Liegt deze Jehova Getuige advocaat?

Liegt deze Jehova Getuige advocaat? De onderstaande video (van JWvictims.org) toont een passage van een advocaat in dienst van het wachttorengenootschap (WTG). Hij staat voor een rechtbank in de Verenigde Staten. Behandeld wordt een zaak van een inmiddels ex Jehovah’s Getuige. Die bepleit dat hij zakelijk en persoonlijk (vader in gezin met kinderen) in de samenleving benadeeld wordt door de uitsluiting uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG).

Dat hiervan een rechtszaak gemaakt is, heb ik nog niet eerder gehoord, maar vreemd vind ik het niet, als je de rigide en verwoestende regels omtrent uitsluiting (excommunicatie) vanuit het wachttorengenootschap kent. Als je een lange tijd in deze organisatie hebt gezeten, dan heeft het wel degelijk een grote impact op je leven vanaf dat moment. In ieder geval als het om de menselijke verhoudingen gaat, maar soms ook financieel.

Uitsluiting en mijden door Jehovah’s Getuigen

Zovelen hebben dit – kenmerk van een sekte – al aan den lijve ondervonden. Diep trieste verhalen kunnen er verteld worden omtrent uitsluiting en het mijden (shunning in het Engels) door Jehovah’s Getuigen. Zelfs familieleden en leden van het gezin, die dus nog bij elkaar wonen, hebben te maken met de onbijbelse interpretaties van het allesoverheersende wachttorengenootschap. Er is veel leed onder degenen die dit treft. In hun lectuur wordt dit beleid van het WTG regelmatig goedgepraat en op de vergaderingen wordt het zo mogelijk nog duidelijker ingeprent. In gesprekken met “ouderlingen”, de leiding binnen de plaatselijke groep, komt het zeker ook aan de orde. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert sancties en zelfs uitsluiting. Dat wordt vaak duidelijk gemaakt.

Advocaat Jehovah’s Getuigen verdraait de feiten

De vraag was “liegt deze Jehova Getuige advocaat?” Wat mij betreft wel. In zijn pleidooi verdraait de advocaat van Jehovah’s Getuigen de feiten. Hij zegt namelijk (vertaald door mij) dat bij uitsluiting de normale gezinsverhoudingen blijven bestaan. Met uitzondering van wat men op “geestelijk vlak” (bedoeld wordt de leer van het WTG) te bespreken zou hebben. Hij doet voorkomen dat er binnen het gezin eigenlijk wel veel hetzelfde blijft bij een uitsluiting. Dat het dus allemaal niet zo erg is… Alleen op religieus gebied spreekt men niet meer met elkaar over die dingen. U kunt het zelf horen in de Engelstalige video.

Er zullen JG-gezinnen met uitgeslotenen zijn die het zo doen, maar er zijn er ook die veel “strenger in de leer zijn”. Dat zijn degenen die het volgens het WTG goed begrepen hebben en het goed doen. De advocaat mag het dan wel allemaal wat minder zwaar voorstellen in de rechtbank, in de lectuur en in de gesprekken wordt een veel strenger beeld neergezet. Dat komt ook tot uiting in de video. De makers wijzen op de contradictie tussen wat er in de lectuur van het WTG zwart-op-wit staat en de woorden van de WTG-advocaat. Zij halen een passage aan uit de Wachttoren (studie-uitgave) van oktober 2017 aan (niet 2016, zoals in de video gezegd wordt).

“Niet-geestelijk” contact met uitgesloten ex Jehovah’s Getuigen

Op pagina 16, paragraaf 19, wordt gezegd: Heb respect voor de correctie van Jehovah. Zijn regeling kan op de lange termijn voor iedereen, ook voor de kwaaddoener, de beste uitkomst hebben, al is het onmiddellijke effect pijnlijk. (Lees Hebreeën 12:11.) Jehovah geeft ons bijvoorbeeld de instructie dat we ‘niet meer om moeten gaan’ met kwaaddoeners die geen berouw hebben (1 Kor. 5:11-13). Hoewel dat pijn kan doen, moeten we onnodig contact met een uitgesloten familielid via de telefoon, berichtjes, brieven, e-mails of sociale media vermijden.

Even een zijlijn: uitsluiting is dus een “correctie van Jehovah”, volgens het WTG. Schaamteloos wordt Gods Naam misbruikt bij het excommuniceren van Jehovah’s Getuigen. Het WTG sluit mensen buiten de organisatie en doet net of God dit doet. Wat een blasfemie!

Een ieder moet het maar voor zichzelf uitmaken, maar de advocaat vertelt hier toch iets anders dan dit artikel. Of het moet een plotselinge verandering in het beleid zijn. Zou het werkelijk zo zijn dat het WTG het niet meer kwalijk vindt als er “niet-geestelijk” contact is tussen Jehova Getuigen en uitgesloten ex-JG? Uit de nog zeer verse lectuur blijkt in ieder geval van niet. Misschien had de advocaat van dienst dit eerst moeten lezen voor hij aan het liegen sloeg voor notabene het gerecht.

Uitgesloten Jehovah’s Getuigen kind van 15 jaar

Dat er onder de JG velen zijn die “roomser dan de paus” zijn, in wellicht een verwoede poging om Jehovah en/of het wachttorengenootschap te plezieren, komt ook in deze ruim 9 minuten durende video aan de orde. De werkelijk tranentrekkende geschiedenis van een meisje dat op 13-jarige leeftijd gedoopt werd, en daardoor dus lid werd van de organisatie van Jehovah’s Getuigen, en op 15-jarige leeftijd alweer werd uitgesloten, moet toch velen aan het denken zetten. Haar vader liet weten dat hij alleen vanwege de landswetten haar niet meteen de deur zou wijzen, maar dat zou wel gebeuren op de dag dat ze 18 jaar zou worden. En zo geschiedde.

Dan wordt verteld hoe het Jehovah’s Getuigen gezin 3 jaar lang! met haar omging. Dat raakt inderdaad aan verregaande mishandeling, zoals in de video wordt gezegd. Er werd amper met elkaar gegeten of gesproken. De regels waren er op gericht om contact met elkaar zoveel mogelijk te voorkomen. Binnen één en hetzelfde huis, tegenover je eigen vlees en bloed! Bizar toch?

Leiders wachttorengenootschap treft grote blaam

Hoe kun je je eigen kind zo behandelen? Dat is gewoon niet te begrijpen. Niet elke JG in een dergelijke situatie zal dit ook zo extreem doen. Maar het systeem en de leringen van het WTG werken zoiets wel degelijk in de hand. De leiders treft grote blaam. En dan te bedenken dat het wachttorengenootschap en de Jehovah’s Getuigen de mond vol hebben van waarheid, eerlijkheid, liefde en hechte gezinnen. In de praktijk laat men echter wat anders zien. Dat is ook een vorm van liegen. Maar daar loopt men niet voor weg, zoals de liegende advocaat op de video laat zien. Alles lijkt geoorloofd om de groep bij elkaar te houden. De Naam van God misbruiken en liegen incluis.Zie ook deze video over liegen door de organisatie van Jehovah’s Getuigen


Liegt deze Jehova Getuige advocaat?

3 Reacties

  1. Feng, beeldhouwer 31/12/2017
  2. Nt van Ogtrop 12/12/2017
    • Jim CoertJackOgtrop 25/12/2017

Geef een reactie

Translate »