Wachttorengenootschap beloond voor liegen

Wachttorengenootschap beloond voor liegen. Op platform Reddit werd onlangs de onderstaande video (4.36 min.) geplaatst. Het laat ontluisterend zien dat het wachttorengenootschap (WTG), de baas van de Jehovah’s Getuigen, het kennelijk geen probleem vindt om te liegen. Als ze het nodig vinden om hun eigen belangen te beschermen huren ze gewoon een advocaat in, die het leugenwerk voor het WTG verzorgt.

Wachttorengenootschap beloond voor liegen

Liegen kan absoluut lonend zijn. Is het Wachttorengenootschap beloond voor liegen? Zeker weten. In ieder geval in Canada. Het Hooggerechtshof van Canada (Supreme Court of Canada) besloot in mei 2018 dat de uitsluiting – en wat daar allemaal aan onzalige praktijken bij hoort – vrij moet zijn van interventie door de rechterlijke macht. Mede op basis van de willens en wetens onware informatie doorgevende WTG-advocaat, kan deze bizarre praktijk blijven doorgaan in Canada. Voor mij is het niet te begrijpen dat zo’n hoog genoteerd instituut zich zo eenvoudig voor de gek heeft laten houden via duidelijk aanwijsbare leugens.

Simpele videomontage laat wachttoren leugen zien

Wie het zelf meegemaakt heeft en/of nog steeds meemaakt – en dat zijn er tegenwoordig heel veel – weet dat het klopt wat deze simpele videomontage laat zien. Het gaat over de wachttoren-leugen omtrent het mijden – shunning – van voormalige leden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. De WTG-advocaat zegt:

 • “Jehovah’s Getuigen gebruiken het woord shunning (mijden) niet.”
 • “Degene die uitgesloten wordt, wordt niet volledig gemeden.”
 • “Uitsluiting betekent: geen verdere geestelijke omgang meer.”
 • “Normale familiebetrekkingen blijven bestaan, uitgezonderd geestelijke omgang”.
 • “Uitgeslotenen kunnen gewoon naar de Koninkrijkszaal en gaan zitten waar ze willen en meezingen.”

Keiharde bewijzen van liegende Jehovah’s Getuigen

Maar de praktijk is heel anders! Deze korte video zet keiharde bewijzen van liegende Jehovah’s Getuigen tegenover de woorden van de WTG-advocaat. Fragmenten uit lezingen, uit de eigen lectuur en uit de  tenenkrommende WTG-video’s over hoe uitgeslotenen te mijden, laten klip en klaar zien dat de leugen regeert binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen.

Dat weten heel veel ex Jehovah’s Getuigen en dat weten heel veel nog praktiserende Jehovah’s Getuigen ook. Ze geven het alleen niet openlijk toe. Begrijpelijk, want dan hebben ze mogelijk snel zelf te maken met het probleem van uitsluiting en het kwijtraken van familie en vrienden. En zo houdt het wachttorengenootschap de goegemeente in een ijzeren greep. Er is geen ontkomen aan. Alles in de Naam van Jehovah, maar Die heeft er uiteraard totaal niets mee te maken.

Wachttorengenootschap is hypocriet

Hoe hypocriet kun je zijn? De Jehovah Getuige in de video zegt: “Onthoud dat leugens twijfel creëren en het vertrouwen verwoesten.” Daar is dan weer niks aan gelogen door het wachttorengenootschap. Die zegt dus a.h.w. zelf tegen de leden: “Wij kunnen het goed begrijpen als je geen vertrouwen meer in ons hebt. Als je bent gaan twijfelen aan wat wij allemaal doen, zeggen en leren. De hoeveelheid leugens die wij in de afgelopen 100 jaar hebben geproduceerd is zo groot, dat je daar niet overheen kunt kijken. Dat snappen wij ook wel.”

Bedenk dat het wachttorengenootschap, inclusief haar volgers, de Jehovah’s Getuigen, zichzelf verklaard heeft tot dienstknechten en sprekers van de Ware God. En toch deinst men er niet voor terug om schaamteloos te liegen. Hoe kan dat? Dan moet ik zelf altijd denken aan de Here Jezus, die de religieuze leiders van die tijd keihard op hun plaats zette toen zij Hem aan de kant schoven en claimden dat Abraham hun vader zou zijn.

De vader van de leugen

Johannes noteert Zijn zeer duidelijke veroordelende woorden in hoofdstuk 8:

Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.

Kun je Jehovah’s Getuigen vertrouwen?

De video besluit met: “Can you trust Jehovah’s Witnesses?” “Kun je Jehovah’s Getuigen vertrouwen?” Dat moet u maar voor uzelf uitmaken. Persoonlijk hou ik het op het volgende:

 • Het wachttorengenootschap is niet te vertrouwen.
 • Willens en wetens liegt men als dat goed uitkomt.
 • Willens en wetens past men de Bijbel aan, zodat die overeenstemt met de valse leer die men als waarheid van God afkomstig presenteert.
 • Willen en wetens manipuleert men de eigen leden op tal van manieren, zodat de Jehovah’s Getuigen gevangen zitten in de wetten van de organisatie.
 • Willens en wetens verwoesten zij complete families met hun rigide uitsluitingsbeleid en het bijbehorende mijden (shunning).

En dan heb ik nog niet alles genoemd. Bijvoorbeeld het financiële aspect, dat in feite niet meer is dan misbruik maken van hardwerkende mannen en vrouwen. Dat dit allemaal “voor Jehovah” zou zijn is eveneens een grove leugen. Kijk het zelf maar na.

Jehovah’s Getuigen die niet opstaan tegen de leugens van de organisatie zijn evenmin te vertrouwen. Zij houden mede de leugens in stand staan niet pal voor de waarheid.

Pas op voor de leugens van het wachttorengenootschap!

Feel free to download this and share with anyone that you possibly can. Link is in the comments. from exjw


Wachttorengenootschap beloond voor liegen

Wachttorengenootschap beloond voor liegen

Een reactie

 1. Vincent 06/07/2020

Geef een reactie

Translate »