Duitse retoriek over 1975

Duitse retoriek over 1975. Ik was 13 jaar in 1975. Als “Jehovah’s-getuigen kind” heb ik dat bijzondere jaar meegemaakt. Waar het leven voor een kind toen nog volledig zorgeloos zou moeten zijn, was het dat zeker niet. Hoewel ik toen geen angsten heb ontwikkeld, speelde het thema wel degelijk een rol in ons denken en doen. Mede omdat mijn vader zich over Armageddon en daarna het paradijs in 1975 flink had laten opjutten door het wachttorengenootschap (WTG). Zeker vanaf 1968 werd “1975 als gekenmerkt jaar” gepromoot in de lectuur, tijdens vergaderingen en ook tijdens onderlinge gesprekken van Jehovah’s Getuigen. Mijn vader geloofde dat en ik wist als kind niet beter…

Jehovah’s Getuigen kinderen van rond 1975 hebben geen normale jeugd gehad

Later, toen alles waar op z’n minst op gezinspeeld was inzake 1975, niet uitgekomen was, probeerde het wachttorengenootschap de schuld omtrent die hoge verwachtingen over het jaar, waarin volgens de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) 6000 jaar menselijke geschiedenis om zou zijn, neer te leggen bij die “domme gelovigen”. Zij zouden het allemaal verkeerd begrepen hebben. De organisatie zou de verwachtingen niet zo aangewakkerd hebben als dat er beweerd werd. Met andere woorden: mijn vader en al die andere volgers van de “getrouwe en beleidvolle slaafklasse” hadden meer van 1975 gemaakt dan de bedoeling was. Het was hém en hén te verwijten dat Jehovah’s Getuigen kinderen geen normale jeugd hebben gehad. De vergiftiging met een leer over de welhaast aan zekerheid grenzende vernietiging van de bestaande wereld in Armageddon was aan de ouders te wijten en niet aan het wachttorengenootschap. Ja, ja…

Wie het van dichtbij meegemaakt heeft, weet echter wel beter. Het wachttorengenootschap is altijd dé aanstichter geweest van de valse 1975-doctrine, net als van die talrijke verkeerde voorspellingen in de decennia die daaraan vooraf gingen. Het bewijsmateriaal in de lectuur is daarvoor volop aanwezig. Zie ook dit artikel op deze website over 1975 en de pogingen van het WTG om hun kwalijke rol in de verwachtingen kleiner te maken.

Duitse retoriek over 1975 uit de mond van Konrad Franke op congres 1968

Het middelpunt van de organisatie van Jehovah’s Getuigen in Europa ligt in Duitsland. Het hoofdbureau in de Verenigde Staten stond vanaf de eerste jaren 1900 in nauw contact met het voor hen zo belangrijke bijkantoor in Duitsland. Houdt dat in gedachten als je de Duitse retoriek over 1975 uit de mond van Konrad Franke hoort en/of leest. Hij sprak het uit op een congres (Hamburg) in 1968. De opnamen over het “1975-gedeelte” zijn te beluisteren in deze Youtube video van 9.12 minuten. Gelukkig duurt het niet langer dan dit…

Voor wie Konrad Franke, die tot aan zijn dood in 1983 lezingen bleef houden in Duitsland, teveel doet denken aan de sterk manipulerende speeches van nazi Duitsland, is de onderstaande tekst bijgevoegd. Een kijker naar deze video was zo vriendelijk om wat er gezegd was te vertalen – in een ietwat verkorte versie – in het Russisch. Met Google Translate is dat naar het Nederlands gebracht.

Opmerkelijk is dat hij bepaalde Jehovah’s Getuigen, die verwezen naar eerdere domme voorspellingen, aansprak op hun twijfel en terughoudendheid over 1975. Ze krijgen er eigenlijk flink van langs. Er moest vooral NIET getwijfeld worden aan wat de “getrouwe en beleidvolle slaaf” leerde over 1975. Konrad Franke had in ieder geval niet de minste twijfel. Misschien ergens wel in zijn hart, maar niet in zijn woorden! De in Hamburg verzamelde Zeugen Jehova’s moesten en zouden 1975, dat toen nog 7 jaar in het verschiet lag, strak op het netvlies krijgen. Er moest gewerkt worden! De nieuwe lectuur moest verkocht worden! Hup langs de deur en de straat op! Nog maar zeven jaar te gaan tot aan Armageddon! Befehl ist Befehl. Das Team marschiert weiter!Vertaling van Duitse retoriek over 1975

We naderen het einde van dit samenstel van dingen, geliefde broeders. Decennia lang hebben we met jullie gesproken dat zesduizend jaar menselijke geschiedenis binnenkort zal eindigen en het zevende millennium zal beginnen, dat toebehoort aan de rechter en heerser Jezus Christus. Hij was het, duidelijk en ondubbelzinnig, die deze geheimen aan ons onthulde, en nu zien jij en ik hoe alles begint uit te komen. Na verloop van tijd hielp Jehovah ons meer over deze tijdsperioden te begrijpen, dus twee jaar geleden ging onze aandacht voor het eerst uit naar 1975.

Sommigen van jullie zullen nu waarschijnlijk beginnen te twijfelen, omdat de organisatie zichzelf al te schande heeft gemaakt met dergelijke uitspraken, als je je 1925 herinnert! Ja! De organisatie, of “trouwe en beleidvolle slaaf”, die ons op tijd te eten geeft – zo noemen we het toch? Was hij (“de slaaf”) degene die met dit idee op de proppen kwam, of heeft iemand van jullie dit idee bedacht? Nee, het kwam van hem! Daarom heb ik ooit met enkele jonge mensen gesproken en een van hen zei tegen mij: “Weet je, broeder Franke, ik betwijfel of je hier zo zelfverzekerd over kunt spreken, want stel je een bejaarde zuster in de bediening van huis tot huis voor, dat ze niet in staat zal zijn om het helemaal uit te leggen. Zal ze 75, 75, 75 en 75 herhalen. Kunt u zich voorstellen hoe dit de organisatie in diskrediet kan brengen?”

Iedereen hier dacht waarschijnlijk dat het beter was om het slimmer te doen en af ​​te wachten met conclusies, want de organisatie is al een keer te schande gemaakt! Toen antwoordde ik hem: “Weet je, broeder, als we het over schaamte hebben, dan zou ik liever samen met de organisatie te schande worden gemaakt dan aan de zijlijn staan ​​en niets doen!”

Maar hoezeer we hier de afgelopen maanden ook uw aandacht op hebben gevestigd, vooral op regionale congressen, er zijn nog steeds mensen onder ons die sterk twijfelen. Maar broeders, denk na! Kunnen we met zulke twijfels onze verantwoordelijkheden in de gemeente nakomen of onze publicaties van huis tot huis verspreiden?

We gaan nu niet alles wat in de “Wachttoren” is vrijgegeven opsommen. In het voorjaar bijvoorbeeld een speciale Ontwaakt! “Waarom laat God het kwaad toe?”, “Millennium”, enz. Laten we onze aandacht op nieuwe dingen richten! U hebt zojuist een nieuw boek ontvangen, “Eeuwig leven in de vrijheid van de zonen van God“. We hebben heel hard geprobeerd om het zo snel mogelijk te krijgen, maar niet om het op uw boekenplank te hebben. We zijn erg geïnteresseerd in het hebben van deze informatie, beste broeders. En in dit boek wordt alles precies uitgelegd, zoals in het algemeen in al onze voorgaande publicaties. Maar sommigen zullen zeker zeggen: “Wel, goed, goed, maar het Genootschap zelf is hier niet zeker van, omdat het zei: “misschien is het zo”.

Maar dit is niet anders dan een vervanging van feiten! Want als we het hebben over 1975, waarin 6000 jaren menselijke geschiedenis ten einde zal zijn, wil ik u verzekeren, beste broeders, dat het Genootschap niet de minste twijfel heeft! Als iemand het er niet mee eens is, nodig ik hem uit om mij in publicaties het bewijs te laten zien dat het Genootschap “misschien” zei i.v.m. dat in 75 de 6000 jaar zal eindigen. Dit Genootschap heeft nooit gezegd! Dit staat buiten twijfel! De organisatie staat achter deze woorden! De geschiedenis zal het bevestigen! Daarom wil ik dit nu uit het boek aanhalen, zodat je al het bewijs hebt en het met een zuiver geweten kunt verspreiden.

Pagina 28 verwijst in het bijzonder naar aartsbisschop James Ussher, die berekende dat 6000 jaar zouden eindigen in 1996 en het zevende millennium zou beginnen in 1997. Verderop op pagina 29 staat: “In de tijd na Ussher was er een intensieve studie van de bijbelse chronologie, en in de twintigste eeuw was er een onafhankelijke studie die niet blindelings de traditionele chronologische berekeningen van het christendom volgde”.

Volgens de tijdrekening, die voortkomt uit deze onafhankelijke studie, is de scheppingsdatum van de mens 4026 v.Chr.! En hier zien we met u een voetnoot die zegt: zie de tabel met bekende historische gegevens op pagina 290 in het hoofdstuk “Gebeurtenissen in de stroom van tijd” in het boek “De hele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig”. Dit boek bevat deze tijdlijn al, en we zien de laatste tijd ook veel bewijs in de publicaties van het Genootschap. Hoe kunnen we hieraan twijfelen? Vertrouwen we de slaaf niet meer? Of hoe zit het met ons als we anders gingen denken? Zijn we afgedreven van het Koninkrijk? Of bidden we niet langer vurig voor zijn komst? Misschien willen we zoveel mogelijk tijd in deze oude wereld doorbrengen? Of willen we graag elke gedachte die de organisatie hier uitspreekt onderzoeken en onszelf afvragen hoe deze gedachten het beste op onszelf kunnen worden toegepast?

Verderop in dit boek staat – en nu, opgelet! “Volgens deze betrouwbare bijbelse chronologie zal zesduizend jaar na de schepping van de mens eindigen in 1975! En de zevende periode van de daarop volgende duizendjarige geschiedenis van de mensheid zal beginnen in de herfst van 1975 na Christus!” En nergens staat er “MOGELIJK”.


Het wachttorengenootschap is totaal onbetrouwbaar

In 1975 gebeurde er helemaal niks! in 1976 en daarna ook niet. Inmiddels zijn we maar liefst 45 jaar verder! Het wachttorengenootschap is totaal onbetrouwbaar gebleken. Men schroomt niet om keihard te liegen. Vanaf het begin van haar geschiedenis tot op de dag vandaag.

De Ware God, die wij kennen als de Here Jezus Christus heeft hier helemaal niets mee te maken! Pas op voor de organisatie van Jehova-getuigen!


Duitse retoriek over 1975

Duitse retoriek over 1975

Een reactie

  1. Frits 10/08/2020

Geef een reactie

Translate »