Apostelen der ontkenning

Apostelen der ontkenning“Apostelen der ontkenning” is de vertaling van een Engelstalig boek, dat in 1970 voor het eerst in de VS verscheen onder de titel: “Apostles of Denial”. Van de elfde druk, maart 1986, staat – met toestemming van de schrijver – een PDF of het internet. Deze PDF is hier te downloaden.

Hoewel vertalen niet mijn vak is, heb ik dit boek vertaald, omdat ik de informatie graag beschikbaar wil stellen in het Nederlands. Op een aantal leerstellige punten kan ik het niet eens zijn met de auteur. Maar het boek biedt veel inzicht in de handelswijze, de foute leerstellingen en de vroege geschiedenis van het wachttorengenootschap. Over met name C.T. Russel en J.F. Rutherford komt geheel andere informatie naar boven dan het wachtttorengenootschap verspreidt.

Dit zou iedereen in de organisatie, of die wil toetreden, dienen te lezen.
KEN UW GESCHIEDENIS!

De auteur Edmond C. Gruss

Allereerst wat informatie over de schrijver van Apostles of Denial. Edmond C. Gruss, hoogleraar geschiedenis en apologetiek aan het Los Angeles Baptist College, in Newhall, Californië, was geboren in Los Angeles in 1933. Hij ontving zijn A.B. van het Los Angeles Baptist College (1955) en zijn B.D. van het Los Angeles Baptist Theological Seminary (1958). In 1961 completeerde hij de Th. M. in Bible and Theology bij Talbot Theological Seminarie, La Mirada, Californië. Een M.A. in Modern European History van Drake University werd toegevoegd in 1964. Naast het lesgeven aan de hogeschool en seminarie schreef hoogleraar Gruss artikelen over sekten en gaf hij lezingen in kerken in zijn omgeving. 

Edmond C. Gruss, broeder in Christus, is heel goed ingevoerd in de materie. Hij weet waar hij het over heeft en documenteert wat hij schrijft zeer gedegen. Hij communiceerde met tal van mensen en ook met het wachttorengenootschap. Als jonge man was hij bijna tien jaar verbonden aan de Jehovah’s getuigen-beweging. Hoewel hij later geen direct contact met de organisatie had, volgde hij wel haar werk en manier van denken. In zijn boek staat zijn persoonlijke getuigenis, waarin hij besluit met:

Het nieuwe leven dat ik kreeg toen ik Christus accepteerde, was iets dat al het geld op de wereld niet kon kopen. Ik heb daar nooit spijt van gehad. Ik zal nooit ophouden God te danken dat Hij me van de “Apostelen der Ontkenning” heeft verlost.

Verwijzing naar William J. Schnell

De auteur van Apostelen der ontkenning verwijst regelmatig naar een eerder uitgekomen boek van William J. Schnell: 30 jaar in de greep der Jehova-getuigen. Dat boek is geheel in het Nederlands vertaald en in 1956 uitgebracht. Het is via deze website te lezen als PDF of Epub. Van harte aan te bevelen voor wie de geschiedenis van het wachttorengenootschap wil leren kennen.


PDF Apostelen der ontkenning, 350 pagina’s


 1 – Introductie – Apostelen der ontkenning

Paulus’ woorden in Galaten 1:6-9 vermelden een “ander evangelie” (ASV) of “nog een evangelie” (KJV). In deze dagen wordt de wereld letterlijk overspoeld met de geschriften en vertegenwoordigers van degenen die “een ander evangelie” propaganderen in plaats van de boodschap “die eens en voor altijd werd afgeleverd werd aan de heiligen.” (Judas 1:3)


2 – Jehovah’s Getuigen: oude en huidige voorvaders

Wat is de achtergrond van de Jehovah’s Getuigen? Zijn er eigenlijk voorvaders van deze groep, daterend van vóór hun begin in het laatste deel van de negentiende eeuw? Dit zijn heel normale vragen voor iemand die een studie doet van welke religieuze beweging dan ook.


3 – De geschiedenis van Jehovah’s Getuigen: enkele recente publicatie

Voor een grote beweging als de Jehovah’s Getuigen, kwam er heel weinig geschreven geschiedenis tot stand vanuit de organisatie, tot aan de publicatie van de serie: “Moderne geschiedenis van Jehovah’s Getuigen”, beginnend met de Wachttoren van 1 januari 1955.


4 – De geschiedenis van Jehovah’s Getuigen: De periode onder Charles Taze Russel (1870-1916)

Met deze woorden, geschreven in 1912, was het W.T. Ellis die, na een persoonlijk interview met hem, Charles Taze Russell als volgt typeerde: Ik zocht een profeet en vond een zakenman! In plaats van een bescheiden zoeker naar de waarheid, vond ik de slimste propagandist van die tijd; een man voor wie John Alexander Dowie, Mary Baker Eddy, Madame Blavatsky, Abbas Effendi, “Elijah” Sanford en Joseph Smith verbleken tot in kinderlijke ondoeltreffendheid.


5 – De geschiedenis van Jehovah’s Getuigen: De periode onder Joseph Franklin Rutherford (1917-1942)

Joseph Franklin Rutherford werd op 8 november 1869 geboren in Morgan County, Missouri. Er waren vijf meisjes en drie jongens in de familie Rutherford. De ouders van Joseph waren baptisten. Hij ging naar de universiteit en studeerde rechten. Na het voltooien van zijn rechtenstudie, werd hij gedurende twee jaar begeleid door rechter E.L. Edwards. Op zijn twintigste werd hij rechtbankverslaggever. Als 22-jarige werd hij toegelaten tot de rechtsorde en begon hij het vak te praktiseren. Hij trad op als openbaar aanklager en speciale rechter.


6 – De geschiedenis van Jehovah’s Getuigen: De periode onder Nathan Homer Knorr (1942 tot heden)

Met de dood van Rutherford in 1942 leek er geen halt te bestaan wat betreft activiteiten in het hoofdkwartier van Watchtower Bible and Tract Society. Het werk onder Rutherford’s bestuur had de eerder losjes verbonden organisatie verenigd, en er zat niets anders op dan het kiezen van een opvolger.


7 – De geschiedenis van Jehovah’s Getuigen: Een periode van transitie

Veel punten van transitie, van verandering, vanuit de Wachttoren-organisatie zijn tot nu toe besproken en aangeroerd. Dit hoofdstuk brengt de diverse genoemde transities (overgangen) samen en voegt daar wat extra informatie aan toe.


8 – Een samenvatting van wat Jehovah’s Getuigen geloven

In de volgende samenvatting van de essentiële leerstellingen van de Jehovah’s Getuigen, was het de bedoeling hun doctrines weer te geven zoals ze zelf hebben weergegeven. De verhandeling is niet bedoeld als zijnde alomvattend, maar eerder selectief.  Documentatie voor elk punt is afkomstig van bronnen uit de Getuigen.


9 – Een weerlegging van enkele van de belangrijkste leerstellingen van de Jehovah’s Getuigen

Het is onmogelijk om binnen één hoofdstuk elk argument te behandelen dat de Jehovah’s Getuigen hebben aangevoerd in de duizenden publicaties die door de jaren heen zijn verspreid. De belangrijkste leringen en de typische argumenten die de leerstellige positie van Jehovah’s Getuigen karakteriseren, kunnen worden onderzocht en de antwoorden als weerlegging worden gepresenteerd om de onbevooroordeelde lezer ervan te overtuigen dat het theologische systeem van de Getuigen in strijd is met de feiten en met Gods Woord.


10 – De vertalingen en bijbels van het Wachttorengenootschap

Vanaf de oprichting van de Watch Tower Bible and Tract Society heeft het Genootschap meer dan zeventig bijbelvertalingen in het Engels en andere talen gebruikt. Deze verschillende vertalingen zijn selectief gebruikt bij het uiteenzetten van de leer van de groep.


11 – De Jehovah’s Getuigen en hun interpretaties van de Bijbel

Het populaire idee, vaak uitgedrukt door niet-geïnformeerden, is dat de Bijbel gebruikt kan worden om van alles te leren. Dit zou waar zijn als er geen principes of wetten van bijbelse interpretatie waren. De fout van de meeste tegenstrijdige interpretaties ligt niet in de dubbelzinnigheid van de Bijbel, maar in de methode van de uitlegger. Het doel van dit hoofdstuk is om te bepalen welke regels of interpretatie-methoden zijn gebruikt door de schrijvers van de Wachttoren-publicaties, en om uit het resultaat in de beschouwde passages te zien of de gebruikte methoden en regels hun geldigheid aantonen. Als uit zo’n onderzoek kan worden aangetoond dat ze ongeldig zijn, wordt de hele leerstellige structuur van het Wachttorengenootschap en haar bewering Gods zichtbare communicatiekanaal in twijfel getrokken.


12 – Enkele gereedschappen en methoden van de Nieuwe Wereldorde

Onder leiding van N.H. Knorr hebben de persen van het Wachttorengenootschap gemiddeld meer dan één boek per jaar geproduceerd. De Wachttoren en Ontwaakt! hebben een maandelijkse oplage van meer dan 37 miljoen. Miljoenen stukken van andere lectuur, zoals traktaten en boekjes zijn ook gedrukt.


13 – Omgaan met Jehovah’s Getuigen

I.M. Haldeman, die zich in zijn tijd tegen het Russellisme verzette, schreef: “Van begin tot eind is het een van de verschrikkelijkste religieuze gevaren die ooit in de naam van Christus zijn ontstaan, of die zichzelf autoriteit probeerde te geven via “zo zegt de Heer…”.  Vele andere krachtige waarschuwingen en woorden zijn gebruikt om dit gevaar te beschrijven, dat tot veel dwaalsporen leidt, gezinnen kapot maakt, veel christelijk werk ruïneert en met zo’n alarmerende snelheid groeit.


14 – Conclusie (Apostelen der ontkenning)

Het primaire doel van dit boek was om de geschiedenis, leerstellingen en beweringen van de Jehovah’s Getuigen te onderzoeken en om te bepalen of de titel “Apostelen der ontkenning” terecht aan deze organisatie is gegeven. Hoewel het onmogelijk was om elk detail van deze drie categorieën te onderzoeken, werden de zwakke punten waarop de Wachttoren-beweging is gebouwd duidelijk aangetoond vanuit de belangrijkste punten die werden besproken.


Appendix A – Andere groepen van Russel-volgelingen

In de loop van de jaren sinds de eerste editie van Zion’s Watch Tower en Herald of Christ’s Presence in 1879 zijn er veel splitsingen geweest vanuit de oorspronkelijke Watch Tower-organisatie. De Getuigen wijzen vaak op de vele verdeeldheid van het christendom en benadrukken dat, maar wanneer men naar de schisma’s van deze beweging kijkt, vraagt ​​men zich af of dergelijke kritiek niet meer van toepassing is in verband met deze groep. De geschiedenis van de Watch Tower-beweging is er een van moeilijkheden, geschillen en afscheiding van zowel individuen als groepen van het Genootschap.


Appendix B – De originele brieven van Olin Moyle

Olin Moyle zat al meer dan twintig jaar in de Wachttoren-beweging toen de eerste van de volgende brieven werd geschreven. Hij was vier jaar lang juridisch adviseur van de organisatie geweest. Hij werd afgezet uit zijn functie in 1939 en geëxcommuniceerd uit de Milwaukee Congregatie van de Jehovah’s Getuigen in maart 1940. In augustus 1941 werd een resolutie, die Moyle in diskrediet bracht, voorgelezen en unaniem aangenomen door een “Aye” stem (“ja”) van de menigte van 65.000 Getuigen op het congres in St. Louis, Missouri. Nadat hij valselijk was aangevallen in De Wachttoren, klaagde Moyle Rutherford en de raad van bestuur van de Society aan wegens smaad. Die zaak won hij en hij ontving een schikking van $ 15.000 in 1944.


Appendix E – Het persoonlijke getuigenis van de schrijver

Hoewel mijn getuigenis niet zo kan zijn als het getuigenis van “Dertig jaar een Wachttorenslaaf”, prijs ik God dat de waarheid van het evangelie van Jezus Christus mij bereikte voordat ik een levenslang lid en slaaf in het Wachttorengenootschap werd. Het volgende korte verslag van mijn ervaringen is bedoeld om de achtergrond te laten zien van veel jonge kinderen die zijn opgegroeid in een huis van Jehovah’s Getuigen. Ik wil ook de grote strijd en het vacuüm laten zien waarin een bevrijde Getuige zich bevindt nadat hij gered is – vrij vanwege redding (Johannes 8 : 32, 36; 14 : 6) – maar nog steeds verstrikt in een manier van denken en een manier Bijbelstudie die jaren duurt om te veranderen door de studie van het Woord.


Extra appendix Russell’s Bijbelonderzoekers – een uitloper van de Millerieten-beweging (William Miller)

Na het historische bewijsmateriaal te hebben bekeken, concludeert onderzoeker/ auteur Carl Olof Jonsson: “Daarom kan Russell’s Bijbelonderzoekers-beweging in alle essentiële opzichten worden beschreven als nog een uitloper van de Millerieten-beweging.” Een kort historisch overzicht is nuttig om deze verbinding vast te stellen en voor het bepalen waar Russell veel van zijn theologie heeft verworven. Enkele belangrijke ontwikkelingen in de beweging worden ook besproken.


Apostelen der ontkenning

Apostelen der ontkenning

Geef een reactie

Translate »