Russell en Rutherford in Jeruzalem

Russell en Rutherford in Jeruzalem

Russell en Rutherford in Jeruzalem. Charles Taze Russell is de oprichter van wat inmiddels bekend staat als de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG). (Wat mij betreft is dat Rutherford) Hij leerde omtrent het voor de JG belangrijke jaar 1914 heel iets anders dan wat er nu beweerd wordt dat hij geleerd zou hebben.

In de PDF “1914”, is daar het nodige over te vinden. Onder andere het volgende:

Wat verwachtte Russel voor het jaar 1914?

Het boek “The Time Is At Hand” (tweede deel Schriftstudiën) van C.T. Russell uit 1889, geeft het volgende weer: Russell en Rutherford in Jeruzalem

In dit hoofdstuk leveren we het bijbelse bewijs, dat het volledige einde der tijden der heidenen, d.i. het VOLLEDIGE EINDE van hun heerschappij, in het jaar 1914 bereikt zal zijn; en dat dit de uiterste datum van onvolmaakte mensenheerschappij zal zijn. En het zij opgemerkt, dat aangezien dit als een vaststaand feit in de Schriften verankerd is, het zal bewijzen:

1. Dat op die datum, het koninkrijk Gods, waarvoor onze Heer ons leerde bidden, “Uw Koninkrijk kome” VOLLEDIGE, UNIVERSEELE controle zal krijgen. En dat het “opgericht”, of vast op deze aarde bevestigd zal zijn.

2. Dat Hij die het recht heeft om op deze wijze de heerschappij over te nemen, dan als de nieuwe Regeerder over de aarde tegenwoordig zal zijn; en niet alleen dat, maar het zal ook bewijzen, dat hij een aanzienlijke periode voor deze datum aanwezig zal zijn; omdat Hij de omverwerping van deze heidense regeringen veroorzaakt door hen stuk te slaan als pottenbakkerswerk, om in hun plaats zijn eigen rechtvaardige regering op te richten (Ps.2:9; Openb. 2:27).

3. Dat enige tijd voor het einde van 1914 het LAATSTE LID van de goddelijke erkende Kerk van Christus, “het koninklijke priesterschap”, “het lichaam van Christus”, zal zijn verheerlijkt met het Hoofd; omdat elk lid met Christus zal regeren met Hem als mede-erfgenaam van het koninkrijk, en dit kan niet volledig worden opgericht, als niet alle leden opgenomen zijn.

4. Dat vanaf die tijd Jeruzalem niet langer door de heidenen vertreden zal worden. Maar dat het zich uit het stof van goddelijke ongenade tot eer zal herstellen. Omdat dan de “tijden der heidenen” dan vervuld of geëindigd zijn.

5. Dat op die datum of eerder, Israël’s blindheid zal beginnen te verdwijnen. Omdat deze “gedeeltelijke verharding” slechts zou duren totdat de “volheid der naties” binnengegaan is. (Rom. 11:25) Of, in andere woorden, totdat het volle aantal der Heidenen, die leden zullen zijn van het lichaam of bruid van Christus, alle uitgekozen zijn.

6. Dat de “grote verdrukking, zoals er nooit eerder geweest is”, zijn hoogtepunt zal bereiken in een over de hele wereld verbreide anarchie en dan zullen de mensen leren stil te zijn, en ze zullen weten, dat Jehovah God is en dat hij verheven is op de aarde (Ps. 46:11). De toestand der dingen, waarvan gesproken is, zoals het bulderen der zee, de smeltende aarde, vallende bergen en brandende hemelen zal dan voorbij gaan, en de “nieuwe hemel en aarde” met haar vreedzame zegeningen zal dan door een door zorgen verslagen mensheid worden erkend.

Maar de Gezalfde des HEEREN en zijn rechtmatige en rechtvaardige autoriteit zal als eerste door een groep van Gods kinderen, die door de ‘grote verdrukking’ komen worden erkend -de klasse voorgesteld door ‘m’ en ‘t’ op de kaart der eeuwen (zie ook pagina 235 en 239, vol. 1) -; daarna aan het einde door het vleselijke Israël; en ten slotte door de mensheid in het algemeen.

7. Het bewijs zal dan geleverd worden, dat voor deze datum Gods Koninkrijk met macht op de aarde opgericht zal zijn. En dan het heidense beeld uit Daniël 2:34 zal vermorzelen en de macht van deze koningen volledig over zal nemen. Haar eigen macht en heerschappij zal bevestigd zijn zodra zij door haar invloed en vertegenwoordigers de ‘bestaande machten’ (burgerlijke en kerkelijke), ijzer en leem, verplettert en verstrooit.

Verwachtingen Russell onbekend voor de huidige Jehovah’s Getuigen

De verwachtingen van Russell zijn op dit moment nagenoeg onbekend voor de JG. Niet verwonderlijk natuurlijk omdat niet één voorzegging uitgekomen is. Het enige wat men nu nog overgehouden heeft, is de passage over de “tijden der heidenen”. De voorspelling over grote verdrukking en anarchie wordt gelegd over de WO1 en wat er verder aan ellende volgde. Over de rest van de punten spreekt men gewoon niet meer. Russell (overleden op 31-10-1916) veranderde echter nooit zijn mening. Die luidt: Christus in 1874 onzichtbaar zou zijn teruggekeerd en in 1914 het vredesrijk zou aanbreken. Dus ook niet nadat in 1914 niet gebeurd was wat hij had voorzegd.

Russell en Rutherford in Jeruzalem, inclusief een groep volgelingen

De foto aan het begin van dit bericht toont de groep Russel-Rutherford op de bekende fotoplek op de Olijfberg met de rug naar Jeruzalem. De vraag is natuurlijk: Waarom waren zij daar? Was het een gewone groepsreis, zoals ontzettend veel mensen die al gemaakt hebben of had het een ander doel? De (niet meer actieve) website quotes-watchtower.co.uk (waar ook de foto op staat) zegt daarover het volgende:

Rapture (“wegrukking”; het woord dat gebruikt wordt voor de verzameling en wegvoering van de gelovigen in de eindtijd)

In 1914 verwachtte de Wachttoren grote dingen. De Wachttoren geloofde dat hun werk op aarde was voltooid en 1914 het jaar zou zijn dat ze de “Rapture” (ook wel “opname” genoemd) zouden ervaren, waarbij alle ware christenen van de aarde door God in de hemel opgenomen worden vóórdat andere evenementen in verband met het einde van de wereld plaatsvinden. Zij geloofden hier zo stellig in dat de Wachttoren in 1914 een reis naar Jeruzalem organiseerde, zodat ze als eerste de “opname” zouden beleven.

De foto is genomen vanaf de top van de Olijfberg, die op Jeruzalem uitkijkt. Waarom de Olijfberg? De Olijfberg is belangrijk vanwege de overtuiging dat wanneer de Messias door de gouden poort komt, de mensen die begraven zijn (of zich daar bevinden) op de Olijfberg de “eersten in de rij”, zullen zijn.

De moderne geschiedenis van Jehovah’s Getuigen

Russell en Rutherford in Jeruzalem. Honderd jaar na dato kan ik niet zeker weten of de verzameling van de groep Russel op de Olijfberg daar ook met de genoemde bedoeling was. Vreemd vind ik het echter niet, het klopt namelijk wel met wat Russell geloofde en leerde. Hij was er van overtuigd en handelde er naar.

De huidige Jehovah’s Getuigen vertellen op geen enkele wijze over deze leringen en verwachtingen. De man noemen zij nog wel steeds als zij over hun eigen geschiedenis schrijven: “DE MODERNE geschiedenis van Jehovah’s Getuigen begon meer dan honderd jaar geleden”. (Bron: jw.org) Daarin wordt overigens ook dit gezegd: “Niet alle verwachtingen ten aanzien van 1914 kwamen uit. Maar dat jaar kenmerkte wel het einde van de tijden der heidenen en was een zeer betekenisvol jaar”.

Dat er niet één verwachting uit kwam en wat die verwachtingen dan wel waren, wordt niet verteld. Kennelijk is dat voor de JG geen probleem en dat is natuurlijk ook vreemd, want Russell wordt nog steeds gezien als oprichter van wat wij nu kennen als Jehovah’s Getuigen, hoewel hij ook aan de basis stond van nog enkele andere stromingen. (Zie Engelse Wikipedia).

Het wachttorengenootschap (WTG) shopt wel zeer selectief in de historie van de organisatie en met name die van Russell. Wat goed uitkomt, wordt gebruikt. Andere dingen worden afgezwakt en verreweg het meeste wordt helemaal niet genoemd. Het overgrote deel van de geschiedenis van Russell en zijn verwachtingen passen niet meer bij de huidige leer die de JG prediken.


Russell en Rutherford in Jeruzalem

Russell en Rutherford in Jeruzalem

2 Reacties

  1. Wachttorenkijker 01/09/2014
  2. John van Beem 01/09/2014

Geef een reactie

Translate »