1914 geslacht Jehovah’s Getuigen

Hoe zit het inmiddels met het “1914 geslacht” van Jehovah’s Getuigen? We zijn inmiddels ruim 100 jaar verder. Het is een beetje stilletjes rondom wat ooit toch een belangrijk onderdeel van de leer van Jehovah’s Getuigen was. Vreemd eigenlijk dat zo weinig leden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) zich afvragen hoe dit onderwerp in elkaar zit. Mij verbaast het overigens al veel langer dat van de “1914-leer” zo weinig bekend is onder de JG, terwijl het hele bouwwerk van deze organisatie toch op dit jaartal rust. Kennelijk weet men dit allemaal niet of niet meer.

Het 1914 geslacht zal niet voorbijgaan, leerde het wachttorengenootschap

Ik ben van 1962 en ongeveer vanaf mijn geboorte opgegroeid bij de JG. Ik weet nog heel goed wat in mijn jeugd – vooral vóór 1975, maar ook nog jaren daarna – de lering was op basis van 1914, het jaar dat Christus Zijn Koninkrijk in de hemel zou zijn begonnen, volgens het wachttorengenootschap (WTG). Er werd duidelijk geleerd dat het geslacht dat 1914 bewust had meegemaakt ook Armageddon zou meemaken. Jehovah’s Getuigen van die generatie zouden niet sterven. Zeker vanaf 1968 werd hier volop op ingezet in lectuur en lezingen op congressen en in de Koninkrijkszalen.

Mijn vader was er ook van overtuigd, totdat hij in 1995 zag dat hij in pertinente nonsens had geloofd. Zonde van die 33 jaar, die wellicht de beste jaren van zijn leven hadden moeten zijn, maar dat nooit geworden zijn.

Jehova Getuigen 1914 dwaalleer 1914 geslacht
De Wachttoren in 1984 toont leden van de organisatie die in 1914 al leefden en zegt dat dit geslacht, waar zij deel van uitmaken, niet zou sterven vóór Armageddon. Een valse belofte dus, want ze zijn inmiddels allemaal overleden.

Laten we eerst eens kijken hoe het WTG het onderwerp 1914 geslacht aan de man bracht en brengt. Op de website van Jehovah’s Getuigen staat tegenwoordig deze uitleg omtrent “geslacht” of “generatie”. Dat is in ieder geval niet meer de uitleg zoals het vroeger was. Toch vreemd als je zo aanmatigend en stellig beweert dat je “Gods organisatie bent en voor alle mensen op de wereld Gods exclusieve kanaal voor geestelijk voedsel”. God maakt van de informatievoorziening kennelijk maar een spelletje (beetje meer licht, beetje minder…) of de leden van “de getrouwe en beleidvolle slaaf” hebben even niet goed opgelet en dingen fout doorgeven.

Raymond Franz over het 1914 geslacht

Ex Jehova Getuige en lid van het besturend lichaam Raymond Franz besteedt in zijn boek “Gewetensconflict” ook aandacht aan het geslacht 1914. Dat komt terug in het artikel over het geslacht 1914 op de website van Freedom4all. Ik verwijs daar naar, omdat het keurig en overzichtelijk uitgewerkt is op die pagina. Het thema wordt volledig behandeld. Ik kan dit niet beter doen, dus vraag ik u om het artikel te lezen, als u alle ins- en outs wilt weten, inclusief verwijzingen naar De Wachttoren en Ontwaakt! Heel verhelderend! Het levert ook informatie hoe er “achter de schermen” over dit onderwerp werd gediscussieerd. Daaruit blijkt dat men het eigenlijk ook allemaal niet goed wist en met het onderwerp flink in de maag zat. Alleen kon men er niet zomaar vanaf en bleef het geslacht 1914 onderdeel van de leerstellingen.

Engelstaligen vinden op deze webpagina van jwfacts.com zeer gedegen en goed gedocumenteerd overzicht van wat het WTG in de loop der tijd allemaal bedacht heeft rond het thema 1914 geslacht. De grote tegenstrijdigheden zijn heel duidelijk te zien en bewezen uit de eigen JG-lectuur. JWfacts stelt het hogeschool-goochelen van het WTG aan de kaak. Wat is er gerommeld en gerotzooid met het 1914 geslacht. Een aanrader om te bekijken!

Het wachttorengenootschap kent de definitie van een generatie niet

Zoals uit hun artikel op hun website over generatie/geslacht blijkt, kent het WTG de definitie van een generatie gewoon niet. Ze maken er maar wat van, terwijl het weer o zo simpel is. Voor een generatie (een “groep”, kan een familie zijn, een volk, de wereldbevolking) wordt er gerekend met ongeveer 30-40 jaar. Dat is gewoon algemeen bekend! In de tijd van oprichter van de organisatie Charles Taze Russel, wist men dat nog, want hij zei in het begin, dus vóór al die andere foute voorspellingen, dat in 1874 de wederkomst van Christus was en dat binnen dat geslacht Armageddon zou volgen. In totaal had hij het over een periode van 40 jaar. Misschien hadden de latere machthebbers van de organisatie in dit geval beter kunnen luisteren naar oprichter Russel i.p.v. zelf iets te bedenken.

De huidige verklaring van het 1914 geslacht

Ook vandaag blijft het geslacht 1914 nog steeds voor problemen zorgen en moet er iets verzonnen worden in een poging om de schade die deze dwaalleer veroorzaakt of gaat veroorzaken te beperken. Dat leidt o.a. tot het kletsverhaal op hun website, waarbij ik het wel grappig vind – in het kader dat voor een generatie 30-40 jaar geteld wordt – wat ze zelf verklaren:

De geschiedenis laat zien dat het toenmalige geslacht ongeveer 37 jaar later (in 70 G.T.) de voorzegde verwoesting van Jeruzalem meemaakte.

En aan het eind van de pagina zegt het WTG:

Jezus gebruikte het woord „geslacht” met betrekking tot mensen wier leven op enigerlei wijze met de voorzegde gebeurtenissen verband hield. — Mt 24. Het sinds 1914 levende geslacht, ofte wel de huidige twintigste-eeuwse generatie, heeft deze vele verschrikkelijke dingen gelijktijdig en in geconcentreerde mate meegemaakt.

1914 geslacht twintigste-eeuwse generatie

Nu is het 1914 geslacht ineens “de huidige twintigste-eeuwse generatie“! Van de ooit genoemde 70-80 jaar (ook geheel fout) en al de vreemde verklaringen die op de websites van Freedom4all en jwfacts.com genoemd worden, is geen sprake meer. U moet zelf maar uitmaken wat u van dit soort “aanpassingen” vindt. Ik vind het niets anders dan bedrog, volksverlakkerij, leugen en meer van dit soort uitdrukkingen. Probleem is dat de jongere Jehova Getuige een antwoord zoekt op de website van Jehovah’s Getuigen en niet verder kijkt naar wat er in het verleden over gezegd is. Daarnaast kijken ze ook naar JW Broadcasting, de TV zender van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Dit eigen promotiekanaal gaat uiteraard niet in op de bedenkelijke geschiedenis van “geslacht 1914”. Het maakt de verwarring nog groter door wat er nu beweerd wordt.

Het 1914 geslacht op TV zender JW Broadcasting

Het is een vreemd verhaal over het “geslacht 1914” geworden op de eigen TV-zender van Jehovah’s Getuigen, te zien via internet. De website jwsurvey.org behandelt de uitzending. Het eerste deel van uitzending (43 min.), gaat daarover en is de moeite waard als je wilt weten wat er in deze tijd allemaal bedacht is rond het 1914 geslacht. Onderaan deze pagina staat de Youtube-uitzending van de VLOG van jwsurvey.

De “overlappende generaties” theorie van Jehovah’s Getuigen

De video van de TV-uitzending van het WTG komt aan bod. Daarin wordt de theorie van de overlappende generaties “uitgelegd”. Nou ja, uitgelegd…; helder wordt het niet en dat kan natuurlijk ook niet anders als je zo aan het “breien” slaat als het besturend lichaam van de organisatie van Jehovah’s Getuigen meent te moeten doen. Men heeft het bij de “generatie” tegenwoordig alleen over de “gezalfden”, leden van de 144.000. Dit wordt geleerd sinds 2008.

Vóór die tijd werd de generatie of het geslacht op de hele wereld van toepassing gebracht, hoewel ik in het handige overzicht in het artikel op jwfacts.com zie dat het WTG van 1927 tot 1951 leerde dat het van toepassing was op de gezalfden. Dat wist ik niet en ik schat zo in velen met mij niet. In ieder geval was er meer dan één keer “nieuw licht”. Dat is meer “knipperlicht”. Zeker als je ziet dat de leer tussen 2008 en 2010 moet zijn geweest dat de generatie / het geslacht 2000 jaar omvatte. Een ongeveer zo lange periode werd ook tussen 1927 en 1951 geleerd. Kortom: een ongelooflijke grote janboel. En dat zou dan van God afkomstig zijn?….

Eén generatie is twee generaties

In het kort gezegd komt het er op neer dat er via een omslachtige en veel woorden kostende verklaring gesuggereerd wordt dat “deze generatie” niet één generatie hoeft te betekenen, maar dat het ook twee generaties; twee overlappende generaties, twee groepen, kan betekenen. De eerste “groep” van “deze generatie” (alléén “gezalfden”, Jehovah’s Getuigen van de 144.000-groep) zou getuige zijn van de gebeurtenissen in 1914 en die ook begrepen hebben. De “tekenen” hebben zij toen verstaan. De tweede groep zouden degenen zijn die geboren zijn vóór de laatste mensen in de eerste groep stierven. Een “overlappende generatie” dus.

Het “overlappende geslacht” in de lectuur van het wachttorengenootschap

In de lectuur van het WTG kwam ik deze verklaring tegen:

De tweede groep van „dit geslacht” bestaat uit gezalfde tijdgenoten van de eerste groep. Ze hebben niet alleen in dezelfde tijd geleefd als personen uit de eerste groep, maar waren ook met de geest gezalfd in de tijd dat leden van de eerste groep nog op aarde waren. Daarom behoort niet elke gezalfde in deze tijd tot „dit geslacht” waarover Jezus het had. Op dit moment zijn de leden van deze tweede groep al op leeftijd. Maar Jezus’ woorden in Mattheüs 24:34 geven ons de verzekering dat op zijn minst enkelen van ’dit geslacht geenszins voorbij zullen gaan’ voordat ze het begin van de grote verdrukking meemaken. Dit versterkt ons vertrouwen dat het niet lang meer duurt totdat de Koning van Gods Koninkrijk deze slechte wereld vernietigt en een rechtvaardige nieuwe wereld inluidt (2 Petr. 3:13).

Generatie 1914 Jehovah's GetuigenTsja…, kunt u het nog volgen? Misschien helpt deze schematische voorstelling van zaken.

Nog steeds worden “gezalfden” toegevoegd

De “gezalfden” uit die tijd moeten een bepaalde tijd met elkaar geleefd hebben en daarmee maken ze samen deel uit van de “generatie” (die dus bestaat uit twee overlappende generaties) waar Jezus over sprak. Vreemd genoeg worden er nog steeds gezalfden toegevoegd aan de 144.000. Maar deze “klasse”, die dateert uit de eerste eeuw, moet al ontzettend veel keer vol geweest zijn. Wie van deze nieuwe “gezalfden” niet geleefd hebben met “gezalfden” die 1914 wisten te duiden, maken geen deel uit van dé generatie, waar Jezus het over had…

Ja, ja… ik verzin het niet; het WTG wel. Knap dat je zoiets kunt bedenken, dat kennelijk geaccepteerd wordt, maar het blijft niets anders dan oplichterij. Het is indoctrinatie door beeld en geluid van de individuele Jehova Getuige. Helaas, helaas hebben verreweg de meeste leden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen dat niet door.


Overlappende generatie-theorie wachttorengenootschap via video

De indoctrinatie over de nieuw bedachte generatie-theorie van het wachttorengenootschap via video gaat maar door. Alsof het dan duidelijker zou worden. Kijk zelf naar deze video of dat zo is. Het blijft een totaal warrig verhaal en met Gods Woord de Bijbel heeft het al helemaal niets te maken. Uiteraard heeft het wel een functie, want de JG denkt dat het wachttorengenootschap deze boodschap van God gekregen heeft. Hij of zij zal dit verhaal accepteren, zeker als het regelmatig voorbij komt. Of men het echt begrijpt, dan wel aannemelijk vindt, is dan niet meer belangrijk. Het WTG zegt het vaak en dus is het zo, ongeacht of men iets heel anders leert dan voorheen.


Gedraai inzake het 1914-geslacht

Pas op voor het gedraai van het wachttorengenootschap inzake het 1914-geslacht. Men probeert de eigen dwaalleer rondom de wederkomst van Christus en de aanstelling van het wachttorengenootschap tot Gods exclusieve kanaal in stand te houden. Trap er niet in!


Oh, ja… voor wie het nog niet weet. De generatie uit 1914 (ik heb het niet over enkelen) is al heel lang voorbij. Zonder het door Jehovah’s Getuigen voorspelde einde der wereld in Armageddon en zonder het voorspelde aards paradijs.

1914 geslacht

1914 geslacht

15 Reacties

 1. abby 01/02/2020
 2. Wachttorenkijker 05/11/2018
 3. Anne van Urk 05/11/2018
 4. Dré van den Dries 17/10/2018
  • Wachttorenkijker 18/10/2018
 5. Iden Ridwan 11/04/2018
 6. John s 26/01/2018
 7. Stephan 26/10/2017
 8. Stephan 26/10/2017
 9. T schouten 31/07/2017
 10. Esmee 13/12/2016
  • Wachttorenkijker 13/12/2016
 11. Esmee 13/12/2016
 12. Esmee 13/12/2016
  • Wachttorenkijker 13/12/2016

Geef een reactie

Translate »