60 vragen aan Jehovah’s Getuigen

60 vragen aan Jehovah’s Getuigen (JG) op de Engelstalige website jwlies.com zijn absoluut de moeite waard om te bekijken. Wij nodigen het wachttorengenootschap en individuele Jehovah’s Getuigen graag uit om er over na te denken en op te reageren.

Welkom Jehovah’s Getuigen

Na deze verwelkoming op de website (geen ex JG) volgt de volgende verklaring:

Deze website is erop gericht Jehovah’s Getuigen te helpen de echte waarheid te vinden: geen valse waarheid en geen altijd veranderende waarheid. Het is het doel van deze website om de waarheid accuraat en eerlijk door te geven aan alle Jehovah’s Getuigen die een open geest hebben.

Jehovah Getuige, als u slechts tien minuten van uw tijd investeert en de hier gepresenteerde informatie bekijkt, zou u moeten kunnen zien dat u bent voorgelogen en bedrogen. U bent een slachtoffer dat wordt gebruikt en misbruikt. Het doel van deze website is om u te helpen wakker te worden en dit te realiseren.

En aan het eind van pagina:

Dus jij denkt dat je de waarheid hebt? Ze bedriegen je met namaak-waarheid. Bekijk het bewijs dat ze liegen!

Zo dan hoort u het ook eens van een ander…


60 vragen aan Jehovah’s Getuigen

Van een lezer van deze website kregen wij de vertaling van de pagina met 60 vragen aan Jehovah’s Getuigen opgestuurd. Hierbij de vragen. Formuleer in ieder geval voor uzelf een antwoord. Het is uw individuele taak om te onderzoeken of de dingen zijn zoals ze aan u geleerd worden. Verschuilen achter het collectief en denken dat het voor God daarmee wel goed zit, is in de Bijbel nergens te vinden. Geloof is individueel.

Deze vragen zijn gelezen door duizenden Jehovah’s Getuigen, maar niemand heeft geprobeerd ze te beantwoorden!

Jehovah’s Getuigen, wees alsjeblieft niet oneerlijk en verwacht van anderen niet dat ze altijd je vragen beantwoorden, als je zelf nooit hetzelfde doet. Doe het onderzoek zelf en reageer, zodat deze vragen eindelijk kunnen worden beantwoord en bijgewerkt.

1) Hoe verklaar je het directe verband tussen Hebreeën 1 : 10-12 en Psalm 102 : 25-27? Ze zeggen allebei bijna hetzelfde woord-voor-woord en er zijn zelfs kruisverwijzingen in je Bijbel die ze met elkaar verbinden. In Hebreeën gaat het om Jezus, maar in Psalmen gaat het om Jehovah.

2) In jouw Bijbel is een gedeelte van Johannes 8 : 58 vertaald met “was ik er al”, waar het vertaald had moeten worden met “Ik ben”. Waarom zouden de Joden geprobeerd hebben hem te stenigen nadat hij eenvoudigweg zei: “Ik was er al”? Jezus was net klaar met te zeggen dat ze niet van God waren en dat ze ook leugenaars waren, maar toch wilden ze hem niet stenigen. Waarom duurde het dan niet lang nadat hij zei: “Ik was er al”, dat ze Hem wilden stenigen?

3) Volgens Jesaja 9 : 6 wordt Jezus “Machtige God” genoemd. Het wachttorengenootschap leert dat Jezus terecht “Machtige God” wordt genoemd, maar dit betekent niet dat hij “Almachtige God” is. Als dit zo is, hoe verklaar je dan dat Jehovah “Machtige God” wordt genoemd, slechts een enkel hoofdstuk later in Jesaja 10 : 21? Gebruik makend van consistente logica, zou dit dan betekenen dat Jehovah dan niet de Almachtige God is?

4) Volgens de Bijbel is Jezus “God” met een grote “G” (Jesaja 9 : 6; Johannes 20 : 28; enz.). Het Wachttorengenootschap leert dat Jezus “een God” of “een afzonderlijke God” is, maar niet God zelf. Is dit niet direct in tegenspraak met meerdere geschriften zoals Jesaja 44 : 6, Jesaja 44 : 8, Jesaja 45 : 21, 22, enzovoorts?

5) Thomas noemde Jezus “God” met een grote “G” in Johannes 20 : 28. Jezus deed niet alleen geen poging om Thomas te corrigeren, maar hij bevestigde ook dat Thomas gelijk had. Hoe kan dit, als Jezus niet God is?

6) Wanneer werd Jehovah ooit gewaardeerd op 30 zilverstukken, zoals vermeld in Zacharia 11 : 12, 13? Waarom heeft jouw Bijbel een kruisverwijzing naar het Nieuwe Testament over hoe Jezus werd verraden voor 30 zilverstukken?

7) Ons wordt in de Bijbel vaak verteld dat God Jezus heeft doen opstaan. Zie Handelingen 2 : 24, Handelingen 2 : 32, Handelingen 3 : 15, Handelingen 3 : 26, Handelingen 4 : 10, Handelingen 5 : 30, Handelingen 10 : 40, Handelingen 13 : 30-37, Romeinen 4 : 24, Romeinen 6 : 4, Romeinen 10 : 9, 1 Korinthiërs 6 : 14, Galaten 1 : 1, Efeziërs 1 : 17-20, Kolossenzen 2 : 12 en 1 Petrus 1 : 21. Jezus vertelde de Joden echter dat als ze deze tempel zouden vernietigen, HIJ hem binnen drie dagen weer zou oprichten (Johannes 2 : 19-21). De Bijbel definieert duidelijk wat Jezus bedoelde door te zeggen dat de “tempel” zijn LICHAAM betekent. Dus als Jezus zijn eigen lichaam verheft en de Bijbel duidelijk zegt dat God Jezus verhief, wie zou Jezus dan zijn? En wat betekent dit voor je leringen dat Jezus ophield te bestaan ​​en opnieuw gecreëerd moest worden?

8) Volgens Johannes 12 : 41 zegt Johannes dat Jesaja de glorie van Jezus zag en over hem sprak. De Nieuwe Wereldvertaling heeft een kruisverwijzing naar Jesaja 6 : 1, 8. Daar zag Jesaja Jehova en sprak over Hem. Er is zelfs een kruisverwijzing naar Johannes 12 : 41. Dus het wachttorengenootschap is het ermee eens dat deze geschriften verwant zijn. Hoe kunnen beide passages van de Schrift waar zijn tenzij Jezus Jehova is?

9) Hoe verklaar je dat zowel Jehovah als Jezus worden aangeroepen door dezelfde titels (bijv. Heer der Heren, Redder, Machtige God, Eerste en Laatste, Koning van Israël, Rots, Licht, Almachtig, Alfa en Omega en Herder?

10) In de Kingdom Interlineair Translation (KIT) van Johannes 14 : 14 staat in de oorspronkelijke tekst het woord “ik”, dat ontbreekt. Een woord-voor-woord letterlijke vertaling zou ongeveer zijn: “Als je me ooit iets zou vragen in naam van mij, zal ik dat doen.” Dus als het correct wordt vertaald, betekent dit dat we in zijn naam tot Jezus kunnen bidden. Als we Jezus zelf in zijn eigen naam kunnen bidden, wat doet Jezus dan?

11) Stefanus bad tot Jezus in Handelingen 7 : 59. Jouw vertaling verwaterde de betekenis van de tekst om voor de hand liggende redenen. We weten echter dat het “bidden” betekent, omdat de Wachttoren dit in hun 1950-versie van Handelingen 7 : 59 heeft toegegeven. Ook vertelt gezond verstand ons dat het een gebed is, omdat Jezus tijdens zijn dood nergens in de buurt van Stefanus was en hij zei: “Ontvang mijn geest”. Als Jezus niet kan worden aanbeden, wie bedoelt hij dan?

12) Volgens Openbaring 5 : 13, 14 worden “de Ene” (God de Vader) en het Lam (Jezus) beide tegelijk aanbeden. De Bijbel is duidelijk dat alleen de ene ware God aanbeden mag worden. Hoe kan het Lam (Jezus) dan worden aanbeden als hij niet God is?

13) Volgens Openbaring 1 : 7, 8 wordt Jezus de Alfa en Omega, Jehova God en de Almachtige genoemd. We weten dat het Jezus is, want in vers 7 staat dat hij was doorboord. Jezus was degene die was doorboord. Ook staat er “hij komt eraan” wat betekent dat degene die doorboord was (Jezus) komt. Dan staat in vers 8 dat Jehovah komt. Dus de tekst gaat over hetzelfde onderwerp (Jezus/Jehovah), Die komt. Dit kan gemakkelijk worden bewezen door het te vergelijken met Openbaring 22 : 13. Merk op hoe de hele context rond Openbaring 22 : 13 over Jezus gaat. Jezus identificeert zichzelf hier als de “Alfa en Omega”. Dus hoe verklaar je dit? Komen Jehovah en Jezus allebei en zijn ze beiden “Alfa en Omega”?

14) De Joden namen stenen op om Jezus te doden vanwege godslastering (Johannes 10: 30-33). Wat beweerde Jezus te zijn, dat het zo’n reactie veroorzaakte? Als hij beweerde een (kleine “g”) god te zijn, zoals de NWT het beschrijft, hoe zou hij dan God kunnen lasteren?

15) Volgens 1 Timotheüs 3 : 16 is “Hij” in het vlees geopenbaard. Door vers 15 te beschouwen, kunnen we zien dat God het onderwerp is onmiddellijk voorafgaand aan vers 16. Dus het zou logisch zijn dat vers 16 verwijst naar God. De Wachttoren heeft zelfs toegegeven dat dit verwijst naar God die in het vlees is geopenbaard (bijv. Wachttoren juli 1879, Wachttoren juni 1880. Er zijn ook andere manuscripten die in vers 16 feitelijk het woord “God” bevatten. Men is het erover eens dat God in het vlees is geopenbaard? Als dit zo is, wie zou dan Jezus Christus zijn?

16) Volgens Lukas 1 : 15-17 kwam Johannes de Doper voor Jehovah om de mensen voor hem klaar te maken. Zelfs de profetie over Johannes de Doper in Jesaja bevestigt dit. Waarom heeft Johannes dan zelf gezegd dat hij de weg bereidde voor Jezus? (Johannes 1 : 15-27)

17) Volgens Openbaring 22 : 6 zond Jehovah zijn engel. Verscheidene verzen later in hetzelfde hoofdstuk in Openbaring 22 : 16 staat er echter dat Jezus zijn engel zond. Hoe kan dit waar zijn, tenzij Jezus Jehova is?

18) Als Jezus Michaël de Aartsengel werd, na zijn dood als een mens, waarom wordt hij dan nog steeds aangeduid als Jezus vanaf Handelingen?

19) Als Jezus Michaël de Aartsengel werd na zijn dood als mens, loog Jezus toen hij in Openbaring 22 : 16 zei dat zijn naam Jezus is?

20) Als Jezus nu de aartsengel Michaël is, waarom bidt u dan tot God in de naam van Jezus en niet in de naam van Michaël?

21) Aangezien je gelooft dat de man Jezus ophield te bestaan, ​​en hij Michaël de aartsengel werd, zou je dan niet in een verloren toestand verkeren, omdat de Bijbel duidelijk zegt dat er geen andere naam is dan Jezus, waardoor we gered moeten worden? (Handelingen 4 : 12)

22) Als Jezus de aartsengel Michaël is, zou Jehovah dan ook geen aartsengel moeten zijn om ervoor te zorgen dat Hebreeën 1 : 3 waar is?

23) Als Jezus de aartsengel Michaël is, waarom gebood God dan in Hebreeën 1 : 6 dat ALLE engelen hem zouden aanbidden (hulde brengen)?

24) Als Jezus Michael de Aartsengel is, waarom zegt Hebreeën 1 : 13 dan “over welke van de engelen …”?

25) Als Jezus Michaël de Aartsengel is, waarom zegt Hebreeën 2 : 5 dan dat het niet voor engelen is dat God de aarde heeft onderworpen? Maar slechts een paar verzen later, in Hebreeën 2 : 8, staat er dat ALLE DINGEN onderworpen zijn aan Jezus?

26) Als 1 Thessalonicenzen 4 : 16 bewijst dat Jezus de aartsengel is, eenvoudig omdat Jezus met de stem van een aartsengel komt, betekent dit dan ook niet dat hij een bazuin is, omdat hij met Gods bazuin komt?

27) Als Jezus de aartsengel Michaël is, hoe kunnen dan alle dingen voor hem en door hem zijn geschapen? (Kolossenzen 1 : 16)

28) Als Jehovah een geest is, die alleen in de hemel woont en die nooit kan worden gezien, hoe is het dan mogelijk dat hij later in Jeruzalem zal wonen? (Zacharia 2 : 10, 11)

29). Als Jehovah een geest is, die alleen in de hemel woont en die nooit kan worden gezien, hoe is het dan mogelijk dat hij later op de Olijfberg zal staan? (Zacharia 14 : 3, 4)

30) Hoe verklaart u de kruisverwijzing die Zacharia 14 : 3, 4 verbindt en die zegt dat Jehovah zal komen en op de Olijfberg zal staan? ​​En in Handelingen 1 : 11 staat dat Jezus terugkomt naar de Olijfberg?

31) Als de Heilige Geest alleen Jehovah’s actieve kracht is, waarom spreekt en gebruikt de Heilige Geest de voornaamwoorden “ik” en “ik” over zichzelf in plaatsen als Handelingen 13 : 2 en Hebreeën 3 : 7-11?

32) Als de Heilige Geest een onpersoonlijke actieve kracht is, hoe kan het dan gelasterd worden (Matthéüs 12 : 31)? Hoe kan het bedroefd zijn (Efeze 4 : 30)? Hoe kan het een wil hebben? (1 Korintiërs 12 : 11) Hoe kan het iets leren kennen? (1 Korintiërs 2 : 11) Hoe kan het leren en iemand laten herinneren? (Johannes 14 : 26) Hoe kan iemand iemand vertellen wat hij moet doen? (Handelingen 8 : 29; 13 : 2) Hoe kan het voor ons pleiten? (Romeinen 8 : 26)

33) De Wachttoren beweert dat de Heilige Geest is als elektriciteit en vuur en daarom niet levend. Aangezien dit het geval is, zou je dan ook niet moeten geloven dat Jehovah niet leeft, omdat hij ook een Geest is (Johannes 4 : 24, 2 Korinthiërs 3 : 17) en Hij wordt beschreven als “een verterend vuur”? (Hebreeën 12 : 29)

34) In Handelingen 5 : 3, 4 kunnen we zien dat in vers 3 Ananias tegen de Heilige Geest loog, maar in vers 4 loog Ananias tegen God. Als we de directe relatie tussen God en de Heilige Geest negeren, als de Heilige Geest geen persoon is en gewoon Gods actieve kracht is, hoe kan er dan tegen worden gelogen?

35) Hoe verklaar je het directe verband tussen de Heilige Geest en Jehovah, gemaakt in Handelingen 28 : 25-27 en Jesaja 6 : 9, 10? Er is zelfs een kruisverwijzing tussen de twee passages in jullie eigen Bijbel. In Handelingen staat dat de Heilige Geest sprak, maar in Jesaja staat dat Jehovah sprak.

36) Hoe verklaar je het directe verband tussen de Heilige Geest en Jehovah, gemaakt in Hebreeën 3 : 7-11 en Psalmen 95 : 7-11 ? Er zijn meerdere voetnoten tussen de twee passages in de NWT. In Hebreeën staat dat de Heilige Geest sprak, maar in de Psalmen staat dat Jehovah sprak.

37) Waarom is de Heilige Geest lasteren de enige onvergeeflijke zonde volgens de Bijbel? (Marcus 3 : 29) We kunnen Jehovah lasteren en allerlei soorten kwaad doen, maar we worden vergeven. Maar als we een niet levend “ding”, dat op vuur lijkt, lasteren, zullen we nooit vergeven worden, toch?

38) Waarom geeft jouw Bijbel het woord “proskuneo” als “eerbetuiging” met betrekking tot Jezus (bijvoorbeeld Matthéüs  2: 8, 11), maar als “aanbidding” met betrekking tot Jehovah en zelfs Satan? (bijv. Matthéüs 4 : 9, 10)

39) Waarom hebben jullie vertalers het woord “Zoon” ingevoegd in Handelingen 20 : 28 in de tekst, hoewel het nergens te vinden is in de oorspronkelijke tekst? Je originele versie van de Handelingen 20 : 28 bevatte het woord “Zoon” tussen haakjes, maar je huidige versie van Handelingen 20 : 28 uit 2013 (2017 Nederlands) bevat helemaal geen haakjes of voetnoten! Als dit correct wordt vertaald, zou dit betekenen dat God met zijn EIGEN bloed heeft gekocht. Dit zou toch betekenen dat Jezus Christus is?

40) Waarom hebben de vertalers van jouw bijbel het niet gemakkelijk gemaakt door het woord “Jehovah” in te voegen in Filippenzen 2 : 11 , Romeinen 10 : 9 en 1 Korinthiërs 12 : 3?

41) Waarom laten JG-tekeningen consequent door de jaren heen Jezus zien met een enkele spijker door zijn pols ten tijde van de kruisiging? Johannes 20 : 25 zegt dat meer dan één spijker werd gebruikt voor zijn handen.

42) Hoe verklaar je Openbaring 3 : 21 en Openbaring 22 : 1-4, waar staat dat er een enkele troon is, die zowel Jehovah als Jezus toebehoort? Hoe verklaar je de enkelvoudige woorden “zijn” en “hem”, die gebruikt worden wanneer zowel Jehovah als Jezus het onderwerp zijn?

43) Hoe verklaar je Openbaring 5 : 6 en Openbaring 5 : 13, 14 waaruit blijkt dat God, Jezus en Gods Geest allemaal dezelfde exacte aanbidding ontvangen op precies dezelfde tijd?

44) Waarom maak je een grote punt van de verzonnen naam “Jehovah”, terwijl je eigen organisatie meerdere keren toegaf dat niemand echt de ware naam van God kent?

45) Kun je bewijzen dat Jehovah nauwkeuriger is dan een andere speculatie over Gods naam zoals “Jahoveh” of “Jahevoh”? Zou dit niet nauwkeuriger zijn als je de verzen als Openbaring 19 : 1, 3, 4, 6 in overweging neemt?

46) Omdat Jehovah’s Getuigen geloven dat je iemand niet echt kunt kennen zonder zijn naam te kennen, betekent dit dan niet dat je dan je eigen God niet kent, omdat niemand de ware naam van God kent?

47) We zijn het er allemaal over eens dat God almachtig en alwetend is. Hoe komt het dan dat God toestond dat zijn naam werd verwijderd uit alle bijbelse manuscripten, waardoor het voor mensen in onze tijd onmogelijk werd zijn naam te weten, maar we kennen de naam van Jezus en het is zijn naam die boven ELKE naam staat (Phil 2: 9) en er is geen andere naam waardoor we gered moeten worden? (Handelingen 4:12)

48) Waarom worden jullie “Jehovah’s Getuigen” genoemd, terwijl Jesaja 62 : 2 zegt dat God zijn volk zou noemen met een nieuwe naam (enkele naam, geen namen) en die nieuwe naam al was toegewezen in Handelingen 11 : 26?

49) Negeren van de misleiding, leugens en valse profetieën van uw organisatie. Waarom wordt u “Jehova’s Getuigen” genoemd als u zelfs niet voldoet aan de basiscriteria die in de Bijbel zijn gedefinieerd in Jesaja 43 : 10-12 en Jesaja 44 : 8?

50) Waarom deelt Jehovah zijn heerlijkheid met Jezus? (bijv. Johannes 17 : 5 en Openbaring 5 : 12-13) Maar de Schrift is duidelijk dat Jehovah zijn glorie niet met iemand deelt (bijvoorbeeld Jesaja 42 : 8 en Jesaja 48 : 11)?

51) Hoe verklaar je de twee Jehovah’s die in Genesis 19 : 24 worden genoemd ? Dit is verwijderd uit je Bijbel van 2013, maar staat in eerdere versies. Jehovah liet het zwavel en vuur van Jehovah regenen. Dat betekent dat er twee Jehova’s zijn. Door de vorige context te lezen kan dit ook worden bewezen. Jehovah stond bijvoorbeeld fysiek voor Abraham in Genesis 18 : 22. Dus de Jehovah die op aarde was riep vuur van de Jehova in de hemel.

52) Hoe verklaar je de twee Jehovah’s in Jesaja 44 : 6?

53) Hoe verklaar je de twee goden in Amos 4 : 11?

54) Als Jezus stierf aan een martelpaal, met een enkele spijker door beide handen, waarom zegt Johannes 20 : 25 dan dat NAGELS voor zijn handen werd gebruikt?

55) Als Jezus stierf aan een martelpaal, met armen verticaal boven zijn hoofd, waarom zegt Matthéüs 27 : 37 dan dat het teken boven zijn hoofd werd geplaatst en niet boven zijn handen of armen?

56) Hoe verklaar je de tegenstrijdigheid die aanwezig lijkt te zijn tussen Johannes 19 : 17 en Matthéüs 27 : 32. In Johannes staat dat Jezus de martelpaal zelf droeg toen hij naar Golgotha ging. In Matthéüs staat echter dat ze Simon de martelpaal lieten dragen, terwijl ze naar Golgotha gingen. Als een kruis werd gebruikt en het was in 2 stukken (paal en dwarsbalk) tijdens het transport, dan zouden de Schriften niet tegenstrijdigzijn, maar hoe verklaar je het?

57) Door oude valse leringen uit te leggen als het ontvangen van “nieuw licht”, lijkt het alsof het wachttorengenootschap zichzelf in een positie begeeft waarin men nooit fout of verantwoordelijk voor fouten is. Wat zou er aan gedaan kunnen worden om te voorkomen dat andere valse religies dezelfde tactiek gebruiken, om ook hun steeds veranderende valse leringen te rechtvaardigen? Als dit zou gebeuren, waarom zou jouw religie dan van God komen, of zou dat niet zo zijn?

58) Als oude valse leringen gewoonweg kunnen worden verklaard door het ontvangen van “nieuw licht”, dan is het theoretisch mogelijk dat wat je nu onderwijst, feitelijk onjuist is, omdat er over 5 jaar of zo weer “nieuw licht” kan zijn. Als dit het geval is, zou Jehovah dan niet verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van valse leerstellingen?

59) Als je gered wordt door nauwkeurige kennis op te nemen, hoeveel kennis moet je dan opnemen om gered te worden? Waar wordt de lijn getrokken? Hoe kan dit worden gemeten?

60) Als je gered wordt door nauwkeurige kennis op te nemen, op welke datum kwam dan voor het eerst een Jehovah Getuige in aanmerking voor redding? De leringen veranderen steeds. Jezus kan bijvoorbeeld worden aanbeden, dan kan Jezus niet worden aanbeden. Jezus is niet Michaël de aartsengel en nu is Jezus de aartsengel Michaël. Er is de veranderende generatiedefinitie, de steeds veranderende relevantie van 1914, enzovoort. Als Jehovah’s Getuigen vandaag pas nauwkeurige kennis hebben en daarom gered kunnen worden, wat gebeurt er dan met de honderdduizenden JG die zijn gestorven sinds de oprichting van de organisatie?


60 vragen aan Jehovah’s Getuigen

10 Reacties

 1. dr.ing.johan 24/11/2023
 2. Edwin Roodenburg 01/06/2020
  • Wachttorenkijker 03/06/2020
  • Wachttorenkijker 09/06/2020
 3. Theo Kainos 21/05/2018
 4. Frits van Pelt 07/05/2018
 5. egbert 26/01/2018
  • Plancke Filiep 10/08/2019
 6. Dewi 17/01/2018
  • Wachttorenkijker 17/01/2018

Geef een reactie

Translate »