Wakker door “overlappende generaties”

De Jehovah’s Getuigen (JG) in deze tijd worden geacht te geloven dat er sprake is van “overlappende generaties”. Wie hier openlijk aan twijfelt, dit bespreekt met andere JG, of zegt dat dit toch echt onzin is, die wordt onherroepelijk uitgesloten. Geëxcommuniceerd en gemeden door voormalige geloofsgenoten, maar ook door familie en vrienden.

“Ik was 4 dagen later helemaal wakker”

Wie eerlijk het onderwerp “overlappende generaties” bij Jehovah’s Getuigen onderzoekt, ziet al snel dat er absolute onzin verkondigd wordt door het wachttorengenootschap (WTG). Ineens zou de Here Jezus het ongeveer 2000 jaar geleden gehad hebben over “twee generaties, die elkaar overlappen”, toen Hij dit uitsprak (Mattheüs 24):

Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.

Op Reddit exjw, stond deze reactie van een Jehovah Getuige die de raad van zijn neef (ouderling) opvolgde om “diep onderzoek en persoonlijke studie te gaan doen, zodat hij een geestelijk ingestelde man zou worden”. Het resultaat:

“Ik besloot om te beginnen met de “overlappende generaties” … Ik was 4 dagen later helemaal wakker.”

“Dit is niet de waarheid”

Ja, zo snel kan het gaan. Daarna heeft hij nog maanden onderzoek gedaan om alles zeker te weten, maar in feite was het snel gedaan met wat hem constant was gepresenteerd als “dé waarheid”, die van God afkomstig zou zijn. Dat was het dus achteraf niet, concludeerde ook deze ex Jehova Getuige. Hij zegt het zo:

“Hoewel ik heel snel wakker werd, deed ik nog bijna zes maanden onderzoek voordat ik uiteindelijk zelf de organisatie verliet. Ik moest er absoluut zeker van zijn…, maar die eerste dag dat ik op internet kwam, duurde het 4 uur voordat ik zei: dit is niet de waarheid.” ?

Wat mij betreft is deze ex-JG een voorbeeld voor het liefst alle Jehovah’s Getuigen, die gevangen zitten onder het regime van wachttorengenootschap. Onderzoek eens zelf goed en eerlijk wat er beweerd wordt. Er is genoeg om in te duiken.

“Ik gaf mijzelf toestemming om echt onderzoek te doen”

Het onderwerp “overlappende generaties” en natuurlijk “1914” is zeker een goed begin. Want als “1914”, en wat daar allemaal voor onbijbels over gezegd wordt, niet klopt, dan is de complete basis waarop deze organisatie gebouwd is, in één klap weggevaagd. Van “Gods organisatie onder de naam Jehovah’s Getuigen” is dan geen enkele sprake meer. Géén waarheid, maar leugen en daar kun je beter geen tijd aan besteden, laat staan heel je leven aan geven.

De ex Jehovah Getuige op Reddit vertelt hoe hij gestart is met zijn onderzoek. En ook iets over wat er daarna volgde:

“Mijn onderzoek begon met alleen de publicaties. Maar zodra ik de generatie van 1914 zag, die niet zal overlijden, gaf ik mezelf toestemming om echt onderzoek te doen.”

“Dat kun je geloven of je kunt vertrekken”

Hij ging grondig te werk en benaderde zelfs een autoriteit binnen de organisatie. Hij sprak met een lid van het Onderwijscomité.

“Ik heb zelfs met een broeder van het Onderwijscomité gesproken. Noemde 1914, 1925, 1975, de gewijzigde leer omtrent bloed en andere dingen. En hij vertelde me letterlijk: “We volgen wat de huidige leden van het besturende lichaam ons vertellen. Dat kun je geloven of je kunt vertrekken”. Dat waren zijn woorden letterlijk!!!!”

Dat moet een schokkende ervaring zijn geweest. Deze man van Bethel, van het hoofdbureau zelfs, zou toch antwoord moeten kunnen geven.

“Dat was absoluut de druppel voor mij”

“Ja, daar schrok ik ook een beetje van. Hij probeerde het nooit echt te verdedigen. Hij zei alleen maar dat we doorgaan met wat het BS zegt, wat er ook gebeurt. Dat was absoluut de druppel voor mij.”

Dus ongeveer dit: niet zeuren, maar luisteren naar wat de leiding voor vandaag leert. Dat kan eerst anders geweest zijn en in de toekomst kan het ook weer wat anders zijn, maar steeds moet je accepteren wat de topmannen je vertellen. Dat is namelijk “de waarheid”. Ik hoop dat het duidelijk is dat dit echter niet meer is als de “waan van de dag”.

Daarna mag iedereen voor zichzelf kiezen wat het wordt: Volgen (geloven) wat het “besturende lichaam” leert óf vertrekken, conform de raad van een Jehovah Getuige die bijdraagt aan het uitdelen van “voedsel terechtertijd”.

“Ik heb geen seconde spijt van mijn keuze”

Het begon dus met een aansporing tot grondige studie, die echter als een boemerang terugkeerde naar de afzender. Au, dat deed zeer!:

“Dat deed ik!!! Ik heb hem bedankt, wat hem zeer kwaad maakte.” ??

Ongetwijfeld heeft de onderzoeker het nodige te verwerken gekregen bij het ontwaken uit de boze droom die organisatie van Jehovah’s Getuigen heet. Hij zegt daarover:

“Het is zeker een tour geweest. Maar ik heb veel over mezelf geleerd. En ik heb geen seconde spijt van mijn keuze.”

Wij hopen dat velen door deze ervaring aangezet zullen worden tot grondig onderzoek naar wat door het wachttorengenootschap gepresenteerd wordt als dé waarheid. Het zal blijken niets anders dan dé leugen te zijn. Op dat moment zal dat een ontluisterende en heftige conclusie zijn. Later zul je blij zijn en wellicht ook zeggen: “Ik heb geen seconde spijt van mijn keuze”. Wordt ook wakker door “overlappende generaties”.

De Waarheid is de Here Jezus Christus

Zo is het bij ons in ieder geval ook gegaan. Het was rondom ons uittreden niet bepaald makkelijk, maar we zouden het voor geen goud hebben willen missen. We leven nu in vrijheid als kinderen Gods. Wedergeboren tot Nieuw Schepsel in Christus. Op grond van ons geloof toegevoegd aan Zijn Lichaam. Christus ín ons en wij ín Hem. Want het is niet: “Jehovah’s Getuigen hebben de waarheid”, maar “de Here Jezus Christus ís de Waarheid”. Hij die bij Zijn opstanding onze Heiland en Verlosser zei in Johannes 14 : 6:

…: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.


Wakker door “overlappende generaties”

Wakker door “overlappende generaties”

Een reactie

  1. Frits 11/09/2020

Geef een reactie

Translate »