Documentaire over Jehova Getuigen – 1986

Documentaire over Jehova Getuigen. Wie meer wil weten over de geschiedenis van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG), de oplichting, valse profetieën, uitsluiting, het meten met twee maten (zoals in Malawi en Mexico), de bloedkwestie en nog veel meer, kan deze uitstekende en waarheidsgetrouwe documentaire (Engelstalig) bekijken. De documentaire is bijna 35 jaar oud, maar nog steeds actueel. Ook toen was het einde (Armageddon) en daarna het paradijs “zeer nabij”. Ook toen al werd het schaamteloos liegen van de organisatie aan de kaak gesteld.

Uiteraard komt de praktijk van shunning aan de orde in deze documentaire van Jeremiah Films. Het mijden van uit de gemeenschap – uit de organisatie – gegooide leden, waaronder ook kinderen, leidde toen ook al tot in-en-intrieste taferelen. Nog steeds is dat aan de orde van de dag. Wat een ellende is er in de afgelopen 35 jaar veroorzaakt. Niet voor te stellen eigenlijk…

Eerder bevrijd geweest

Had ik de documentaire over Jehova Getuigen zelf maar gezien in die tijd, dan had ik nu geen 25 jaar, maar 34 jaar bevrijd geweest van het juk van deze sekte, waar de Ware God uiteraard niets mee te maken heeft. Aan de andere kant zat ik toen nog zo vast door de voortdurende wachttorengenootschap-hersenspoeling en -manipulatie vanaf mijn geboorte, dat ik er waarschijnlijk toen niet open voor gestaan had. Zelfs niet voor de foute voorspelling inzake Armageddon in 1975, waar ik toch zwaar mee te maken heb gehad.

Als deze documentaire over Jehova Getuigen toen op de Nederlandse TV zou zijn uitgezonden, zou ik waarschijnlijk gehoorzaamd hebben aan de opdracht vanuit het wachttorengenootschap (WTG) om er niet naar te kijken. Stel dat ik er wel na gekeken zou hebben, dan zou ik het waarschijnlijk afgewezen hebben als niet waar, hoe overweldigen het materiaal ook is. Wellicht zouden diverse onderwerpen mij toch ook niet meer losgelaten hebben in de jaren er na. Niet openlijk uiteraard, maar geheel in mijn eigen binnenste.

-607 in relatie tot 1914

Ik zou toen zeker onder de indruk geweest zijn van Carl-Olof Jonsson, die toen hijzelf nog Jehovah Getuige was, eigenhandig het volledige fundament van de huidige organisatie van Jehovah’s Getuigen, liet verdwijnen. Zijn uitzoekwerk inzake het jaartal voor de vernietiging van Jeruzalem zit gedegen in elkaar. Hij produceerde het boek “The Gentile Times Reconsidered“. In die tijd had ik er geen enkele notie van dat de genoemde datum van -607 niet correct zou zijn. Je had in die tijd het druk genoeg met alles wat je als JG moest doen, naast werk, gezin en andere activiteiten. De leer zelf kwam niet echt aan bod. “Dat zal wel goed zijn, want die komt van Jehovah af,” was de algemene gedachte en toen ook de mijne. Helaas…

De correcte datum voor de vernietiging van Jeruzalem is -587. Daar is inmiddels geen enkele discussie meer over mogelijk. Ineens is er een verschil van 20 jaar t.o.v. van de WTG-leer dat het -607 zou zijn. En dat betekent dat de doctrine rondom “de onzichtbare wederkomst van Jezus Christus in 1914“, 2520 jaar later, waar het gehele leerwerk van het wachttorengenootschap op gestoeld is, de prullenbak in kan.

Om voor te schamen

De 1986 documentaire over Jehova Getuigen brengt heel wat van de vreemde en onbijbels leerstellingen aan de orde. Dat vind ik ook het goede van deze documentaire. Nu ik 25 jaar echte bijbelstudie verder ben, ziet zo’n beeldende voorstelling van leerstellingen, gebruiken regels en wetten, die zo niet terug te vinden zijn in de Schrift, er heel vreemd uit. Eigenlijk onvoorstelbaar dat ik dit allemaal voor waar heb aangenomen. De leer van de Jehovah’s Getuigen is Bijbels gezien onzinnig en ik heb dat toen niet doorzien. Om voor te schamen…

Bekijk de 1986 documentaire over Jehova Getuigen.

Mooi is dat de video besluit met te wijzen op de Here (Jehovah) Jezus Christus, onze Verlosser. De ex Jehova Getuige zegt: “Uiteindelijk kwamen wij tot de conclusie dat eeuwig leven een vrije gave is. Gods genade is alles wat we nodig hebben.” Daar heb ik niks aan toe te voegen. Amen!

Meer weten? Heel veel is behandeld op deze website.
Of neem contact op met mij: Wim de Goeij. (06 245 70 765)


Documentaire over Jehova Getuigen

Documentaire over Jehova Getuigen

Geef een reactie

Translate »