is over het

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 7

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 7 Jehovah’s Getuigen en Armageddon in 2034 Ik zag dat in Google een zoekterm van iemand naar deze website leidde, maar dat het antwoord daar niet echt op staat. Het gaat om deze zoekopdracht: “Wanneer vind het einde der tijden nu plaats volgens jehova getuigen?” Dat had ook kunnen zijn: “Wanneer zal Armaggedon zijn, volgens jehova getuigen?” Een klip en klaar antwoord is daar niet op te geven, want het wachttorengenootschap (WTG) heeft in ieder geval van haar eerdere foute voorspellingen over 1914, “het geslacht” en 1975, en nog veel meer data, geleerd en geeft nu niet meer zo

Nieuw licht voor Jehova Getuigen

Wie zich bevindt binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen of daarvan lid is geweest, is bekend met de uitdrukking “nieuw licht” Het gaat dan om “voortschrijdend inzicht”, volgens het wachttorengenootschap (WTG). De “gezalfde” leden van het besturend lichaam, de “getrouwe en beleidvolle slaaf“, krijgen op een of andere – vooral erg vaag gebleven – manier steeds nieuw licht voor Jehova Getuigen door. In grote hoeveelheden zelfs. Telkens wordt dat aan de volgelingen meegedeeld. Niet aanvaarden van “nieuw licht” betekent vroeg of laat uitsluiting uit de organisatie. Vergelijk het met iemand die wiskunde studeert Uiteraard kun je door bijbelstudie meer kennis van Gods Woord

1914 geslacht Jehovah’s Getuigen

Hoe zit het inmiddels met het “1914 geslacht” van Jehovah’s Getuigen? We zijn inmiddels ruim 100 jaar verder. Het is een beetje stilletjes rondom wat ooit toch een belangrijk onderdeel van de leer van Jehovah’s Getuigen was. Vreemd eigenlijk dat zo weinig leden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) zich afvragen hoe dit onderwerp in elkaar zit. Mij verbaast het overigens al veel langer dat van de “1914-leer” zo weinig bekend is onder de JG, terwijl het hele bouwwerk van deze organisatie toch op dit jaartal rust. Kennelijk weet men dit allemaal niet of niet meer. Het 1914 geslacht

144.000 Jehova Getuigen geestelijk Israël?

Wie niet weet wat “de Gemeente” is en wie niet weet wat Israël in het verleden, heden en de toekomst betekent en wat daarover in de Bijbel staat, kan zich beter niet wagen aan uitleg van het profetisch Woord in de Bijbel. Wie dit wel doet, maakt er een puinhoop van, zoals het wachttorengenootschap (WTG), de baas van de Jehovah’s Getuigen (JG), zo consistent laat zien. Zijn bijvoorbeeld de 144.000 Jehova Getuigen geestelijk Israël? Dat leert het WTG namelijk. Nee, natuurlijk niet. Dat is een dwaalleer op basis van niet weten wie die 144.000 zijn en wanneer en waar zij hun

Wachttorengenootschap valse profeet?

Wachttorengenootschap valse profeet? Wat mij betreft wel, ik heb daar geen enkele twijfel over, hoewel ik er direct bij moet vermelden dat het wachttorengenootschap (WTG), dat verantwoordelijk is voor de leringen en regels aan de gewone Jehovah’s Getuigen, zichzelf heeft “aangesteld”. Deze “profeet” is niet door God aangesteld, maar gedraagt zich echter wel zo. In de praktijk zegt het WTG dat ze – via een vreemd soort omweg – in Gods Naam spreekt. In ieder geval wordt het de volgelingen wel zo wijs gemaakt en opgelegd. Zij moeten (op straffe van uitsluiting) accepteren dat wat de organisatie van Jehovah’s Getuigen hen leert

Translate »