Categorie: Geschiedenis JG

Helaas kennen bijna alle Jehovah’s Getuigen de geschiedenis van de organisatie niet. Potentiële nieuwe leden evenmin. Toch maar doen, dat scheelt veel ellende!

Apostelen der ontkenning

“Apostelen der ontkenning” is de vertaling van een Engelstalig boek, dat in 1970 voor het eerst in de VS verscheen onder de titel: “Apostles of Denial”. Van de elfde druk, maart 1986, staat – met toestemming van de schrijver – een PDF of het internet. Deze PDF is hier te downloaden. Hoewel vertalen niet mijn vak is, heb ik dit boek vertaald, omdat ik de informatie graag beschikbaar wil stellen in het Nederlands. Op een aantal leerstellige punten kan ik het niet eens zijn met de auteur. Maar het boek biedt veel inzicht in de handelswijze, de foute leerstellingen en

Jehovah’s Getuigen en het Adventisme

Jehovah’s Getuigen en het Adventisme. Waar liggen de echte wortels van de leerstellingen van de Jehovah’s Getuigen (JG)? Voor wie het weten wil, is het boek “Apostles of Denial” van E.C. Gruss een aanrader. Naast een aantal hoofdstukken over de geschiedenis van het wachttorengenootschap (WTG), bevat het boek een extra bijlage over dit onderwerp. In de Nederlandse vertaling van het boek, getiteld: “Apostelen der ontkenning” (beschikbaar als PDF), is de titel van dit hoofdstuk: “Russell’s Bijbelonderzoekers – een uitloper van de Millerieten-beweging”.  Advent, de tweede komst De bijlage laat goed zien hoe Charles Taze Russell (1852-1916) onder invloed van het

Olin Moyle 3 brieven van ex Jehovah Getuige

Olin Moyle, ex Jehovah Getuige, drie brieven. In de afgelopen honderd jaar zijn er ontelbaar veel ex Jehovah’s Getuigen (JG) gekomen. Het moet bij elkaar opgeteld een grote groep zijn, maar logischerwijs zijn daarover geen getallen beschikbaar. Allemaal hebben ze een – vaak triest – verhaal te vertellen over hun leven en ervaringen in en met de organisatie onder leiding van het wachttorengenootschap (WTG). En vaak ook over hun uittreden uit deze sekte. Slechts een klein aantal is opgeschreven in boeken, kranten, magazines en op websites. Onder meer bedoeld om te waarschuwen voor de destructie die iemand ten deel kan

Russell niet de oprichter van Jehova Getuigen

Charles Taze Russell is niet de oprichter van Jehova Getuigen. Volgens het wachttorengenootschap (WTG) is hij wel de stichter van de organisatie. Alleen van deze organisatie, niet van andere organisaties, die na zijn dood zijn ontstaan. Dat C.T. Russell de oprichter / stichter is van de Jehovah’s Getuigen maakt nog steeds onderdeel uit van de eigen WTG-geschiedenis van Jehova Getuigen (JG) als religieuze groepering. Internet encyclopedie Wikipedia beschrijft het zo over de vermeende oprichter van Jehova Getuigen: “Charles Taze Russell (16-2-1852 / 31-10-1916) of Pastor Russell, was … stichter van de Bible Students Association (Bijbelonderzoekers), een geloofsgemeenschap die na Russells dood uiteenviel in

De geschiedenis van Jehovah’s Getuigen

Deze youtube video (47 minuten) is verhelderend over de geschiedenis van Jehovah’s Getuigen vanaf het allereerste begin. Het is goed gedocumenteerd met veel scans van bewijsmateriaal. Kruis op gebouwen en grafmonument C.T. Russell Opmerkelijk is dat op de eerste gebouwen in Brooklyn USA, in de tijd van C.T. Russell, het zelfde kruis te zien is dat ook later gebruikt is op het grafmonument van Russell. Youtubekanaal TheScrewedGeneration Meer video’s via het Youtubekanaal TheScrewedGeneration De geschiedenis van Jehovah’s Getuigen Geschiedenis van Jehovah’s Getuigen

Russell en Rutherford in Jeruzalem

Russell en Rutherford in Jeruzalem. Charles Taze Russell is de oprichter van wat inmiddels bekend staat als de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG). (Wat mij betreft is dat Rutherford) Hij leerde omtrent het voor de JG belangrijke jaar 1914 heel iets anders dan wat er nu beweerd wordt dat hij geleerd zou hebben. In de PDF “1914”, is daar het nodige over te vinden. Onder andere het volgende: Wat verwachtte Russel voor het jaar 1914? Het boek “The Time Is At Hand” (tweede deel Schriftstudiën) van C.T. Russell uit 1889, geeft het volgende weer: Russell en Rutherford in Jeruzalem In dit hoofdstuk leveren

Jehova Getuigen onderdeel Verenigde Naties

Jehova Getuigen onderdeel Verenigde Naties. Ja, dat was het geval van 1991 tot 2001. Toen werd het VN-lidmaatschap van de organisatie van Jehovah’s Getuigen ontdekt. Toen kon het besturend lichaam uiteraard niets anders dan heel snel het lidmaatschap stopzetten. Maar dat werd natuurlijk niet gecommuniceerd in de lectuur. Jehovah’s Getuigen die zich inlaten met de zo verafschuwde Verenigde Naties, dat kon toch niet waar zijn? Toch niet de club die geen enkele inmenging en compromis met “deze wereld”, laat staan met de verfoeide Verenigde Naties, predikte en ook vereiste van de Jehova Getuigen, op straffe van ex communicatie (uitsluiting)? Ik had het

Jezus is God in The Finished Mystery

Jezus is God in The Finished Mystery. Normaal gesproken zouden we niet zo snel aandacht schenken aan het meer dan 100 jaar oude boek “The Finished Mystery”. Het is grotendeels geschreven door (en onder redactie van) Charles Taze Russel en in 1918, na het overlijden van Russel in 1916, is het laatste deel afgemaakt door J.F. Rutherford, de echte oprichter van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Er staat zoveel vreemds in, dat er gewoonweg niet aan te beginnen is. Nodig is het ook niet, want een ieder ziet zelf wel dat dit boek, dat vooral van leer trekt tegen de religies

Oorsprong Jehovah’s Getuigen in vrijmetselarij

Oorsprong Jehovah’s Getuigen in vrijmetselarij. De schrijver van de website Olympic Zion (het artikel is niet meer op internet aanwezig) voegde belangrijk bewijsmateriaal toe aan de stelling dat C.T. Russel lid van de vrijmetselarij was en dat hij dit gedachtegoed ruim verwerkte in de nieuwe religie die hij stichtte. De bijgevoegde foto van de omslag van het blad The Watchtower (De Wachttoren) uit 1918 laat niets te raden over dat de oorsprong Jehovah’s Getuigen in vrijmetselarij te vinden is. De oorsprong van Jehovah’s Getuigen Het is goed te weten waar de oorsprong van de Jehovah’s Getuigen (JG) ligt. Dat die niet ligt bij

Russel lid Vrijmetselarij?

Russel lid Vrijmetselarij? Ik denk het wel. Er is over geschreven in werken over Russel (uiteraard niet in die van het WTG). Via het vergelijk van twee plaatjes in combinatie met de tekst over de Vrijmetselaarsloge, kun je zonder veel moeite concluderen dat Russel het gedachtengoed van deze loge (in het geheim) bij zich droeg. De afbeeldingen tonen twee keer het kenmerkende symbool van het kruis in de kroon. Links het graf van Russel. Russel lid Vrijmetselarij? Niet alleen zijn fascinatie voor de piramide van Gizeh komt hier naar voren maar het op elke zijde afbeelden van het kruis in

Vrijmetselaar CT Russel

De JG hebben veel moeite met het kruis. Ze vinden het “heidens” en een symbool van afgoderij. Russel en Rutherford hadden blijkbaar veel minder moeite met het kruis en al evenmin met een ander symbool van occultisme: de pyramide van Gizeh. De fascinatie van Vrijmetselaar CT Russel voor dit bouwwerk kwam tot uitdrukking in het grafmonument dat Rutherford ongeveer een jaar na de dood van Russel op zijn graf liet plaatsen.  Het graf is te bezichtigen op de Rosemont United Cemetery at Allegheny, North Hills area of Pittsburgh. www.freeminds.org, waarvan wij deze informatie vandaan gehaald hebben, geeft een goede plaatsaanduiding

Verkeerde voorspellingen Jehova Getuigen

Verkeerde voorspellingen Jehova Getuigen update – 23 maart 2020. In de lange rij met verkeerde voorspellingen mag deze niet ontbreken. Lid van het “besturend lichaam van het wachttorengenootschap Stephen Lett, voorspelt – ziende op het Corona-virus – dat we nu toch echt in de aller-, maar dan ook de allerlaatste dagen aangekomen zijn. Zijn woorden: “We’re living in the final part of the last days, undoubtedly the final part of the final part of the last days, shortly before the LAST day of the last days.” Armageddon moet wel héél dichtbij zijn nu, is de boodschap aan de Jehovah’s Getuigen.

Documentaire over Jehova Getuigen – 1986

Documentaire over Jehova Getuigen. Wie meer wil weten over de geschiedenis van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG), de oplichting, valse profetieën, uitsluiting, het meten met twee maten (zoals in Malawi en Mexico), de bloedkwestie en nog veel meer, kan deze uitstekende en waarheidsgetrouwe documentaire (Engelstalig) bekijken. De documentaire is bijna 35 jaar oud, maar nog steeds actueel. Ook toen was het einde (Armageddon) en daarna het paradijs “zeer nabij”. Ook toen al werd het schaamteloos liegen van de organisatie aan de kaak gesteld. Uiteraard komt de praktijk van shunning aan de orde in deze documentaire van Jeremiah Films. Het

Jakobus-boek waar is het gebleven?

Jakobus-boek, waar is het gebleven? Er was een periode dat het wachttorengenootschap (WTG) het door hen in 1979 uitgegeven boekje “Commentaar op de brief van Jakobus“, als van Jehovah God afkomstig beschouwde. Het was ooit “geestelijk voedsel” voor de Jehovah’s Getuigen (JG), ontvangen via de “getrouwe en beleidvolle slaaf”, het wachttorengenootschap. De JG moesten het Jakobus-boek lezen en er op de theocratische school uit leren. Een best wel belangrijk boekwerk, mag je concluderen uit wat er over gezegd wordt in het Jaarboek 1980, op pagina 22: Vers-voor-vers behandeling van Jakobus-brief “Tot de voornaamste zegeningen van het congres behoorden natuurlijk de

Translate »