Jehovah Getuigen 1975

Jehovah Getuigen 1975. Wij zijn opgegroeid bij de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Ik ben van 1962 en mijn vrouw is van 1963. Bij ons allebei is in onze kinderjaren het jaar 1975 goed ingeprent. Dat zou het jaar moeten zijn dat 6000 jaar menselijke geschiedenis er op zou zitten. Volgens het wachttorengenootschap zou dat heel goed het jaar van armageddon en daarna het langverwachte paradijs op aarde kunnen zijn. Luister bijvoorbeeld eens naar een stukje van deze toespraak van Fred Franz, van 5 september 1975, in Los Angeles. De man die vele jaren president van het wachttorengenootschap was, is over het jaar 1975 héél duidelijk.

1975 in lectuur en in lezingen

In de lectuur vanuit het wachttorengenootschap (WTG) werd volop en sterk gezinspeeld op 1975 als “gekenmerkt jaar”. Dat gebeurde uiteraard ook in de openbare lezingen in de koninkrijkszalen. Die lezingen worden uitgesproken op basis van een door het WTG aangeleverd document. Ook lezingen op congressen en kringvergaderingen worden op deze wijze uitgesproken naar de Jehovah’s Getuigen (JG). Wat voor het WTG belangrijk is, moet namelijk wereldwijd verteld worden.

Tussen 1968 en 1975 was dat veelvuldig de boodschap van het naderende armageddon en het ingaan in het paradijs. Dit werd er stevig ingebracht bij ons als kinderen van JG. Die dachten toen werkelijk dat het koninkrijk van God dicht nabij was. Bepaald vrolijk maakte deze gedachte ons echter niet, want we moesten eerst nog maar eens door de “grote verdrukking” en armageddon heen zien te komen, hetgeen geen eenvoudige opgave leek toen. Dat leverde een vorm van angst op.

Propaganda voor 1975 had effect

Dat de propaganda van het wachttorengenootschap voor 1975 effect had, bleek ook uit het feit dat tal van JG gehoor gaven aan de oproep om in die laatste tijd alles op alles te zetten om mensen te bereiken (en lectuur te verkopen) via het van-huis-tot-huis-werk, de velddienst. Velen reageerden daar positief op. Ik kende persoonlijk iemand (is overleden) die zijn huis en bedrijf verkocht heeft om fulltime langs de deuren te gaan. Ik ken ook iemand die speciale pionier werd (toen 120 uur per maand) om deze reden. Al vroeg in 1976 stopte hij met het lidmaatschap van het WTG – en dus ook met het in de velddienst gaan – omdat hij simpelweg redeneerde dat de voorspelling van het WTG over 1975 niet uitgekomen was. Zijn harde conclusie was dat het WTG dus niet uit God was; hij had zich voor niets zo ingezet.

Ik vind het nog steeds een zeer doordachte en ook moedige beslissing, want hem restte niet anders dan de hoon van iedereen waarmee hij daarvoor “gestreden” had. Maar hij had niet meer gedaan dan eerst vertrouwd op het WTG en daarna terecht geconcludeerd dat dit geen profeet van de ware God was. Hoevelen hadden deze stap wellicht toen ook wel willen zetten, maar durfden dat toch niet aan? Hoevelen weten nu ergens wel dat de voorspellingen van de Jehovah’s Getuigen niet van God afkomstig zijn en doen toch niks?

1975 op het congres van Jehova Getuigen 2017

Degenen die de jaren tussen 1968 en 1975 hebben meegemaakt weten dat het WTG op z’n minst een stevige rol heeft gespeeld in de beeldvorming omtrent wat er in dat jaar te gebeuren stond. Die weten ook dat het wel heel fout is om dat af te zwakken tot een rol in de marge. Dat is namelijk wat het besturend lichaam van het wachttorengenootschap nu probeert te doen. Op het Jehovah’s Getuigen congres van 2017 komt het thema, via o.a. een video, weer aan de orde, maar – zoals te verwachten – wordt het thema niet eerlijk behandeld. Er wordt weer eens een poging gedaan om “het WTG-straatje schoon te vegen”. Dat valt niet mee, als dit soort uitingen in de lectuur van het WTG te vinden zijn:

  • “Er worden berichten gehoord van broeders die hun huizen en eigendommen verkopen en van plan zijn de rest van hun dagen in dit oude samenstel in de pioniersdienst door te brengen. Dit is stellig een voortreffelijke manier om de korte tijd die er tot aan het einde van de goddeloze wereld nog rest, door te brengen.” Onze Koninkrijksdienst dec. 1974, p.3

Daarom is het goed dat er mensen zijn die zich inspannen om het thema Jehovah Getuigen 1975 van de andere kant te belichten. Bekijk het eens en oordeel zelf. Het is in ieder geval heel goed dat de feiten op een rijtje zijn gezet en ik verwijs derhalve graag naar dit (Engelstalig) artikel op de website van jwsurvey.org.

Tag: 1975

Nog een Engelstalig artikel over 1975 en de aanloop van het WTG daar naar toe.

Hierbij de Youtube-video over dit onderwerp, naar aanleiding van het “Geef niet op” congres van 2017:

Jehovah Getuigen 1975

Jehovah Getuigen 1975

6 Reacties

  1. Walter. 02/02/2021
  2. Frits van Pelt 31/08/2019
  3. Wachttorenkijker 02/07/2018
    • Anoniem 05/07/2019
  4. Anne van Urk 01/07/2018

Geef een reactie

Translate »