Terugtrekken uit de organisatie

Terugtrekken uit de organisatieTerugtrekken uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG). In het artikel “Misleiding Jehova Getuigen over uit organisatie stappen” op deze website ben ik al eens ingegaan op het feit dat iemand die om welke reden dan ook geen lid meer wil zijn van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) niet zomaar zonder consequenties uit kan stappen. Dat staat de leiding, het wachttorengenootschap (WTG), niet toe.

“Bezint eer gij begint”, heb ik daarbij gezet. Weet vooraf wat de consequenties zijn, mocht je later tot een ander zicht komen. Zeg niet bij voorbaat dat dit niet gaat gebeuren. Inmiddels zijn er heel veel voormalige Jehovah’s Getuigen, waarbij het zo gegaan is. Er zijn ontelbare voorbeelden van mensen die de ellende van uitgestoten zijn uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen vol moeten meemaken. De consequenties van uitsluiting zijn vaak heel groot. De JG zijn verplicht om uitgeslotenen te mijden, ze zelfs niet te groeten.

Vertrekken uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen

Er zijn grofweg vier manieren om te vertrekken uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen.

1. Uitgesloten worden

Uitsluiting (Engels: disfellowship) is geheel een daad vanuit de organisatie. Dat gebeurt na het verschijnen van de beklaagde voor een zogeheten “juridisch comité”. Tegen de uitspraak van deze ouderlingen, die zowel voor aanklagers en rechters spelen, kan beroep aangetekend worden. Uiteraard is dat bijna altijd zinloos. Er zijn nogal wat redenen om tot uitsluiting te komen. In veel gevallen is dat snel geregeld. Wees daarvan bewust vóór dat je door de doop lid wordt van de organisatie.

2. Niet meer meedoen

Langzaam verdwijnen. “Onder de radar blijven”. Dit is een weg over een lange periode. Het werkt het beste als er geen of weinig familie JG is. Er is enige slimheid voor nodig, want je moet in het begin de pogingen om je weer actief te laten worden doorstaan. Een beetje afwimpelen, uitstellen en niet keihard zeggen dat de organisatie fout is. Zeggen dat het aan jezelf ligt en niet aan de organisatie of de mede-JG. Zorg – zeker in het begin – dat je in het openbaar geen dingen doet waarvoor je alsnog uitgesloten kunt worden. Openlijk kritiek geven op de organisatie en/of hun leer, helpt uiteraard ook niet om langzaam te verdwijnen. “Stil zijn”, niet opvallen wel. Na een bepaalde periode van inactief zijn verhuizen naar een andere woonplaats, zonder dat te melden, kan ook nuttig zijn.

Dit betekent wel dat je in naam nog steeds Jehovah’s Getuige bent. Dat is op zich niet zo’n probleem, omdat het op dat moment in de praktijk niks meer voorstelt. Het is tot een naam zonder inhoud geworden. Door de jaren heen vergeet je het steeds meer.

3. Zichzelf terugtrekken uit de organisatie

Heel veel ex-Jehovah’s Getuigen hebben zichzelf teruggetrokken uit de organisatie. (Engels: disassociate; distantiëren van …) Dat kan door een briefje te schrijven, met de mededeling dat je niet langer bekend wilt staan als Jehovah Getuige. Dat wordt dan op de eerstvolgende doordeweekse vergadering in de plaatselijke koninkrijkszaal bekend gemaakt. Dit voelt goed om te doen. Je hebt immers zelf de regie in handen. Zelf heb je actief afstand genomen van iets waar je niet langer bij betrokken wilt zijn. Je distantieert jezelf van deze eigengemaakte godsdienst met al die regels en wetten en foute leerstellingen.

Bedenk wel dat deze stap dezelfde consequenties heeft als bij uitsluiting. Je zult gemeden worden, zelfs niet met een simpel “hallo” begroet worden, door de JG. Ook door familie. Voormalige vriendschappen worden ineens en radicaal verbroken. Over het algemeen wordt zichzelf terugtrekken uit de organisatie verwerpelijker geacht door de JG dan uitsluiting door een misstap. Wees daarvan bewust vóór dat je lid wordt. Je zult zeker niet de eerste zijn die later heel anders denkt over het lidmaatschap van de organisatie van Jehovah’s Getuigen.

4. Terugtrekken uit de organisatie door bepaalde handelingen

Inmiddels blijkt er nog een methode te zijn om de organisatie te verlaten. Je doet bepaalde handelingen – niet door de organisatie goedgekeurd – waarvoor ze geen “juridisch comité” optuigen. Je moet dan wel “op het matje komen” voor minimaal twee ouderlingen, het liefst twee meer. Die gaan je dan vertellen dat “je jezelf teruggetrokken hebt door een bepaalde daad of daden die niet passend zijn voor een Jehovah Getuige”. Gevolgd door de mededeling dat op de eerstvolgende doordeweekse vergadering bekend gemaakt wordt dat jij geen Jehovah Getuige meer bent, overigens zonder te melden waarom dan.

Voor de JG die dit te horen krijgen betekent deze melding direct dat ze niet meer met jou mogen omgaan en je niet meer mogen begroeten. Dat gaat onmiddellijk in. Er wordt niet van de leden verwacht dat zij zelf tot een oordeel komen over de situatie. Het is geen kwestie van persoonlijk uitsluiten, maar het gaat om het collectief. Jehovah’s Getuigen is dan ook een collectief opgelegd “geloof” (ik bedoel religie). Het gaat niet om het individu, maar om de groep.

Ervaring Ali’s Big TOE inzake terugtrekken uit de organisatie

Het bovenstaande overkwam een vrouwelijke Jehovah Getuige in de VS (zomer 2019). Onder de naam Ali’s Big TOE is ze te vinden op Youtube. Zij was zo verstandig om het gesprek met vier ouderlingen over wat zij gedaan had op te nemen. Dat mocht uiteraard niet, JG willen geen pottekijkers…, maar ze deed het toch. De opname is in z’n geheel te horen op haar Youtube-kanaal. Hieronder volgt een wat kortere versie met alleen de audio. Het is in het Engels. Het is zeer de moeite waard om te kunnen begrijpen hoe bizar zo’n confrontatie met 4 ouderlingen is.

De uitslag staat van te voren vast. In beton gegoten. Lustig en zonder begrip “winkelend” in de eigen Nieuwe Wereldvertaling. De beklaagde heeft geen enkele kans om de 4 mannen tegenover haar op andere gedachte te brengen. Wat ze inbrengt is totaal onbelangrijk. Want er moet nu eenmaal uitgevoerd worden wat het wachttorengenootschap bevolen heeft. Geen genade, geen enkele terughoudendheid. Geen “misschien zien we het zelf verkeerd”. 35 minuten later is dit lid van de organisatie buiten gegooid, letterlijk en figuurlijk. Daar was ze niet op uit. Ze wilde zich helemaal niet zelf terugtrekken uit de organisatie. Uiteraard vanwege de consequenties die gaan volgen. Luister en huiver…Gedoopt door een Christen

Wat had deze Jehovah Getuige fout gedaan? Niks natuurlijk, maar wel in de ogen van het wachttorengenootschap. Zij was zelf de Bijbel gaan onderzoeken, los van het WTG. Zij leerde de Here Jezus Christus kennen en wilde heel bewust gedoopt worden door onderdompeling in water. Dat gebeurde door een Christen, een medegelovige in Christus, in een plaatselijke rivier. Niet onder de “vlag” van een organisatie, want dat had ze al gedaan toen ze 15 was; een kind nog. Van een organisatie of kerk was geen sprake.

“Ali” legt aan de ouderlingen uit dat ze op het moment van haar doop bij Jehovah’s Getuigen eigenlijk niet wist waar ze mee bezig was. Ze was nog een kind en onvoldoende bekend met wat de doop bij de JG inhoudt. Zij kon het niet overzien. Ze was ook vooral bang toen voor het naderende Armageddon. Beïnvloed door de leer dat alleen gedoopte Jehovah’s Getuigen aan Gods oordeel van Armageddon kunnen ontkomen. Nu ze ouder was geworden en zelf bijbelstudie had gedaan, kind van God geworden was, was de doop voor haar iets heel anders geworden. Daarom liet zij zich opnieuw dopen.

Boek “Weidt de kudde Gods”

Door deze “misdaad” in de ogen van het wachttorengenootschap had zij zich dus zelf teruggetrokken uit de organisatie, concludeerden de plaatselijke ouderlingen van dienst. Ze was immers overgestapt naar een andere religie, redeneerde de leiding. Het betoog van Ali, dat dit helemaal niet aan de orde was, maakte geen enkele indruk. Evenmin beïnvloedde dit de uitslag. Er werd heel snel afscheid genomen van deze afvallige…

De ouderlingen hebben ongetwijfeld in hun organisatieboek met de titel “Weidt de kudde Gods” gekeken. Dit boek is niet voor de gewone Jehovah Getuige bestemd. De ouderlingen moeten volgen wat daar allemaal aan regels, wetten, sancties e.d. in staat. En dat is veel! Een ouderling die niet opvolgt wat er gedicteerd staat, heeft een serieus probleem.

Bezint eer gij begint

Dus nog maar een keer: “Bezint eer gij begint”. Dat is mijn oproep aan degenen die studeren met Jehovah’s Getuigen en er over nadenken zich aan te sluiten bij deze sekte. Pas alsjeblieft op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen! Overdenk vooraf goed en eerlijk de consequenties. Stop niet weg dat je later misschien toch weer weg zou willen uit deze club. Ben je dan bereid om de ellende van vertrekken uit de organisatie te ondergaan? Dat lijkt me niet en dus stop op tijd met de Jehovah’s Getuigen. Het leidt tot niks. God heeft niets met deze organisatie te maken.


Terugtrekken uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen

Terugtrekken uit de organisatie

Een reactie

  1. Frits van Pelt 05/08/2019

Geef een reactie

Translate »