Brief TJW de Goeij

De aangetekende brief van mijn vader († 9-2-2012) aan de verantwoordelijke heren in Zaltbommel. Een beroep op grondwettelijke rechten van de mens heeft ook al geen zin. Een schriftelijk antwoord heeft ons nooit bereikt. Het is ook niet gemaakt, want de JG zetten dit soort zaken nooit op papier. Waarom zou dat toch zijn? Brief TJW de Goeij

Het dreigen met een advocaat hielp ook niet. Met het oog op de kosten hebben we besloten de prodecure met de advocaat niet in gang te zetten. De wens het onrecht aan te pakken was groot, maar de realiteit gaf aan dat een kostbare en emotioneel moeilijke juridische weg waarschijnlijk onvoldoende zou opleveren. Het WTG staat namelijk boven de wet, ze hebben hun eigen wetten en ons rechtssysteem kan weinig aanvangen met dit “kerkelijk verenigingsrecht”.

Lees en huiver…


Brief TJW de Goeij

Brief inzake uitsluiting T.J.W. de Goeij

Aan de ouderlingen van de gemeente van Jehovah’s Getuigen te Zaltbommel
p.a. dhr. T. Blommers
Nonnenstraat 32
5301 BL ZALTBOMMEL

AANTEKENEN

Zaltbommel, 10 november 1995

Mijne heren,

Naar aanleiding van uw telefonische mededeling van afgelopen maandag (6 november), dat ik uitgesloten ben en binnen één week in beroep kan gaan, kan ik u het volgende meedelen.

Ik teken beroep aan tegen mijn uitsluiting uit de gemeente van Jehovah’s Getuigen te Zaltbommel, op basis van het simpele feit dat er geen proces omtrent mijn uitsluiting is geweest. Zoals ik telkens als antwoord op uw drie telefonische oproepen om te verschijnen voor een comité al heb laten weten, mag ik van mijn arts op dit moment niet verschijnen voor een comité. Mijn gezondheidssituatie laat dit nu niet toe. Ik heb u verwezen naar mijn arts (dhr. Van den Bosch uit Zaltbommel) maar kennelijk hebt u daar geen informatie ingewonnen.

Ik heb sterk de indruk dat u meent dat ik niet voor een comité wil verschijnen. Als die indruk bestaat dan is die toch niet van mij afkomstig. Ik heb u steeds gezegd dat ik op dit moment vanwege mijn gezondheidssituatie in combinatie met de heftige emoties die na ruim 33 jaar Jehovah’s Getuigen zijn nu eenmaal boven komen, niet kan en mag verschijnen. In overleg met de arts komt er beslist wel een moment dat ik wel voor een comité kan en mag verschijnen. U kunt dat navragen bij mijn arts.

Ondertussen heb ik bij een in dit soort gevallen gespecialiseerde advocaat, navraag gedaan over de grondwettelijke rechten van de mens en uw manier van handelen. Dhr. mr. J.C. Rhodius van Advocatenkantoor Bouwman & Rhodius te Utrecht, maakte mij duidelijk dat ieder mens, aangesloten bij welke organisatie of vereniging dan ook, recht heeft op een eerlijk proces en in ieder geval het recht heeft om gehoord te worden. Dit betekent dat uw handelwijze bij toetsing door een rechter zeer waarschijnlijk zal leiden tot een nietigverklaring van uw besluit tot uitsluiting. In een eventuele procedure zullen wij deze brief overleggen.

Ik reken erop dat u deze weg niet wilt bewandelen en dat u de beslissing om mij uit te sluiten per direkt ongedaan maakt en dit binnen drie dagen schriftelijk aan mij bevestigt. Als mijn huisarts de tijd rijp acht, neem ik kontakt met u op om te verschijnen voor een comité.

Hoogachtend,

T.J.W. de Goeij

c.c.: Bethel Emmen


Brief TJW de Goeij

Brief TJW de Goeij

2 Reacties

  1. Lily 08/10/2022
  2. Irene Pyrek- van der Wiele 24/07/2016

Geef een reactie

Translate »