Wijzigingen leer getrouwe en beleidvolle slaaf

Wijzigingen leer getrouwe en beleidvolle slaaf. De Jehova Getuigen geloven wat het wachttorengenootschap (WTG) zegt. Zij doen over het algemeen wat hen opgedragen wordt. Dat doen zij omdat hen geleerd is dat het in de Verenigde Staten gevestigde WTG (nauwkeuriger gezegd: het besturend lichaam) dé getrouwe en beleidvolle slaaf (dienstknecht) uit Matthéüs 24 moet zijn. Daarbij gaat men overigens uit van de volkomen verkeerde veronderstelling dat er slechts één zo’n dienstknecht zou bestaan.

Wie het gedeelte leest (lees het hele hoofdstuk) kan onmogelijk volhouden dat er op basis van deze woorden een kleine 1900 jaar later één groep aangesteld zou gaan worden. De JG hebben kennelijk geen probleem om die ene positie te claimen om daarmee alle andere goede dienstknechten uit te sluiten. Ze hebben er evenmin problemen mee om van dienstknecht een complete klasse te maken, de getrouwe en beleidvolle slaaf klasse.

Wachttorengenootschap geen op God gebaseerde autoriteit

Die klasse, met in de praktijk een kleine directie (besturend lichaam), wordt dus direct aan God gekoppeld. Niet door te zeggen dat men door God geïnspireerd is, maar wel door te leren dat hetgeen men leert van God afkomstig is en daarom ook zo bezien (gehoorzaamd) moet worden. Men probeert van het WTG een op God gebaseerde autoriteit te maken. Dat is volkomen onterecht.

God, de Schepper, de Here Jezus Christus, heeft totaal niets met het wachttorengenootschap te maken. Men is niet aangesteld als getrouwe en beleidvolle slaaf, laat staan als dé getrouwe en beleidvolle slaaf. Deze conclusie is bepaald niet moeilijk als je de historie van de JG bekijkt. Kijk bijvoorbeeld eens goed naar wat de “getrouwe en beleidvolle slaaf (klasse)” gepresteerd heeft. Over dit onderwerp staat nog een artikel op deze website.

Wijzigingen leer getrouwe en beleidvolle slaaf

De website van Freedom4all wijst op de grote verandering (Wachttoren 15 juli 2013) inzake de leer van “de getrouwe en beleidvolle slaafklasse”. Het zogeheten “nieuw licht” dat Jehovah, na tientallen jaren, gegeven zou hebben aan het wachttorengenootschap, komt sinds 2013 op het volgende neer:

De getrouwe en beleidvolle slaaf is een kleine groep (8 mannen in 2020) gezalfde broeders die rechtstreeks betrokken zijn bij het bereiden en uitdelen van geestelijk voedsel tijdens Christus’ tegenwoordigheid. In deze tijde vormen deze gezalfde broeders het Besturende Lichaam.

Commentaar: Alleen al vanwege het simpele feit dat “Christus’ tegenwoordigheid” nog niet aangevangen is, zoals duidelijk blijkt uit het profetische Woord Gods, kan dit idee de prullenbak in.

Aangesteld over zijn huisknechten: In 1919 koos Jezus bekwame gezalfde broeders uit om zijn getrouwe en beleidvolle slaaf te zijn.

Commentaar: In de Bijbel, Gods Woord dus, is op geen enkele wijze ook maar iets terug te vinden van wat hier beweerd wordt. Ook dit idee kan direct de prullenbak in. Geloof het niet!

Hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen. Degenen die de samengestelde slaaf vormen, krijgen die aanstelling als ze hun hemelse beloning ontvangen. Samen met de rest van de 144.000 zullen ze delen in Christus’ grote autoriteit in de hemel.

De rol van de 144.000 uit Openbaring 7 en 14 is nog toekomst

Commentaar: Alweer nonsens. Niet te vinden in de Bijbel uiteraard. De rol van de 144.000 uit Openbaring 7 en 14 is nog toekomst. Zij zullen later op de aarde het Koninkrijk Gods prediken. Het resultaat daarvan is een schare gelovigen in de Here Jezus Christus die niemand tellen kan. Met de organisatie van Jehovah’s Getuigen heeft dit alles niets te maken.

Niet meer ALLE 144.000 gezalfde christenen

Bij de wijzigingen leer getrouwe en beleidvolle slaaf is de grootste verandering dat voorheen de leer dat ALLE gezalfde christenen, die volgens de JG nooit meer in aantal kunnen zijn dan 144.000, is ingeruild voor de leer dat slechts een groepje mannen vanuit het hoofdbureau in de VS de lakens uitdeelt. Dat is ook altijd de werkelijkheid geweest. De leer (ooit door “God gegeven”, volgens het WTG) is gewoon aangepast aan de werkelijkheid. Zie ook:

Nederlandstalig artikel op website Freedom4all

Wijzigingen leer getrouwe en beleidvolle slaaf

Wijzigingen leer getrouwe en beleidvolle slaaf

3 Reacties

  1. elizabeth 21/04/2019
  2. YMKE 11/03/2016

Geef een reactie

Translate »