Vrijmetselaar CT Russel

Grafmonument C.T. Russel, piramide met lauwerkrans, kroon en kruis op elke zijde
Grafmonument C.T. Russel, piramide met lauwerkrans, kroon en kruis op elke zijde.

De JG hebben veel moeite met het kruis. Ze vinden het “heidens” en een symbool van afgoderij. Russel en Rutherford hadden blijkbaar veel minder moeite met het kruis en al evenmin met een ander symbool van occultisme: de pyramide van Gizeh. De fascinatie van Vrijmetselaar CT Russel voor dit bouwwerk kwam tot uitdrukking in het grafmonument dat Rutherford ongeveer een jaar na de dood van Russel op zijn graf liet plaatsen. 

Het graf is te bezichtigen op de Rosemont United Cemetery at Allegheny, North Hills area of Pittsburgh. www.freeminds.org, waarvan wij deze informatie vandaan gehaald hebben, geeft een goede plaatsaanduiding voor het graf en het monument.

Begrafenis-instructies

Grafsteen C.T. Russel met rozenkrans, kroon en kruis
Op de plaat: Risen with Christ (opgestaan met Christus)

“Ik wil begraven worden op het grondstuk, eigendom van het Genootschap, op de Rosemont United begraafplaats. Alle organisatorische details met het oog op de begrafenisdienst, laat ik aan de zorg van mijn zuster, mevrouw M.M. Land en aan haar dochters, Alice and May, of aan hen die mijn overleven met assistentie en het advies van de coöperatie van broeders, als ze dat zelf verlangen. In plaats van een gewone begrafenisplechtigheid, verzoek ik dat een aantal broeders, gewend aan het spreken in het openbaar, elk een paar gedachten spreken. De dienst moet zeer eenvoudige en met weinig kosten zijn en moet gehouden worden in The Bible House Chapel of elke andere plaats die gelijk geschikt blijkt te zijn.” (Jehovah’s Witnesses In The Divine Purpose, 1959, p. 62)

Boodschapper van Laodicea Grafmonument

Grafmonument C.T. Russel, "boodschapper van Laodicea"Op de grafsteen van Russel staat te lezen dat hij werd gezien als de “zevende Boodschapper” oftewel de “Boodschapper van Laodicea”. (Openbaring 3:14)

De eerste zes zijn ook door het WTG genoemd: Paulus, Johannes, Arius, Waldo, Wycliffe, Luther. 

(The Finished Mystery, Karatol edit., 1918, p. 64)

Zie ook: Was Russel lid van de Vrijmetselarij?


Vrijmetselaar CT Russel

Vrijmetselaar CT Russel

2 Reacties

  1. Frits van Pelt 10/03/2018
  2. Lonna rozewater. 09/11/2017

Geef een reactie

Translate »