Categorie: PDF-bestanden

Publicaties van Wachttorenkijker

“In eendracht met” in Nieuwe Wereldvertaling

“In eendracht met” als vervanger voor “in” op bewust gekozen plaatsen in de Nieuwe Wereldvertaling van Jehovah’s Getuigen (JG). Jehovah’s Getuigen hebben een eigen “bijbel” Jehovah’s Getuigen hebben een eigen “bijbel”. Absoluut! Uiteraard zeggen zij zelf dat dit niet zo is op hun website jw.org. Maar enig onderzoek toont duidelijk aan dat het wachttorengenootschap (WTG), met de door haar geproduceerde en uitgegeven Nieuwe Wereldvertaling, een “eigen bijbel” gebruikt. Deze is aangepast aan de eigen onbijbelse leerstellingen en aan het geheel eigen jargon binnen de organisatie. Daardoor menen de leden, de Jehovah’s Getuigen, dat wat hen geleerd wordt zo in de

Nieuwe Wereldvertaling aangepast aan leer Jehova Getuigen

De Nieuwe Wereldvertaling aangepast aan de leer van Jehova Getuigen De Nieuwe Wereldvertaling aangepast aan de dogma’s van de Jehovah’s Getuigen. Nou, dat is nogal een boude uitspraak over de Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift (NWT). De Jehovah’s Getuigen (JG) die zich zo inspannen voor God, veranderen toch niets aan de Bijbel zelf! En zeker niet omdat ze zelf aangeven dat de Bijbel een Heilig van God afkomstig boek is waaraan een mens niets toe mag voegen of af mag doen (Openbaring 22:18,19). Nee, dat kan ik niet geloven, zegt u wellicht. Ik kon het zelf ook niet geloven, sterker nog

Nieuw licht voor Jehova Getuigen

Wie zich bevindt binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen of daarvan lid is geweest, is bekend met de uitdrukking “nieuw licht” Het gaat dan om “voortschrijdend inzicht”, volgens het wachttorengenootschap (WTG). De “gezalfde” leden van het besturend lichaam, de “getrouwe en beleidvolle slaaf“, krijgen op een of andere – vooral erg vaag gebleven – manier steeds nieuw licht voor Jehova Getuigen door. In grote hoeveelheden zelfs. Telkens wordt dat aan de volgelingen meegedeeld. Niet aanvaarden van “nieuw licht” betekent vroeg of laat uitsluiting uit de organisatie. Vergelijk het met iemand die wiskunde studeert Uiteraard kun je door bijbelstudie meer kennis van Gods Woord

Achter de glimlach van Jehovah Getuigen

Hun bekende glimlach aan de deur is uitgegroeid tot een opvallend kenmerk van degenen die binnen deze groep hun best doen om “hun waarheid” uit te dragen. Dit boek kijkt achter de glimlach van Jehovah Getuigen. Helaas verbloemt die glimlach veel van waarover absoluut niet te glimlachen is. Dit boek: Achter de glimlach van Jehovah’s Getuigen, geschreven door mensen die een groot deel van hun leven in alle oprechtheid deel uit maakten van “de organisatie”, laat het andere gezicht zien. De Jehovah Getuige die het onbevooroordeeld leest, krijgt constant bevestiging van wat hij eigenlijk altijd al dacht, maar niet kon plaatsen. Daarnaast verneemt hij

De Waarheid zal u vrijmaken

De Waarheid zal u vrijmaken, maar mensen maken geloof in de Here Jezus Christus veel moeilijker dan het is. Het onderstaande was een van de eerste dingen die ik opschreef nadat ik erachter kwam dat het WTG niet “de waarheid” is, zoals ze zelf leert, maar gewoon een religieuze groep is, die een zwaar juk legt op mensen die menen dat het WTG van God afkomstig is. “De Waarheid zal u vrijmaken”. Deze woorden van Jezus, opgeschreven in Johannes 8 : 32, hebben helaas voor veel mensen geen of onvoldoende betekenis. Velen die lid zijn van een kerk of godsdienstige

Ken uw geschiedenis

Dit boek – 30 jaar in de greep der Jehova-getuigen – zou elke (potentiële) Jehova Getuige moeten lezen. Ken uw geschiedenis! William Schnell (1905-1973) beschrijft in dit boek uit 1956 (Nederlandse vertaling door Th. Delleman) hoe zijn leven gedurende 30 jaar in de organisatie van Jehovah’s Getuigen er uit zag. Hij begon in Duitsland, net na de Eerste Wereldoorlog. Na een uiterst actieve periode in de opbouw van de JG in Duitsland verhuisde hij in 1927 naar de VS. Hij wilde zich volledig in zetten voor het wachttorengenootschap. Dat stond toen onder leiding van Rechter Rutherford. Commerciële autoritaire organisatie van Jehova Getuigen

Jehova Getuigen 1914 dwaalleer

Is Jezus Christus in 1914 onzichtbaar wedergekomen? Een Bijbels antwoord op de allerbelangrijkste lering van JG en de “profetieën” van het WTG. Jehova Getuigen 1914 dwaalleer. De Jehovah’s Getuigen hebben heel wat dogma’s opgesteld in ruim 100 jaar bestaan. Het zijn dogma’s omdat een lid van de organisatie van het wachttorengenootschap (WTG) niet vrij is om de leerstellingen te aanvaarden of niet. Wie bepaalde leerstellingen niet kan onderschrijven, moet dat niet aan anderen vertellen. Vroeg of laat wordt zo iemand dan buiten de groepering gegooid, met zeer vervelende gevolgen voor de familie- en vriendenkring tot gevolg. Jehova Getuigen 1914 dwaalleer De

Verjaardagen en Jehova Getuigen

Verjaardagen en Jehova Getuigen. Jehovah’s Getuigen (JG) vieren in deze tijd geen verjaardagen. Vroeger gebeurde dat wel. Tot begin jaren 60 werden de verjaardagen wel gevierd, vertelde mijn vader, die dit in het begin van zijn toetreding tot de JG nog meegemaakt heeft. Op een bepaald moment kwam er “nieuw licht” en werd het vieren van verjaardagen geleidelijk afgeschaft. Eerst werd het aan het geweten van het individu overgelaten, maar later werden er sancties aan gekoppeld. Verjaardagen vieren werd van iets onschuldigs tot iets strafbaars en voor God afkeurenswaardig gemaakt. Zoals gewoonlijk ging dat dus weer via de subtiele weg van

Niemand opgevaren naar de hemel

Niemand opgevaren naar de hemel in Johannes 3 : 13: “Niemand is naar de hemel opgevaren dan hij die daaruit is nedergedaald“. Elia, Mozes en Henoch zijn zij in de hemel? De JG beweren dat er niemand naar de hemel is gegaan voordat Jezus dat deed, na Zijn dood en opstanding. Het “bewijs” dat men daarover opvoert komt uit twee teksten (Statenvertaling), te weten: Johannes 3:13: En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, de Zoon des mensen, Die in den hemel is. Handelingen 2:34: Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar

Een volk voor Gods Naam

Een volk voor Gods Naam. Een vergelijk tussen Jesaja 43 en Handelingen 15. Het WTG noemt zich Getuigen van Jehovah en daarom zijn zij – zo menen zij – de vervulling van de volgende tekst uit Handelingen 15:14: Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor Zijn Naam. Welke Naam moeten wij in deze tijd aanroepen? Jehovah’s Getuigen stellen dat zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament met die Naam Jehovah wordt bedoeld. Maar is dat werkelijk zo? Welke Naam moeten wij in deze tijd aanroepen, zegt de

Gewetensconflict Raymond Franz

Gewetensconflict Raymond Franz. Het op een zeer integere wijze geschreven boek van Raymond Franz, voormalig lid van het “besturend lichaam” van Jehovah’s Getuigen, is een absolute aanrader voor mensen die meer inzicht willen in de leringen en handelwijze van het WTG. Het aangedragen materiaal in dit boek is zeer goed gedocumenteeerd en heel herkenbaar voor Jehovah’s Getuigen die eerlijk durven te kijken naar het WTG. Voor velen is dit boek een echte “ogen-opener” geweest. Het lezen in dit boek roept vaak heftige reacties op van verbazing en zelfs van walging en kwaadheid over het gemanipuleer met volgelingen en met Gods Woord. Gewetensconflict

Translate »