Tag: geschiedenis JG

Duitse retoriek over 1975

Duitse retoriek over 1975. Ik was 13 jaar in 1975. Als “Jehovah’s-getuigen kind” heb ik dat bijzondere jaar meegemaakt. Waar het leven voor een kind toen nog volledig zorgeloos zou moeten zijn, was het dat zeker niet. Hoewel ik toen geen angsten heb ontwikkeld, speelde het thema wel degelijk een rol in ons denken en doen. Mede omdat mijn vader zich over Armageddon en daarna het paradijs in 1975 flink had laten opjutten door het wachttorengenootschap (WTG). Zeker vanaf 1968 werd “1975 als gekenmerkt jaar” gepromoot in de lectuur, tijdens vergaderingen en ook tijdens onderlinge gesprekken van Jehovah’s Getuigen. Mijn

Documentaire over Jehova Getuigen – 1986

Documentaire over Jehova Getuigen. Wie meer wil weten over de geschiedenis van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG), de oplichting, valse profetieën, uitsluiting, het meten met twee maten (zoals in Malawi en Mexico), de bloedkwestie en nog veel meer, kan deze uitstekende en waarheidsgetrouwe documentaire (Engelstalig) bekijken. De documentaire is bijna 35 jaar oud, maar nog steeds actueel. Ook toen was het einde (Armageddon) en daarna het paradijs “zeer nabij”. Ook toen al werd het schaamteloos liegen van de organisatie aan de kaak gesteld. Uiteraard komt de praktijk van shunning aan de orde in deze documentaire van Jeremiah Films. Het

Jehovah’s Getuigen en het Adventisme

Jehovah’s Getuigen en het Adventisme. Waar liggen de echte wortels van de leerstellingen van de Jehovah’s Getuigen (JG)? Voor wie het weten wil, is het boek “Apostles of Denial” van E.C. Gruss een aanrader. Naast een aantal hoofdstukken over de geschiedenis van het wachttorengenootschap (WTG), bevat het boek een extra bijlage over dit onderwerp. In de Nederlandse vertaling van het boek, getiteld: “Apostelen der ontkenning” (beschikbaar als PDF), is de titel van dit hoofdstuk: “Russell’s Bijbelonderzoekers – een uitloper van de Millerieten-beweging”.  Advent, de tweede komst De bijlage laat goed zien hoe Charles Taze Russell (1852-1916) onder invloed van het

Olin Moyle 3 brieven van ex Jehovah Getuige

Olin Moyle, ex Jehovah Getuige, drie brieven. In de afgelopen honderd jaar zijn er ontelbaar veel ex Jehovah’s Getuigen (JG) gekomen. Het moet bij elkaar opgeteld een grote groep zijn, maar logischerwijs zijn daarover geen getallen beschikbaar. Allemaal hebben ze een – vaak triest – verhaal te vertellen over hun leven en ervaringen in en met de organisatie onder leiding van het wachttorengenootschap (WTG). En vaak ook over hun uittreden uit deze sekte. Slechts een klein aantal is opgeschreven in boeken, kranten, magazines en op websites. Onder meer bedoeld om te waarschuwen voor de destructie die iemand ten deel kan

Apostelen der ontkenning

“Apostelen der ontkenning” is de vertaling van een Engelstalig boek, dat in 1970 voor het eerst in de VS verscheen onder de titel: “Apostles of Denial”. Van de elfde druk, maart 1986, staat – met toestemming van de schrijver – een PDF of het internet. Deze PDF is hier te downloaden. Hoewel vertalen niet mijn vak is, heb ik dit boek vertaald, omdat ik de informatie graag beschikbaar wil stellen in het Nederlands. Op een aantal leerstellige punten kan ik het niet eens zijn met de auteur. Maar het boek biedt veel inzicht in de handelswijze, de foute leerstellingen en

Jezus is God in The Finished Mystery

Jezus is God in The Finished Mystery. Normaal gesproken zouden we niet zo snel aandacht schenken aan het meer dan 100 jaar oude boek “The Finished Mystery”. Het is grotendeels geschreven door (en onder redactie van) Charles Taze Russel en in 1918, na het overlijden van Russel in 1916, is het laatste deel afgemaakt door J.F. Rutherford, de echte oprichter van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Er staat zoveel vreemds in, dat er gewoonweg niet aan te beginnen is. Nodig is het ook niet, want een ieder ziet zelf wel dat dit boek, dat vooral van leer trekt tegen de religies

Russell niet de oprichter van Jehova Getuigen

Charles Taze Russell is niet de oprichter van Jehova Getuigen. Volgens het wachttorengenootschap (WTG) is hij wel de stichter van de organisatie. Alleen van deze organisatie, niet van andere organisaties, die na zijn dood zijn ontstaan. Dat C.T. Russell de oprichter / stichter is van de Jehovah’s Getuigen maakt nog steeds onderdeel uit van de eigen WTG-geschiedenis van Jehova Getuigen (JG) als religieuze groepering. Internet encyclopedie Wikipedia beschrijft het zo over de vermeende oprichter van Jehova Getuigen: “Charles Taze Russell (16-2-1852 / 31-10-1916) of Pastor Russell, was … stichter van de Bible Students Association (Bijbelonderzoekers), een geloofsgemeenschap die na Russells dood uiteenviel in

Nieuw licht voor Jehova Getuigen

Wie zich bevindt binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen of daarvan lid is geweest, is bekend met de uitdrukking “nieuw licht” Het gaat dan om “voortschrijdend inzicht”, volgens het wachttorengenootschap (WTG). De “gezalfde” leden van het besturend lichaam, de “getrouwe en beleidvolle slaaf“, krijgen op een of andere – vooral erg vaag gebleven – manier steeds nieuw licht voor Jehova Getuigen door. In grote hoeveelheden zelfs. Telkens wordt dat aan de volgelingen meegedeeld. Niet aanvaarden van “nieuw licht” betekent vroeg of laat uitsluiting uit de organisatie. Vergelijk het met iemand die wiskunde studeert Uiteraard kun je door bijbelstudie meer kennis van Gods Woord

Organisatie Jehova Getuigen en Hitler

Jehova Getuigen en Hitler in Nazi Duitsland. 4 en 5 mei zijn belangrijke dagen in onze cultuur “Opdat wij niet zullen vergeten” wat er voor verschrikkelijks is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Regelmatig worden Jehova Getuigen genoemd als slachtoffers van het Nazi-regime. Heel wat individuele Jehova Getuigen toonden zich standvastig als het om hun geloof ging. Vernedering, mishandeling, marteling, gevangenschap en zelfs de dood kon hun niet laten collaboreren met de nazi’s. Dirkje Stegeman en Evert Kettelarij Ook dit jaar (2016) kwamen er weer een paar oorlogsverhalen voorbij. Bijvoorbeeld Dirkje Stegeman en over Evert Kettelarij. Die laatste heb ik goed gekend, vanuit mijn

Ken uw geschiedenis

Dit boek – 30 jaar in de greep der Jehova-getuigen – zou elke (potentiële) Jehova Getuige moeten lezen. Ken uw geschiedenis! William Schnell (1905-1973) beschrijft in dit boek uit 1956 (Nederlandse vertaling door Th. Delleman) hoe zijn leven gedurende 30 jaar in de organisatie van Jehovah’s Getuigen er uit zag. Hij begon in Duitsland, net na de Eerste Wereldoorlog. Na een uiterst actieve periode in de opbouw van de JG in Duitsland verhuisde hij in 1927 naar de VS. Hij wilde zich volledig in zetten voor het wachttorengenootschap. Dat stond toen onder leiding van Rechter Rutherford. Commerciële autoritaire organisatie van Jehova Getuigen

De geschiedenis van Jehovah’s Getuigen

Deze youtube video (47 minuten) is verhelderend over de geschiedenis van Jehovah’s Getuigen vanaf het allereerste begin. Het is goed gedocumenteerd met veel scans van bewijsmateriaal. Kruis op gebouwen en grafmonument C.T. Russell Opmerkelijk is dat op de eerste gebouwen in Brooklyn USA, in de tijd van C.T. Russell, het zelfde kruis te zien is dat ook later gebruikt is op het grafmonument van Russell. Youtubekanaal TheScrewedGeneration Meer video’s via het Youtubekanaal TheScrewedGeneration De geschiedenis van Jehovah’s Getuigen Geschiedenis van Jehovah’s Getuigen

Russell en Rutherford in Jeruzalem

Russell en Rutherford in Jeruzalem. Charles Taze Russell is de oprichter van wat inmiddels bekend staat als de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG). (Wat mij betreft is dat Rutherford) Hij leerde omtrent het voor de JG belangrijke jaar 1914 heel iets anders dan wat er nu beweerd wordt dat hij geleerd zou hebben. In de PDF “1914”, is daar het nodige over te vinden. Onder andere het volgende: Wat verwachtte Russel voor het jaar 1914? Het boek “The Time Is At Hand” (tweede deel Schriftstudiën) van C.T. Russell uit 1889, geeft het volgende weer: Russell en Rutherford in Jeruzalem In dit hoofdstuk leveren

Jehova Getuigen 1914 dwaalleer

Is Jezus Christus in 1914 onzichtbaar wedergekomen? Een Bijbels antwoord op de allerbelangrijkste lering van JG en de “profetieën” van het WTG. Jehova Getuigen 1914 dwaalleer. De Jehovah’s Getuigen hebben heel wat dogma’s opgesteld in ruim 100 jaar bestaan. Het zijn dogma’s omdat een lid van de organisatie van het wachttorengenootschap (WTG) niet vrij is om de leerstellingen te aanvaarden of niet. Wie bepaalde leerstellingen niet kan onderschrijven, moet dat niet aan anderen vertellen. Vroeg of laat wordt zo iemand dan buiten de groepering gegooid, met zeer vervelende gevolgen voor de familie- en vriendenkring tot gevolg. Jehova Getuigen 1914 dwaalleer De

Oorsprong Jehovah’s Getuigen in vrijmetselarij

Oorsprong Jehovah’s Getuigen in vrijmetselarij. De schrijver van de website Olympic Zion (het artikel is niet meer op internet aanwezig) voegde belangrijk bewijsmateriaal toe aan de stelling dat C.T. Russel lid van de vrijmetselarij was en dat hij dit gedachtegoed ruim verwerkte in de nieuwe religie die hij stichtte. De bijgevoegde foto van de omslag van het blad The Watchtower (De Wachttoren) uit 1918 laat niets te raden over dat de oorsprong Jehovah’s Getuigen in vrijmetselarij te vinden is. De oorsprong van Jehovah’s Getuigen Het is goed te weten waar de oorsprong van de Jehovah’s Getuigen (JG) ligt. Dat die niet ligt bij

Russel lid Vrijmetselarij?

Russel lid Vrijmetselarij? Ik denk het wel. Er is over geschreven in werken over Russel (uiteraard niet in die van het WTG). Via het vergelijk van twee plaatjes in combinatie met de tekst over de Vrijmetselaarsloge, kun je zonder veel moeite concluderen dat Russel het gedachtengoed van deze loge (in het geheim) bij zich droeg. De afbeeldingen tonen twee keer het kenmerkende symbool van het kruis in de kroon. Links het graf van Russel. Russel lid Vrijmetselarij? Niet alleen zijn fascinatie voor de piramide van Gizeh komt hier naar voren maar het op elke zijde afbeelden van het kruis in

Vrijmetselaar CT Russel

De JG hebben veel moeite met het kruis. Ze vinden het “heidens” en een symbool van afgoderij. Russel en Rutherford hadden blijkbaar veel minder moeite met het kruis en al evenmin met een ander symbool van occultisme: de pyramide van Gizeh. De fascinatie van Vrijmetselaar CT Russel voor dit bouwwerk kwam tot uitdrukking in het grafmonument dat Rutherford ongeveer een jaar na de dood van Russel op zijn graf liet plaatsen.  Het graf is te bezichtigen op de Rosemont United Cemetery at Allegheny, North Hills area of Pittsburgh. www.freeminds.org, waarvan wij deze informatie vandaan gehaald hebben, geeft een goede plaatsaanduiding

Translate »