Tag: organisatie verlaten

Videoland documentaire Jehovah’s Getuigen

Videoland documentaire Jehovah’s Getuigen. Op 13 maart 2024 verscheen de documentaire “Jehovah: van God los” op de abonnee-tv-zender Videoland. Deze documentaire, in drie delen, stelt in ruim anderhalf uur de nodige ernstige misstanden binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen aan de orde. Dat wordt gedaan aan de hand van persoonlijke ervaringen van vooral ex-Jehovah’s Getuigen. Met maar liefst 57 personen is gesproken, waarvan een beperkt aantal in de documentaire te zien en/of te horen is. Het resultaat van de research en het filmwerk maakt indruk op de kijker, die over het algemeen natuurlijk geen Jehovah Getuige (JG) is, want zij

Documentaire over kinderdoop Jehova Getuigen

Documentaire over kinderdoop Jehova Getuigen. Inge de Jager van Omroep Gelderland (“In het vizier van de Jager”) besteedde op 15 september 2022 aandacht aan de doop van minderjarigen bij Jehovah’s Getuigen. Zij maakte een tv-programma van 30 minuten. De vooraankondiging van het programma begon met: “Er moet een einde komen aan de doop van minderjarigen bij de Jehova’s getuigen. Daarvoor pleit een Gelderse stichting van ex-Jehova’s getuigen in een brief aan de Tweede Kamer en het ministerie van Rechtsbescherming. De stichting wijst op de grote gevolgen van de doop: sociale uitsluiting als je de groep na de doop verlaat.” Stichting

Jehovah’s Getuigen en het niet mogen groeten

Jehovah’s Getuigen en het niet mogen groeten. De Jehovah’s Getuigen (JG) krijgen van het wachttorengenootschap (WTG), dat zichzelf in de praktijk tot “heer” van de leden heeft benoemd, heel duidelijk het bevel (minder is het niet…) om uit de organisatie gesloten personen (ge-excommuniceerden) niet te groeten. Zelfs een eenvoudig “goedendag”, of een hand opsteken in het voorbijgaan, is verboden en ook strafbaar volgens het eigen “verenigingsrecht” van deze organisatie. Men wil alle contact vermijden met degenen die men verwijderd heeft uit “het systeem”.  Artikel Wachttoren 1981 In het artikel op de JG-website “Hoe wij uitsluiting uit de gemeenschap dienen te

Het kan in 10 minuten…

Het kan in 10 minuten… Op platform Reddit las ik dit bericht van inmiddels ex Jehovah’s Getuigen. Na het zien van slechts 10 minuten video wisten deze pioniers eigenlijk al dat hen jarenlang onzin verkocht was door het wachttorengenootschap. Hierbij de vertaalde versie (de dikgedrukte kopregels zijn toegevoegd) van zijn post op Reddit-exjw. Het duurde 10 minuten om mijn geloof te ontmantelen Ik ben zo dankbaar dat ik deze gemeenschap van ware onvoorwaardelijke liefde en steun heb gevonden. Mijn verhaal in een notendop… Ouderlingenboek “Weidt de kudde Gods” Mijn man en ik zijn “wakker” sinds februari van dit jaar. We

Wakker door “overlappende generaties”

De Jehovah’s Getuigen (JG) in deze tijd worden geacht te geloven dat er sprake is van “overlappende generaties”. Wie hier openlijk aan twijfelt, dit bespreekt met andere JG, of zegt dat dit toch echt onzin is, die wordt onherroepelijk uitgesloten. Geëxcommuniceerd en gemeden door voormalige geloofsgenoten, maar ook door familie en vrienden. “Ik was 4 dagen later helemaal wakker” Wie eerlijk het onderwerp “overlappende generaties” bij Jehovah’s Getuigen onderzoekt, ziet al snel dat er absolute onzin verkondigd wordt door het wachttorengenootschap (WTG). Ineens zou de Here Jezus het ongeveer 2000 jaar geleden gehad hebben over “twee generaties, die elkaar overlappen”,

Na 50 jaar uit de organisatie!

Na 50 jaar uit de organisatie! Is het mogelijk om na 50 jaar of langer lid te zijn geweest van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) er uit te stappen. Ja, dat kan! Eenvoudig is het niet, want zo’n lang leven in een zo besloten gemeenschap laat je niet zomaar achter. Hoe langer iemand in het systeem van het wachttorengenootschap (WTG) gevangen zit, hoe moeilijker het is om daar uit te komen. Dat is direct maar een pleidooi om er zo snel mogelijk uit te stappen of helemaal niet toe te treden tot deze sekte, die het het leven van

Einde staatserkenning Jehovah’s Getuigen Duitsland?

Komt er een einde aan staatserkenning Jehovah’s Getuigen in Duitsland? Dat is de vraag die opdoemt nadat op 8 juli 2020 de Rechtbank van Zürich een uitspraak uit de zomer van 2019 definitief heeft gemaakt. Zie Neue Zürcher Zeitung. Dit artikel heeft als titel en begint met: Jehovah’s Getuigen pesten, zoals bevestigd door een rechtbank in Zürich – en brengen de gemeenschap in Duitsland in verlegenheid Critici kunnen ongestraft blijven door te zeggen dat het verbannen van uitgeslotenen onder Jehovah’s Getuigen de mensenrechten en de grondwet schendt. Dit roept vragen op over de erkenning van de kerk door de staat.

Ex Jehovah Getuige Gerard Noevers

Ex Jehovah Getuige Gerard Noevers. De bekende Praagse schrijver Franz Kafka doordrenkt zijn boeken met een voornamelijk een nachtmerrieachtige sfeer. Het individu wordt volledig ondergeschikt gemaakt aan wat blijkt een niet te stoppen systeem te zijn. Bureaucratie en een onpersoonlijke maatschappij krijgen steeds meer greep op het individu en houden dat ook. Omdat het op vele terreinen zo herkenbaar is, hebben we er de woorden “kafkaësk” of “kafkaiaans” aan overgehouden. Een over-geperfectioneerde samenleving Volgens Van Dale “zijn kafkaiaanse toestanden op raadselachtige wijze beangstigend, bedreigend (vooral door een over-geperfectioneerde samenleving, die zich aan de controle van het individu onttrekt, of waarover

Jehova Getuigen Duitsland aangeklaagd

Jehova Getuigen Duitsland aangeklaagd. Er is aangifte gedaan. In de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, met als hoofdstad Stuttgart, ontvangt de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) staatsteun. Uit de algemene belastingopbrengsten vloeit per jaar een flink bedrag van naar het wachttorengenootschap (WTG). Alsof het om algemeen nut voor de inwoners van die deelstaat zou gaan… Om dit voor elkaar te krijgen, moest de organisatie van Jehovah’s Getuigen in Duitsland, vanuit het bijkantoor in Selters, een zogeheten erkenningsproces doorlopen. Officieel door deelstaat Baden-Württemberg erkend als een “staatskerk” Er werd door de staat onderzoek gedaan om vast te stellen of de organisatie in aanmerking zou

Terugtrekken uit de organisatie

Terugtrekken uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG). In het artikel “Misleiding Jehova Getuigen over uit organisatie stappen” op deze website ben ik al eens ingegaan op het feit dat iemand die om welke reden dan ook geen lid meer wil zijn van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) niet zomaar zonder consequenties uit kan stappen. Dat staat de leiding, het wachttorengenootschap (WTG), niet toe. “Bezint eer gij begint”, heb ik daarbij gezet. Weet vooraf wat de consequenties zijn, mocht je later tot een ander zicht komen. Zeg niet bij voorbaat dat dit niet gaat gebeuren. Inmiddels zijn er heel

Ex Jehovah Getuige Ingrid Keessen

Ex Jehovah Getuige Ingrid Keessen: ‘Ik dacht: Als ik dit goed doe en dat allemaal laat, dan kom ik in het paradijs. Dat is altijd mijn grote einddoel geweest. Na in de afgelopen twee jaar intensieve therapie te hebben gevolgd, kan ik nu volmondig beamen dat ik gehersenspoeld ben door Jehovah’s Getuigen. En dat ik als kind trauma’s heb opgelopen, omdat ik veel te jong veel te volwassen vergaderingen moest bijwonen, die ik allemaal letterlijk en serieus nam.’ Alle dingen werken mede ten goede Dit is Ex Jehovah Getuige Ingrid Keessen. Ze lacht op de foto en zegt: ‘Tegenwoordig kan ik

Uitgesloten Jehovah Getuige houdt toch lezing

Een uitgesloten Jehovah Getuige houdt toch lezing. Maar… helaas ook niet helemaal… Een al negen jaar uitgesloten JG wordt ergens waar ze dat nog steeds niet weten uitgenodigd om een lezing te houden. Dat doet hij, maar na een kleine 17 minuten wordt hij van het podium gehaald. Zijn boodschap van redding, door alléén de Genade van Christus en juist niet door de wet, wordt namelijk niet gewaardeerd door de ouderlingen. Kennelijk wel door de luisteraars, die hadden waarschijnlijk nog nooit zo’n verkwikkende genadeboodschap gehoord. Video Don Albert geeft lezing in Koninkrijkszaal Spreker Don Albert werd vergezeld door iemand die

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 21

Jehovah’s Getuigen Nieuws – 21 NOSop3: organisatie Jehovah’s Getuigen is niet altijd praatgraag Hilde Bouwman en Maxime de Vries constateerden wat ex-Jehovah’s Getuigen al ruim ervaren hebben: de organisatie van Jehovah’s Getuigen is helemaal niet zo “open” als men wil doen voorkomen. Als het niet past in de eigen “marketingstrategie” werkt men niet mee aan het journalistiek principe van hoor en wederhoor en het belichten van meerdere kanten van een onderwerp waarover verslag wordt gedaan. NOSop3-documentaire Over de drempel Het artikel, met daarin de korte NOSop3-documentaire: “Over de drempel”, begint met: De deur van de Jehovah’s Getuigen staat dit weekend

Jehova Getuigen en afvalligen

In september 2015 kwamen 62 ex-Jehovah’s Getuigen uit de hele wereld in een videobericht samen om met één stem te spreken tot degenen die nog steeds gevangen zitten in hun oude geloof. Een paar “mythes” vanuit het wachttorengenootschap Hun boodschap is er een van liefde en zorg. Men wil, door het benoemen van een paar “mythes” vanuit het wachttorengenootschap (WTG) en het besturend lichaam, het ontstane beeld over wat een afvallige is recht zetten. De bijna 15 minuten durende video is Nederlands ondertiteld. Jehova Getuigen en afvalligen

Misleiding Jehova Getuigen over uit organisatie stappen

Misleiding Jehova Getuigen. Grove misleiding; ik kan het helaas niet anders noemen. Ik heb het over de misleiding van Jehovah’s Getuigen (JG) naar aanleiding van de vraag of iemand uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen kan stappen. Daarover heeft men onlangs namelijk wat op hun website jw.org gezet. Dit staat ook nog op de website bij dit onderwerp. Je moet er naar doorklikken vanuit de FAQ. Het is allemaal zwaar misleidend. De praktijk is heel anders dan de met de JG nog niet zo bekende websitebezoeker wordt voorgehouden. Het is niets meer of minder dan schaamteloos liegen. Men zegt dat iemand zonder consequenties de organisatie

Organisatie Jehovah Getuigen is zelf afvallig!

Het wachttorengenootschap (WTG) is hevig geobsedeerd als het om het thema “afvalligen” gaat. Het wordt hun leden, de Jehovah’s Getuigen (JG), op straffe van uitsluiting (ex communicatie) verboden om zelfs maar via lectuur, internet, brieven of gesprekken kennis te nemen van informatie die ingaat tegen de leringen van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Als zoiets dan ook maar een beetje wordt uitgedragen, dan is er al snel sprake van afvallig zijn, volgens het WTG. Er is volgens de leiders kennelijk niets erger dan afvallig zijn. Afvallig zijn van de organisatie bedoelt men, want afvallig zijn van de bijbelse “Leer der Apostelen” is iets

Ervaringen van ex Jehova Getuigen

Ervaringen van ex Jehova Getuigen zijn er om van te leren. Niet alleen voor nog actieve of twijfelende Jehovah’s Getuigen (JG). Dit geldt ook voor degenen die zouden willen toetreden tot de JG of voor degenen die met hen willen praten. Daarom staan er een aantal op de website van de Wachttorenkijker. Ervaringen van ex Jehova Getuigen mogen niet gelezen worden Helaas mogen ervaringen van ex Jehova Getuigen niet gelezen worden door degenen die nog onder het bewind van het wachttorengenootschap (WTG) staan. Het hoort bij “lectuur van afvalligen” en als de ene Jehova Getuige weet heeft dat een andere JG

Jehova Getuigen verlaten, hoe kan dat?

Hoe kun je Jehova Getuigen verlaten? Stel je voelt je ongelukkig als Jehova Getuige (JG), dan zijn er feitelijk twee mogelijkheden: Zorg dat je weer gelukkig wordt binnen de JG. Alleen als het je lukt om niet verder na te denken en precies te doen en te geloven wat er gezegd wordt, kan zoiets misschien slagen. Voor een beperkt aantal mensen werkt het als ze er 100% voor gaan. Het lijkt de makkelijkste weg, maar op de lange duur is het dat zeker niet. Het ongelukkig zijn zal af en toe of vaak de kop op blijven steken. . Zorg dat

Collectief geloof voor Jehova Getuigen

Geloof is individueel. Persoonlijk geloof je iets wel of je geloof iets juist niet. Helaas werkt het niet zo bij de Jehova Getuigen (JG). De leiding van deze organisatie, het wachttorengenootschap (WTG) heeft er een collectief geloof voor Jehova Getuigen van gemaakt. Dit betekent dat mensen bepalen wat andere mensen moeten geloven. Ze bepalen ook waar ze God zouden moeten aanbidden. In kerken of – in het geval van de JG – in koninkrijkszalen en dergelijke. De JG gaan daarin heel ver en ik noem het dan ook vaak een militaristische organisatie. Niet omdat men oorlog voert of leert, maar wel omdat

Translate »